Những vị trí cờ vua đòi hỏi nhiều di chuyển nhất để đạt được?


8

Đối với mỗi vị trí cờ hợp pháp tồn tại một chuỗi di chuyển ngắn nhất từ ​​vị trí bắt đầu đến vị trí đó.

Vị trí nào đòi hỏi nhiều di chuyển nhất để đạt được?


1
Bạn có một câu trả lời, vì tò mò?
Tony Enni

1
Điều này có vẻ như là một vấn đề cực kỳ khó khăn, có thể quá khó khăn. Có lẽ có thể đưa ra ước tính cho số lần di chuyển trong tình huống này.
dùng1583209

1
Một câu hỏi kỹ thuật: "vị trí" có nghĩa chỉ là chuỗi FEN hoặc bạn sẽ phân biệt giữa các phần được thăng cấp và bình thường (ở các vị trí giống hệt nhau)?
dùng1583209

1
@ user1583209 Với vị trí tôi có nghĩa là ai đó đi lên bảng và chụp ảnh trong khi lưu ý bên nào sẽ chơi. Tôi không phân biệt giữa các phần được thăng cấp và bình thường, và tôi coi nhẹ khả năng 'bắt giữ người qua đường' tiềm năng là một vị trí riêng biệt.
orlp

1
@TonyEnnis Tôi không, và tôi rất nghi ngờ ai đó có một vị trí với bằng chứng về sự lạc quan. Nhưng tôi đã không để điều đó ngăn tôi hỏi :)
orlp

Câu trả lời:


7

Điều này đã được xuất bản trong mục mới nhất của Nhật ký cờ vua của Tim Krabbé . Harry Goldsteen đã đưa ra một số nghiên cứu về vấn đề này và đưa ra một vị trí có thể tiếp cận chỉ trong 185 lần di chuyển:

