Làm cho các bài viết trong tương lai có thể chạy trực tuyến với Stack Snippets


134

Đoạn trích gần đây đã được thêm vào PPCG ! Gợi nhớ về JSFiddle , Stack Snippets cho phép HTML, CSS và JavaScript được chạy trực tiếp trong các bài đăng !

Đây là một đoạn trích Stack rất đơn giản:

alert('This is JavaScript')
h3 { color: red } /* This is CSS */
<h3>This is HTML</h3>

Tính năng này của Stack Exchange sẽ rất hữu ích cho chúng tôi nếu các ngôn ngữ bên cạnh JavaScript được hỗ trợ. (Câu trả lời cho các thách thức có thể được kiểm tra tại chỗ, ví dụ đầu vào có thể được tạo động, v.v.) Đây là nơi bạn đến.

Thử thách

Mục tiêu của thử thách này là viết một trình thông dịch cho một số ngôn ngữ lập trình bằng Stack Snippets và JavaScript. Vấn đề là làm cho một cái gì đó có thể dễ dàng sao chép và sử dụng trong các câu hỏi và câu trả lời của PPCG trong tương lai.

Dù ít hay nhiều, bạn cần tạo một Stack Snippet có nút "chạy" và hai hộp văn bản, một cho mã và một cho đầu vào. Nhấp vào nút chạy sẽ thực thi mã (được viết bằng ngôn ngữ bạn đang diễn giải) trên đầu vào và hiển thị kết quả (có thể trong một hộp văn bản khác). Đoạn trích phải là một cái gì đó giống với cjam.aditsu.net hoặc câu trả lời mẫu .

Đối với hầu hết các ngôn ngữ, sẽ hợp lý khi đầu vào và đầu ra đại diện cho stdin và sdout tương ứng, và bạn có thể có một hộp đầu vào khác cho dòng lệnh. Nhưng không phải tất cả các ngôn ngữ đều có cơ chế I / O truyền thống như vậy. HQ9 + , ví dụ, thậm chí không có đầu vào, làm cho một hộp văn bản cho nó vô nghĩa. Vì vậy, cảm thấy tự do để có một số tự do, thiết kế xung quanh ngôn ngữ, không phải thông số kỹ thuật này. Yêu cầu chính là ngôn ngữ của bạn phải "có thể chạy được" trong một Đoạn trích theo nghĩa được chấp nhận của thuật ngữ này.

Ghi chú

 • Việc thực hiện mọi tính năng duy nhất của ngôn ngữ của bạn, mặc dù lý tưởng, là không bắt buộc. Một số thứ như đọc và ghi tệp hoặc nhập thư viện có thể khó sử dụng hoặc không thể. Tập trung vào việc tạo một trình thông dịch tối đa hóa tiện ích để sử dụng trên trang web này.
 • Đăng một trình thông dịch "ngôn ngữ X lên JavaScript" mà bạn không viết là được (với sự ghi nhận).
 • Stack Exchange giới hạn câu trả lời cho 30.000 ký tự , vì vậy hãy lên kế hoạch phù hợp nếu trình thông dịch của bạn có khả năng dài.
 • Tốt nhất là bạn tạo một phiên bản trình thông dịch dễ dàng nhất có thể để đưa vào các bài đăng trong tương lai. Ví dụ: trong câu trả lời mẫu , Markdown thô cho toàn bộ đoạn mã được cung cấp, với các vị trí rõ ràng để đặt mã và nhập liệu.

Mặc dù câu hỏi này được dự định là một bản tóm tắt của các phiên dịch viên hơn là một thử thách thích hợp, nó vẫn là một , vì vậy câu trả lời được bình chọn cao nhất sẽ chiến thắng.

Danh sách thông dịch viên hiện tại

(được sắp xếp theo thứ tự abc theo tên ngôn ngữ)

 1. Chùm tia
 2. Befunge-93
 3. Brainfuck
 4. Brainfuck
 5. CHIQRSX9 +
 6. Cá chết
 7. Deadfish (chỉ chạy mã đặt trước)
 8. Fourier
 9. FRACTRAN
 10. Xin chào ++
 11. HQ9 +
 12. Mất ngủ
 13. Japt
 14. JavaScript (câu trả lời mẫu)
 15. JavaScript ES2015
 16. Tuyệt vời
 17. Bản thảo
 18. oOo MÃ
 19. Ouroboros
 20. Mở đầu
 21. Con trăn 2
 22. SỐ LIỆU
 23. TI-Basic
 24. Unary (dịch sang BF)

(Câu hỏi này có thể phù hợp hơn với Meta nhưng nó sẽ được hiển thị nhiều hơn ở đây. Mọi người thực sự có thể tạo ra các thông dịch viên rất hữu ích, tôi nghĩ rằng họ xứng đáng là đại diện cho nó.)


