Câu hỏi được gắn thẻ «fide»

Các câu hỏi về FIDE, cơ quan quản lý cờ vua quốc tế.

3
James Damore có phải là bậc thầy FIDE không?
James Damore gần đây đã có tin tức vì tranh cãi về tài liệu này mà anh ấy đã viết khi còn là nhân viên của Google. Bài báo ban đầu tôi đã đọc đề cập rằng anh ấy là một người chơi cờ, vì vậy tôi đã tìm kiếm …
21 fide Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.