NN - NN
1. a4 g5 2. Ra3 g4 3. h3 g3 4. Rh2 gxh2 5. Nf3 h1 = R 6. d3 d5 7. Kd2 e5 8. Nh2 a5 9. Ke3 d4 + 10. Kf3 e4 + 11. Kg3 e3 12. Qd2 exd2 13. RB3 d1 = B 14. Bf4 B5 15. ND2 bxa4 16. RB7 Be6 17. NE4 Ba2 18. ND6 + Kd7 19. Nc8 Kc6 20. Nb6 Kb5 21. Be5 BB1 22. Bf4 a3 23. Be5 a2 24. Bf4 a1 = B 25. Be5 KB4 26. b3 KC3 27. Nd5 + Kd2 28. Nb6 a4 29. Nc8 a3 30. Nb6 a2 31. Nc8 Bb2 32. Nb6 a1 = B 33. Nc8 BC1 34. Nb6 BC3 35. Nc8 Bcb4 36. Nb6 c5 37. Na4 C4 38. NB2 c3 39. Kf3 cxb2 40. c3 Bdc2 41. Ke4 NE7 42. Bc7 Nd5 43. Be5 NE3 44. Bc7 Nd1 45. e3 h5 46. be2 HH4 + 47. Kd5 Na6 48. Bg4 hxg4 49. Kc4 g3 50. RB5 gxh2 51. RB7 RE1 52. RB5 h1 = R 53. RB7 Nc5 54. Bh2 NE4 55. RB5 Ng3 56. RB7 Rhf1 57. RB5 NH1 58. g3 Ke2 59. RB7 Kf3 60. RB5 Bfc5 61. RB7 RE2 62. RB5 Ba2 63. RB7 Bcb1 64. RB5 RC2 65. RB7 rE1 66. RB5 Ree2 67. RB7 BD2 68. RB5 Be1 69. RB7 RC1 70. RB5 BC2 71. RB7 RA1 72. Rb5 Bcb1 73. Rb7 Rc2 74. Rb5 Rc1 75. Rb7 Bc2 76. Rb5 Bab1 77. Rb7 R1a7 78. Rb5 Ba2 79. Kd5 Ra1 80. Kc4 Bab1 81. Kd5 R1a6 82. Ra5 f5 83. Ra1 Ba2 84. Rc1 Bcb1 85. Rc2 Qh5 86. Re2 Bd2 87. Re1 Bc2 88. Rg1 Bab1 89. Rg2 Ra1 90. Kc4 Ba2 91. Kb5 Rc1 92. Kc4 Bab1 93. Kb5 Ra1 94. Kc4 Ba2 95. Kb5 Be1 96. Kc4 Bcb1 97. Kb5 Rc2 98. Kc4 Re2 99. Kb5 Bc2 100. Kc4 Rc1 101. Kb5 Bab1 102. Kc4 Ra1 103. Kb5 Rha8 104. Kc6 Bd2 105. Kb5 Re1 106. Kc4 Rg1 107. Kb5 Ba2 108. Kc4 Bcb1 109. Kb5 Rc2 110. Kc4 Bc1 111. Kb5 Re2 112. Kc4 Ree1 113. Kb5 Ref1 114. Kc4 Bc2 115. Kb5 Bd2 116. Kc4 Rc1 117. Kb5 Bab1 118. Kc4 Ra1 119. Kb5 Ba2 120. Kc4 Be1 121. Kb5 Bcb1 122. Kc4 Rc2 123. Kb5 Ke2 124. Kc4 Kd2 125. Kb5 Kc1 126. Kc4 Re2 127. Kb5 Kd2 128. Kc4 Bc2 129. Kb5 Rc1 130. Kc4 Bcb1 131. Kb5 Rc2 132. Kc4 f4 133. Kb5 Kc1 134. Kc4 Rcd2 135. Kb5 Bc2 136. Kc4 Kb1 137. Kb5 Ka1 138. Kc4 Bab1 139. Kb5 Ka2 140. Kc4 Ka3 141. Kb5 Ba2 142. Kc4 Bcb1 143. Kb5 RC2 144. Kc4 RC1 145. Kb5 BC2 146. Kc4 RA1 147. Kb5 Bcb1 148. Kc4 RC2 149. Kb5 QE2 150. Kc6 Qd2 151. Kd5 Qc1 152. Kc6 RE2 153. Kd7 Qd2 154 . Kc6 BC2 155. Kb5 RC1 156. Kc6 Bcb1 157. Kd7 RC2 158. Kc6 Qc1 159. Kd7 Rcd2 160. Kc6 BC2 161. Kd7 Qa1 162. Kc6 Bcb1 163. Kb5 RC2 164. Kc6 BD2 165. Kd7 BC1 166. Kc6 Ree1 167. Kd7 Rce2 168. Kc6 BD2 169. Kd7 BC2 170. Kc6 Qc1 171. Kd7 Bab1 172. Kc6 Ka2 173. Kd7 Ka1 174. Kc6 Ba2 175. Kd7 Bcb1 176. Ke8 Qc2 177 . Kd7 Bc1 178. Ke8 Rd2 179. Kd7 Ree2 180. Ke8 Rfe1 181. Kd7 Rgf1 182. Bg1 f3 183. Rh2 Ba3 184. Ke8 Bcb4 185. Kd8 Ba5 +
và sơ đồ đã đạt được.

Đây là kỷ lục hiện tại, nhưng

Goldsteen không có bằng chứng cho thấy 185 là không thể vượt qua - thực tế, anh ấy nghĩ rằng có khả năng nó thể vượt qua.


2
Rõ ràng là bạn cần ít nhất 185 động tác để đạt được vị trí này?
dùng1583209

4
Không hoàn toàn không. Có một số ý kiến ​​trong trò chơi để chỉ ra 'cách thức hoạt động', nó cung cấp cho bạn một ý tưởng chung về lý do tại sao phải mất khoảng 185 di chuyển để đạt đến vị trí này và không, nói, 120. Từ những gì tôi biết về cộng đồng thụt lùi, nhà soạn nhạc chắc chắn đã chứng minh rằng phải mất ít nhất 185 lần di chuyển, nhưng nó sẽ không phù hợp với câu trả lời của Stack Exchange (và sẽ khá buồn tẻ).
Glorfindel

2
Tôi hiểu rồi. Khá ấn tượng và đáng ngạc nhiên rằng điều này có thể được chứng minh. Tôi đoán người ta sẽ chỉ phải đếm số lần di chuyển của người da đen, và điều này thật dễ dàng cho các hiệp sĩ đi theo con đường trực tiếp đến quảng trường đích của họ. Tuy nhiên, có một số xáo trộn đang diễn ra với các phần khác ở cuối.
dùng1583209
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.