2
Sẽ không vui lắm, nhưng câu trả lời thiết thực hơn cho các ngôn ngữ khó hơn như Python có lẽ chỉ đơn giản là thuê ngoài nó.
Sp3000

7
Tôi không biết làm thế nào để chạy các đoạn mã này bằng ứng dụng trao đổi ngăn xếp.
Jerry Jeremiah

1
Tôi hy vọng ai đó đã giải quyết C với thử thách này. Đây là một khởi đầu: stackoverflow.com/questions/6142193/ Kẻ
Adam Davis


1
@ Sp3000: Hoặc tìm thư viện ... như bên dưới.
ArtOfCode

Câu trả lời:


48

Python 2 (Không có STDIN)

Nhờ Skulpt , việc viết một trình thông dịch Python trở nên rất dễ dàng.

function out(text) {
 var output = document.getElementById("output");
 output.innerHTML = output.innerHTML + text;
}

function builtinRead(x) {
 if(Sk.builtinFiles === undefined || Sk.builtinFiles["files"][x] === undefined)
  throw "File not found: '" + x + "'";
 return Sk.builtinFiles["files"][x];
}

function run() {
 var program = document.getElementById("python-in").value;
 var output = document.getElementById("output");
 
 output.innerHTML = "";
 
 Sk.canvas = "canvas";
 Sk.pre = "output";
 
 Sk.configure({
  output: out,
  read: builtinRead
 });
 
 try {
  Sk.importMainWithBody("<stdin>", false, program);
 }
 catch(e) {
  throw new Error(e.toString());
 }
}
#python-in {
 border-radius: 3px;
 background: rgb(250, 250, 250);
 width: 95%;
 height: 200px;
}

#output {
 border-radius: 3px;
 background: lightgray;
 width: 95%;
 height: 200px;
 overflow: auto;
}

#canvas {
 border: 1px solid gray;
 border-radius: 3px;
 height: 400px;
 width: 400px;
}
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script src="http://www.skulpt.org/static/skulpt.min.js"></script>
<script src="http://www.skulpt.org/static/skulpt-stdlib.js"></script>

Python code:<br/>
<textarea id="python-in" name="python-in" rows="10" cols="80"></textarea><br/>
<button id="run-code" onclick="run()">Run</button><br/>
<br/>

Output:<br/>
<pre id="output" name="output" rows="10" cols="10" disabled></pre><br/>

Canvas for turtles:<br/>
<canvas height="400" width="400" id="canvas">Your browser does not support HTML5 Canvas!</canvas>

Không có STDIN, nhưng đó là một triển khai Python hoàn chỉnh trong JS. Tôi sẽ tải các thư viện từ nơi khác nhưng tôi không thể tìm thấy một loạt chúng.


1
Wow, from random import randrangethậm chí hoạt động. Đẹp!
Doorknob

20
Bây giờ chỉ cần tải nguồn Marbelous vào trình thông dịch này và bạn đã có cho mình một thông dịch viên đáng tin cậy!
Ingo Bürk

3
Nó có vẻ là python2 kể từ khi print 2hoạt động. Đáng nói, tôi đoán.
ReyCharles

2
Tôi không chắc liệu sẽ buồn cười hơn hay thú vị hơn khi nghĩ về Marbelous chạy bên trong trình thông dịch python chạy bên trong javascript chạy bên trong trình duyệt web
vijrox

1
Điều này không còn hoạt động nữa, có lẽ là do các liên kết trong các <script>thẻ đã chết :(
oldmud0

33

Befunge-93

Chỉnh sửa: Tôi đã làm lại toàn bộ GUI bây giờ. Tôi hạnh phúc hơn nhiều với nó. Một số loại tính năng điểm dừng sẽ rất tuyệt, nhưng có lẽ nó quá nhiều cho việc này. Điểm mở tôi có thể sẽ xem lại:

 • Cho phép một bảng vô hạn
 • Hiển thị ngăn xếp khi bước qua chương trình sẽ gọn gàng

Vì tôi mới triển khai trình thông dịch cho thử thách này nên nó không thực sự được thử nghiệm rộng rãi. Tuy nhiên, tôi đã thử nó với nhiều chương trình khác nhau và dường như nó hoạt động tốt.

Phiên bản mới nhất có thể được tìm thấy tại phiên bản mới nhất của fiddle này .

function BefungeBoard(source, constraints) {
  constraints = constraints || {
    width: 80,
    height: 25
  };

  this.constraints = constraints;
  this.grid = source.split(/\r\n|[\n\v\f\r\x85\u2028\u2029]/).map(function (line) {
    return (line + String.repeat(' ', constraints.width - line.length)).split('');
  });
  for (var i = this.grid.length; i < constraints.height; i++) {
    this.grid[i] = String.repeat(' ', constraints.width).split('');
  }

  this.pointer = {
    x: 0,
    y: 0
  };

  this.direction = Direction.RIGHT;
}

BefungeBoard.prototype.nextPosition = function () {
  var vector = this.direction.toVector(),
    nextPosition = {
      x: this.pointer.x + vector[0],
      y: this.pointer.y + vector[1]
    };

  nextPosition.x = nextPosition.x < 0 ? this.constraints.width - 1 : nextPosition.x;
  nextPosition.y = nextPosition.y < 0 ? this.constraints.height - 1 : nextPosition.y;

  nextPosition.x = nextPosition.x >= this.constraints.width ? 0 : nextPosition.x;
  nextPosition.y = nextPosition.y >= this.constraints.height ? 0 : nextPosition.y;

  return nextPosition;
};

