Câu hỏi được gắn thẻ «transpositions»

3
Làm thế nào người ta có thể xác định mở hoặc chuyển đổi mở từ cấu trúc / cấu trúc cầm đồ hiện có?
Tôi đã từng nói rằng bạn có thể xác định mở hoặc chuyển đổi chỉ bằng cách các con tốt được cấu trúc trên bảng. Đây có phải là phương pháp thường được sử dụng để xác định xem một lỗ mở có được chuyển sang một cái khác thông ...

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.