Trong phòng thủ Schliemann, Schliemann nói đến ai?


6

Schliemann's Defense hoặc Schliemann về Jaenisch Gambit đề cập đến các động thái 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 f5.

f5 tất nhiên là một động thái gambit bởi màu đen thường được gọi là Jaenisch Gambit khi màu trắng đóng kịch bản Ruy Lopez. Câu hỏi là: Schliemann là ai? Là tên đề cập đến một người hay đây là một thuật ngữ sáng tạo?

Câu trả lời:


7

Theo phần của trang Wikipedia trên Ruy Lopez , nó được đặt theo tên của một luật sư người Đức, Adolf Karl Wilhelm Schliemann (1817-1872), mặc dù nó không nói lý do tại sao tên của ông được gắn với nó.

Tuy nhiên, trang Wikipedia tiếng Đức trên Adolph Schliemann ( bản dịch tiếng Anh ), cho thấy ông là một bậc thầy mạnh mẽ đã đóng góp cho lý thuyết ban đầu của dòng này.


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.