BefungeBoard.prototype.advance = function () {
  this.pointer = this.nextPosition();
  if (this.onAdvance) {
    this.onAdvance.call(null, this.pointer);
  }
};

BefungeBoard.prototype.currentToken = function () {
  return this.grid[this.pointer.y][this.pointer.x];
};

BefungeBoard.prototype.nextToken = function () {
  var nextPosition = this.nextPosition();
  return this.grid[nextPosition.y][nextPosition.x];
};

var Direction = (function () {
  var vectors = [
    [1, 0],
    [-1, 0],
    [0, -1],
    [0, 1]
  ];

  function Direction(value) {
    this.value = value;
  }

  Direction.prototype.toVector = function () {
    return vectors[this.value];
  };

  return {
    UP: new Direction(2),
    DOWN: new Direction(3),
    RIGHT: new Direction(0),
    LEFT: new Direction(1)
  };
})();

function BefungeStack() {
  this.stack = [];
}

BefungeStack.prototype.pushAscii = function (item) {
  this.pushNumber(item.charCodeAt());
};

BefungeStack.prototype.pushNumber = function (item) {
  if (isNaN(+item)) {
    throw new Error(typeof item + " | " + item + " is not a number");
  }

  this.stack.push(+item);
};

BefungeStack.prototype.popAscii = function () {
  return String.fromCharCode(this.popNumber());
};

BefungeStack.prototype.popNumber = function () {
  return this.stack.length === 0 ? 0 : this.stack.pop();
};

function Befunge(source, constraints) {
  this.board = new BefungeBoard(source, constraints);
  this.stack = new BefungeStack();
  this.stringMode = false;
  this.terminated = false;

  this.digits = "0123456789".split('');
}

Befunge.prototype.run = function () {
  for (var i = 1; i <= (this.stepsPerTick || 10); i++) {
    this.step();
    if (this.terminated) {
      return;
    }
  }

  requestAnimationFrame(this.run.bind(this));
};

Befunge.prototype.step = function () {
  this.processCurrentToken();
  this.board.advance();
};

Befunge.prototype.processCurrentToken = function () {
  var token = this.board.currentToken();
  if (this.stringMode && token !== '"') {
    return this.stack.pushAscii(token);
  }

  if (this.digits.indexOf(token) !== -1) {
    return this.stack.pushNumber(token);
  }

  switch (token) {
    case ' ':
      while ((token = this.board.nextToken()) == ' ') {
        this.board.advance();
      }
      return;
    case '+':
      return this.stack.pushNumber(this.stack.popNumber() + this.stack.popNumber());
    case '-':
      return this.stack.pushNumber(-this.stack.popNumber() + this.stack.popNumber());
    case '*':
      return this.stack.pushNumber(this.stack.popNumber() * this.stack.popNumber());
    case '/':
      var denominator = this.stack.popNumber(),
        numerator = this.stack.popNumber(),
        result;
      if (denominator === 0) {
        result = +prompt("Illegal division by zero. Please enter the result to use:");
      } else {
        result = Math.floor(numerator / denominator);
      }

      return this.stack.pushNumber(result);
    case '%':
      var modulus = this.stack.popNumber(),
        numerator = this.stack.popNumber(),
        result;
      if (modulus === 0) {
        result = +prompt("Illegal division by zero. Please enter the result to use:");
      } else {
        result = Math.floor(numerator / modulus);
      }

      return this.stack.pushNumber(result);
    case '!':
      return this.stack.pushNumber(this.stack.popNumber() === 0 ? 1 : 0);
    case '`':
      return this.stack.pushNumber(this.stack.popNumber() < this.stack.popNumber() ? 1 : 0);
    case '>':
      this.board.direction = Direction.RIGHT;
      return;
    case '<':
      this.board.direction = Direction.LEFT;
      return;
    case '^':
      this.board.direction = Direction.UP;
      return;
    case 'v':
      this.board.direction = Direction.DOWN;
      return;
    case '?':
      this.board.direction = [Direction.RIGHT, Direction.UP, Direction.LEFT, Direction.DOWN][Math.floor(4 * Math.random())];
      return;
    case '_':
      this.board.direction = this.stack.popNumber() === 0 ? Direction.RIGHT : Direction.LEFT;
      return;
    case '|':
      this.board.direction = this.stack.popNumber() === 0 ? Direction.DOWN : Direction.UP;
      return;
    case '"':
      this.stringMode = !this.stringMode;
      return;
    case ':':
      var top = this.stack.popNumber();
      this.stack.pushNumber(top);
      return this.stack.pushNumber(top);
    case '\\':
      var first = this.stack.popNumber(),
        second = this.stack.popNumber();
      this.stack.pushNumber(first);
      return this.stack.pushNumber(second);
    case '$':
      return this.stack.popNumber();
    case '#':
      return this.board.advance();
    case 'p':
      return this.board.grid[this.stack.popNumber()][this.stack.popNumber()] = this.stack.popAscii();
    case 'g':
      return this.stack.pushAscii(this.board.grid[this.stack.popNumber()][this.stack.popNumber()]);
    case '&':
      return this.stack.pushNumber(+prompt("Please enter a number:"));
    case '~':
      return this.stack.pushAscii(prompt("Please enter a character:")[0]);
    case '.':
      return this.print(this.stack.popNumber());
    case ',':
      return this.print(this.stack.popAscii());
    case '@':
      this.terminated = true;
      return;
  }
};

