Câu hỏi được gắn thẻ «ruy-lopez»


7
Mục đích của 3 trận a6 trong Ruy Lopez là gì?
Nó không đá vị giám mục ra khỏi đường chéo đó và chơi ... b5 sau đó đặt vị giám mục lên một đường chéo tuyệt vời khác và được cho là xấu cho màu đen (một lời giải thích về điều này cũng sẽ rất tuyệt). Vậy tại sao ...
2
Trong phòng thủ Schliemann, Schliemann nói đến ai?
Schliemann's Defense hoặc Schliemann về Jaenisch Gambit đề cập đến các động thái 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 f5. f5 tất nhiên là một động thái gambit bởi màu đen thường được gọi là Jaenisch Gambit khi màu trắng đóng kịch bản Ruy Lopez. Câu hỏi là: ...
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.