Befunge.prototype.withStdout = function (printer) {
  this.print = printer;
  return this;
};

Befunge.prototype.withOnAdvance = function (onAdvance) {
  this.board.onAdvance = onAdvance;
  return this;
};

String.repeat = function (str, count) {
  var repeated = "";
  for (var i = 1; i <= count; i++) {
    repeated += str;
  }

  return repeated;
};

window['requestAnimationFrame'] = window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || function (callback) {
  window.setTimeout(callback, 1000 / 60);
};

(function () {
  var currentInstance = null;

  function resetInstance() {
    currentInstance = null;
  }

  function getOrCreateInstance() {
    if (currentInstance !== null && currentInstance.terminated) {
      resetInstance();
    }

    if (currentInstance === null) {
      var boardSize = Editor.getBoardSize();
      currentInstance = new Befunge(Editor.getSource(), {
        width: boardSize.width,
        height: boardSize.height
      });
      currentInstance.stepsPerTick = Editor.getStepsPerTick();

      currentInstance.withStdout(Editor.append);
      currentInstance.withOnAdvance(function (position) {
        Editor.highlight(currentInstance.board.grid, position.x, position.y);
      });
    }

    return currentInstance;
  }

  var Editor = (function (onExecute, onStep, onReset) {
    var source = document.getElementById('source'),
      sourceDisplay = document.getElementById('source-display'),
      sourceDisplayWrapper = document.getElementById('source-display-wrapper'),
      stdout = document.getElementById('stdout');
    var execute = document.getElementById('execute'),
      step = document.getElementById('step'),
      reset = document.getElementById('reset');
    var boardWidth = document.getElementById('board-width'),
      boardHeight = document.getElementById('board-height'),
      stepsPerTick = document.getElementById('steps-per-tick');

    function showEditor() {
      source.style.display = "block";
      sourceDisplayWrapper.style.display = "none";
      source.focus();
    }

    function hideEditor() {
      source.style.display = "none";
      sourceDisplayWrapper.style.display = "block";

      var computedHeight = getComputedStyle(source).height;
      sourceDisplayWrapper.style.minHeight = computedHeight;
      sourceDisplayWrapper.style.maxHeight = computedHeight;

      sourceDisplay.textContent = source.value;
    }

    function resetOutput() {
      stdout.value = null;
    }

    function escapeEntities(input) {
      return input.replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;').replace(/>/g, '&gt;');
    }

    sourceDisplayWrapper.onclick = function () {
      resetOutput();
      showEditor();
      onReset && onReset.call(null);
    };
    execute.onclick = function () {
      resetOutput();
      hideEditor();
      onExecute && onExecute.call(null);
    };
    step.onclick = function () {
      hideEditor();
      onStep && onStep.call(null);
    };
    reset.onclick = function () {
      resetOutput();
      showEditor();
      onReset && onReset.call(null);
    };

    return {
      getSource: function () {
        return source.value;
      },

      append: function (content) {
        stdout.value = stdout.value + content;
      },

      highlight: function (grid, x, y) {
        var highlighted = [];
        for (var row = 0; row < grid.length; row++) {
          highlighted[row] = [];
          for (var column = 0; column < grid[row].length; column++) {
            highlighted[row][column] = escapeEntities(grid[row][column]);
          }
        }

        highlighted[y][x] = '<span class="activeToken">' + highlighted[y][x] + '</span>';
        sourceDisplay.innerHTML = highlighted.map(function (lineTokens) {
          return lineTokens.join('');
        }).join('\n');
      },

      getBoardSize: function () {
        return {
          width: +boardWidth.innerHTML,
          height: +boardHeight.innerHTML
        };
      },

      getStepsPerTick: function () {
        return +stepsPerTick.innerHTML;
      }
    };
  })(function () {
    getOrCreateInstance().run();
  }, function () {
    getOrCreateInstance().step();
  }, resetInstance);
})();
.container {
  width: 100%;
}
.so-box {
  font-family:'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;
  font-weight: bold;
  color: #fff;
  text-align: center;
  padding: .3em .7em;
  font-size: 1em;
  line-height: 1.1;
  border: 1px solid #c47b07;
  -webkit-box-shadow: 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 2px 0 rgba(255, 255, 255, 0.15) inset;
  text-shadow: 0 0 2px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  background: #f88912;
  box-shadow: 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 2px 0 rgba(255, 255, 255, 0.15) inset;
}
.control {
  display: inline-block;
  border-radius: 6px;
  float: left;
  margin-right: 25px;
  cursor: pointer;
}
.option {
  padding: 10px 20px;
  margin-right: 25px;
  float: left;
}
input, textarea {
  box-sizing: border-box;
}
textarea {
  display: block;
  white-space: pre;
  overflow: auto;
  height: 75px;
  width: 100%;
  max-width: 100%;
  min-height: 25px;
}
span[contenteditable] {
  padding: 2px 6px;
  background: #cc7801;
  color: #fff;
}
#controls-container, #options-container {
  height: auto;
  padding: 6px 0;
}
#stdout {
  height: 50px;
}
#reset {
  float: right;
}
#source-display-wrapper {
  display: none;
  width: 100%;
  height: 100%;
  overflow: auto;
  border: 1px solid black;
  box-sizing: border-box;
}
#source-display {
  font-family: monospace;
  white-space: pre;
  padding: 2px;
}
.activeToken {
  background: #f88912;
}
.clearfix:after {
  content:".";
  display: block;
  height: 0;
  clear: both;
  visibility: hidden;
}
.clearfix {
  display: inline-block;
}
* html .clearfix {
  height: 1%;
}
.clearfix {
  display: block;
}
<div class="container">
  <textarea id="source" placeholder="Enter your Befunge-93 program here" wrap="off">"39-egnufeB">:#,_@</textarea>
  <div id="source-display-wrapper">
    <div id="source-display"></div>
  </div>
</div>
<div id="controls-container" class="container clearfix">
  <input type="button" id="execute" class="control so-box" value="► Execute" />
  <input type="button" id="step" class="control so-box" value="Step" />
  <input type="button" id="reset" class="control so-box" value="Reset" />
</div>
<div id="stdout-container" class="container">
  <textarea id="stdout" placeholder="Output" wrap="off" readonly></textarea>
</div>
<div id="options-container" class="container">
  <div class="option so-box">Steps per Tick: <span id="steps-per-tick" contenteditable>500</span>

  </div>
  <div class="option so-box">Board Size: <span id="board-width" contenteditable>80</span> x <span id="board-height" contenteditable>25</span>

  </div>
</div>


Đẹp! Chúng ta có phải tự nhập kích thước bảng? Có vẻ như nếu chúng ta không, việc làm nổi bật có xu hướng đi khắp nơi. (thử nghiệm với chương trình đầu tiên tại đây: en.wikipedia.org/wiki/Befunge#Sample_Befunge-93_code )
Sp3000

@ Sp3000 Bạn chỉ phải nhập nó nếu bạn muốn thay đổi nó (mặc định là 80x25 gốc). Chương trình hoạt động tốt cho tôi. "Tất cả mọi nơi" là những gì Befunge nói về. Điều duy nhất không hay ho là bạn phải bước qua tất cả các khoảng trắng của bảng, nhưng tôi sẽ khắc phục điều này. Đó là kỹ thuật chính xác, mặc dù. Nếu bạn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, có lẽ bạn có thể tạo một gif / video về cách nó tìm kiếm cho bạn?
Ingo Bürk

@ Sp3000 Một điều: nếu bạn chỉ nhấn "Thực thi", việc tô sáng có vẻ kỳ lạ vì nó diễn ra quá nhanh. Nếu trước đây bạn chưa có, chỉ cần thử "Bước" để thực hiện lệnh chương trình cho lệnh. Hoặc, đặt các bước cho mỗi đánh dấu là 1 và nhấn Execute để có hiệu ứng mượt mà hơn.
Ingo Bürk

Ahaha yeah bởi "ở khắp mọi nơi" Tôi có nghĩa là thực tế là tất cả các khoảng trắng được bước qua. Bạn có kế hoạch làm cho chương trình phát hiện kích thước bảng trong tương lai? (Nếu bạn có thời gian)
Sp3000

1
@ Sp3000 Kích thước bảng là một thuộc tính của trình thông dịch, không phải của chương trình. Ban đầu, bảng Befunge có kích thước cố định. Nhưng bạn có thể cho phép kích thước vô hạn mà tôi dự định làm. Tôi cũng có kế hoạch bỏ qua khoảng trắng liên tiếp trong một bước duy nhất.
Ingo Bürk

33

TI-CƠ BẢN

Vì ai không thích TI-Basic?

Tôi muốn đóng góp cho điều này, vì vậy tôi đã chọn một ngôn ngữ (theo ý kiến ​​khiêm tốn của tôi) phức tạp hơn một chút so với, nói, Deadfish, nhưng trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi biết rất nhiều về máy tính của tôi, vì vậy tôi đã chọn cái này.

Tuy nhiên, tôi không có bất kỳ trải nghiệm nền tảng nào với JavaScript / CSS / HTML. Đây là chương trình đầu tiên của tôi. Điều đó có nghĩa là...

Vui lòng chỉ ra các lỗi bạn tìm thấy trong mã của tôi!

Điều đó đang được nói, đây là một phiên bản giới hạn của TI-Basic. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện mọi thứ khi tôi tiếp cận họ.

Tính năng như bây giờ

 • từ khóa kiểm soát phổ biến (nếu, sau đó, khác, kết thúc)
 • Tất cả các vòng lặp có sẵn (trong khi, lặp lại, cho)
 • lệnh phân phối
 • Toán tử số học JavaScript, thông qua eval
 • Danh sách
 • Được xây dựng trong tự động đại tràng-ator (xem cho chính mình)
 • Giá trị ngẫu nhiên của các biến chưa được khởi tạo, giống như máy tính của bạn
 • toán hạn chế - sin, cos, tan, asin, acos, atan, sinh, cosh, tanh, log, ln, int, round, abs.
 • hằng số pi và e là biến
 • Nhắc, nhập, tạm dừng (Yay!)
 • ghi vào đầu ra trong khi thực hiện (nhờ bút danh 117)
 • khả năng bật / tắt / xóa màn hình pixel đơn giản

Tự do thực hiện

 • hỗ trợ tên biến đa ký tự. Thật không may, điều này có nghĩa ablà một biến, không phải là giá trị a*b. Giới hạn tên biến uni-ký tự này làm tôi phát điên trên máy tính của mình.
 • bỏ qua "goto" và "lbl". Chúng đã bị lỗi ngay cả trên máy tính trừ khi bạn làm theo một cách nhất định.
 • Sẽ bỏ qua prgm, OpenLib và ExecLib vì không có tệp bên ngoài / tệp khác

Những gì vẫn cần phải được thực hiện

 • Một số loại vải để vẽ (sắp có!) Thêm công cụ vẽ
 • Một số cách cho promptinputcác lệnh trong cửa sổ văn bản (đề xuất, bất cứ ai?)
 • Hỗ trợ cho (phần còn lại) các phép toán tính toán (có BucksET)
 • Suppot cho Anstừ khóa shenanigans.
 • Hỗ trợ cho các từ khóa CTL còn lại
 • Một số cách để hỗ trợ một hình thức getkey, mặc dù hầu hết các ngôn ngữ hiện nay đều hướng sự kiện ... Có lẽ đó có thể là phím được nhấn cuối cùng.
 • Tôi không biết điều này có đúng không, nhưng JavaScript dường như nghĩ trước tiên, sau đó hiển thị thành một vùng văn bản, thay vì hiển thị như vậy.
 • Không có sự đẹp mắt CSS / HTML

Tôi vẫn chưa biết nhiều về JavaScript. Nếu bất kỳ điều nào ở trên là có thể / không thể, xin vui lòng cho tôi biết.

function inputChanged() {
  var codeText = document.getElementById('code-block');
  if (codeText.value.charAt(0) !== ':') {
    codeText.value = ':' + codeText.value;
  }
  var cursor = codeText.selectionEnd;
  if (lastText.length < codeText.value.length) { //adding characters
    if (/(\n)$/.test(codeText.value) === true || /(\n)(\n)/.test(codeText.value) === true) {
      cursor++;
    }
    codeText.value = codeText.value.replace(/(\n)$/, '\n:');
    codeText.value = codeText.value.replace(/(\n)(\n)/, '\n:\n');
  } else { //removing characters
    if (/(\n)$/.test(codeText.value) === true || /(\n)(\n)/.test(codeText.value) === true) {
      cursor--;
    }
    codeText.value = codeText.value.replace(/(\n)$/, '');
    codeText.value = codeText.value.replace(/(\n)(\n)/, '\n');
  }
  codeText.setSelectionRange(cursor, cursor);
  lastText = codeText.value;
}
function onUserInput(e){
  var output = document.getElementById('output');
  //enter has code 13
  if(awaitingInput && e.keyCode===13){
    var lines = output.value.split('\n');
    var input = lines[lines.length-1];
    if(input.indexOf('?')!==-1){
      input = input.substring(input.indexOf('?')+1,input.length);
    }
    if(newInputVarName !== null){
      var iValue = replaceVars(input);
      variables[newInputVarName]= eval(iValue);
    }else{
      output.value = output.value.substring(0,output.value.length-1); 
    }
    awaitingInput = false;
  }
}
var lastText = ':';
var L1 = [],
  L2 = [],
  L3 = [],
  L4 = [],
  L5 = [],
  L6 = []; //note - these are special. They're like variables, and are considered in replaceVars.
var tokens = [':', '-->', 'if', 'then',
  'else', 'for', 'while', ',',
  'repeat', 'end', 'disp','prompt','input',
  'pause','pxl-on','pxl-off','clrdraw'];
var variables = [];
var loopStack = []; //holds line numbers
var ifStack = [true]; //holds true or false
var typeStack = ['if'];
var repeatStack = []; //holds current iteration for repeats. NOTE: starts at 1 to accomidate repeat 0
var awaitingInput = false;
var newInputVarName=null;
var pixels = []; //96*64
var running = false;
var lineProcessing;
function run() {
  if(running===false){
    for(var pixelX=0;pixelX<96;pixelX++){
      for(var pixelY=0;pixelY<64;pixelY++){
        pixels[(pixelX,pixelY)]=0;     //doesn't work
      }
    }
    variables = [];
    loopStack = [];
    ifStack = [true];
    typeStack = ['if'];
    repeatStack = [];
    clear();
    var code = document.getElementById('code-block');
    var lines = code.value.split('\n');
    var currentLine = 0;
    variables['e'] = Math.E;
    variables['pi'] = Math.PI;
    L1.push(3);
    L1.push(4);
    lineProcessing = setInterval(function(){
      if(!awaitingInput){
        running = true;
        if(currentLine < lines.length || loopStack.length !== 0){
          currentLine = processLine(lines,currentLine);
          currentLine++;
        }
        else{
          running = false;
          lineProcessing.clearInterval();
        }
      }
    },10);
  }
}
function processLine(lines, currentLine) {
  var tokens = tokenize(lines[currentLine]);
  if (ifStack[ifStack.length - 1] === true){
    if (tokens.indexOf('-->') !== -1) {
      var index = tokens.indexOf('-->');
      for (var i = 0; i < index; i++) {
        tokens[i] = replaceVars(tokens[i]);
      }
      var value = eval(tokens[index - 1]);
      var name = tokens[index + 1];
      var listElement = false;
      if (name.length > 4) {
        if (/L[1-6]\(/.test(name) === true) {
          var nextP = matchParenthese(name, 2);
          var innerStuff = name.substring(3, nextP);
          var value2 = eval(replaceVars(innerStuff));
          var listNum = name.substring(0, 2);
          if (value2 === Math.round(value2)) {
            if (value2 > 0) {
              if (listNum === 'L1') {
                L1[value2] = value;
              }
              if (listNum === 'L2') {
                L2[value2] = value;
              }
              if (listNum === 'L3') {
                L3[value2] = value;
              }
              if (listNum === 'L4') {
                L4[value2] = value;
              }
              if (listNum === 'L5') {
                L5[value2] = value;
              }
              if (listNum === 'L6') {
                L6[value2] = value;
              }
            } else {
              printE('Arrays can only have positive indexes, and by some weird quirk of Texas Instruments, indexes start at 1, not 0.');
              throw new Error();
            }
          } else {
            printE('Sorry, this is not Javascript. Array indexes must be integers.');
            throw new Error();
          }
        }
      }
      variables[name + ""] = value;
    }
    if (tokens.indexOf('disp') !== -1) {
      var index2 = tokens.indexOf('disp');
      for (var g = index2 + 1; g < tokens.length; g++) {
        tokens[g] = replaceVars(tokens[g]);
        if (tokens[g] === ',') {} else {
          print(eval(tokens[g]));
        }
      }
    }
    if(tokens.indexOf('prompt')!==-1){
      var pIndex = tokens.indexOf('prompt');
      var newVar = tokens[pIndex+1];
      document.getElementById('output').value += newVar+'=?';
      awaitingInput=true;
      newInputVarName = newVar;
    }
    if(tokens.indexOf('input')!==-1){
      var pIndex = tokens.indexOf('input');
      var newVar = tokens[pIndex+1];
      document.getElementById('output').value += '?';
      awaitingInput=true;
      newInputVarName = newVar;
    }
    if(tokens.indexOf('pause')!==-1){
      awaitingInput=true;
      newInputVarName = null;
    }
    if(tokens.indexOf('pxl-on')!==-1){
      var first = tokens[2].substring(1,tokens[2].length);
      var second = tokens[4].substring(0,tokens[4].length-1);
      first = replaceVars(first);
      second = replaceVars(second);
      var valueF = eval(first);
      var valueS = eval(second);
      drawPixel(valueF,valueS,1);
      pixels[(valueF,valueS)] = 1;
    }
    if(tokens.indexOf('pxl-off')!==-1){
      var first2 = tokens[2].substring(1,tokens[2].length);
      var second2 = tokens[4].substring(0,tokens[4].length-1);
      first2 = replaceVars(first2);
      second2 = replaceVars(second2);
      var valueF2 = eval(first2);
      var valueS2 = eval(second2);
      pixels[(valueF2,valueS2)] = 0;
      drawPixel(valueF2,valueS2,0);
    }
    if(tokens.indexOf('clrdraw')!==-1){
      clearPixels();
    }
    if (tokens.indexOf('if') !== -1) {
      var index3 = tokens.indexOf('if');
      tokens[index3 + 1] = replaceVars(tokens[index3 + 1]);
      var value = eval(tokens[index3 + 1]);
      ifStack.push(value);
      typeStack.push('if');
    }
    if (tokens.indexOf('while') !== -1) {
      var index4 = tokens.indexOf('while');
      var expression = tokens[index4 + 1];
      expression = replaceVars(expression);
      var value2 = eval(expression);
      if (value2 === true) {
        typeStack.push('while');
        loopStack.push(currentLine);
      } else {
        currentLine = nextEnd(currentLine, lines);
        return currentLine;
      }
    }
    if (tokens.indexOf('for') !== -1) {
      var index5 = tokens.indexOf('for');
      var varName = tokens[index5 + 1];
      varName = varName.trim();
      varName = varName.substring(1, varName.length);
      var initValue = eval(replaceVars(tokens[index5 + 3]));
      variables[varName] = initValue;
      var endingValue = eval(replaceVars(tokens[index5 + 5]));
      var increaseVal = replaceVars(tokens[index5 + 7]);
      increaseVal = eval(increaseVal.substring(0, increaseVal.length - 1));
      var diff = endingValue - initValue;
      if (sign(diff) !== sign(increaseVal) && sign(diff) !== 0) {
        currentLine = nextEnd(currentLine, lines);
        return currentLine;
      } else {
        loopStack.push(currentLine);
        typeStack.push('for');
      }
    }
    if (tokens.indexOf('repeat') !== -1) {
      var repeatVal = eval(replaceVars(tokens[1]));
      if (repeatVal === true || repeatVal === false) {
        //basically the same as a while loop...so just replace it!
        var newLine = 'while ' + '!(' + tokens[1] + ')';
        lines[currentLine] = newLine;
        currentLine--;
        return currentLine;
      } else {
        repeatStack.push(0);
        typeStack.push('repeat');
        loopStack.push(currentLine);
      }
    }
  }
  if (tokens.indexOf('else') !== -1) {
    ifStack[ifStack.length - 1] = !ifStack[ifStack.length - 1];
  }
  if (tokens.indexOf('end') !== -1) {
    if (typeStack[typeStack.length - 1] === 'if') {
      ifStack.pop();
      typeStack.pop();
    } else if (typeStack[typeStack.length - 1] === 'while') {
      var prevLineNum = loopStack[loopStack.length - 1];
      var prevLine = lines[prevLineNum];
      var prevTokens = tokenize(prevLine);
      var whileIndex = prevTokens.indexOf('while');
      var expression2 = replaceVars(prevTokens[whileIndex + 1]);
      if (eval(expression2) === true) {
        currentLine = prevLineNum - 1;
        return currentLine;
      } else {
        loopStack.pop();
        typeStack.pop();
      }
    } else if (typeStack[typeStack.length - 1] === 'repeat') {
      var line = lines[loopStack[loopStack.length - 1]];
      var tokenized = tokenize(line);
      var numTimes = eval(replaceVars(tokenized[1]));
      var currentIteration = repeatStack[repeatStack.length - 1];
      currentIteration++;
      if (currentIteration !== numTimes) {
        repeatStack[repeatStack.length - 1] = currentIteration;
        currentLine = loopStack[loopStack.length - 1]; //once currentLine++, will be on next line after repeat;
        return currentLine;
      } else {
        repeatStack.pop();
        typeStack.pop();
        loopStack.pop();
      }
    } else if (typeStack[typeStack.length - 1] === 'for') {
      var prevLineNum2 = loopStack[loopStack.length - 1];
      var prevLine2 = lines[prevLineNum2];
      var prevTokens2 = tokenize(prevLine2);
      var forIndex = prevTokens2.indexOf('for');
      var varName2 = prevTokens2[forIndex + 1];
      varName2 = varName2.substring(1, varName2.length);
      var initVal = eval(replaceVars(prevTokens2[forIndex + 3]));
      var endVal = eval(replaceVars(prevTokens2[forIndex + 5]));
      var stepVal = replaceVars(prevTokens2[forIndex + 7]);
      stepVal = eval(stepVal.substring(0, stepVal.length - 1));
      variables[varName2] = parseInt(stepVal, 10) + parseInt(variables[varName2], 10);
      var signDiff = sign(endVal - initVal);
      var condTrue = true;
      if (signDiff === 0) {
        condTrue = false;
      }
      if (signDiff === 1) {
        if (variables[varName2] > endVal) {
          condTrue = false;
        }
      } else {
        if (variables[varName2] < endVal) {
          condTrue = false;
        }
      }
      if (condTrue === true) {
        currentLine = prevLineNum2;
        return currentLine;
      } else {
        typeStack.pop();
        loopStack.pop();
      }
    }
  }
  return currentLine;
}

function sign(num) {
  if (num === 0) {
    return 0;
  }
  if (num > 0) {
    return 1;
  }
  return -1;
}
function drawPixel(x,y,color){//color = 0 if off, 1 if on
  var canvas = document.getElementById('canvas');
  var width = canvas.width;
  var height = canvas.height;
  var pxWidth = width/96;
  var pxHeight = height/64;
  var ctx = canvas.getContext('2d');
  if(color===1){
    ctx.fillStyle = '#000';
  }else{
    ctx.fillStyle = '#fff';
  }
  ctx.fillRect((x/96)*width, (y/64)*height,pxWidth,pxHeight);
}
function nextEnd(line, lines) {
  for (var i = line + 1; i < lines.length; i++) {
    if (lines[i].indexOf('end') !== -1) {
      return i;
    }
  }
  return line;
}

function tokenize(line) {
  line = line.trim();
  var split = [];
  var currentSplit = '';
  var cursor = 0;
  var unknown = '';
  var allTokens = tokens;
  while (cursor < line.length) {
    var lengthOfCursor = line.length - cursor;
    while (lengthOfCursor > 0) {
      var index = allTokens.indexOf(line.substring(cursor, cursor + lengthOfCursor));
      if (index !== -1) {
        if (unknown !== '') {
          split.push(unknown.trim());
        }
        unknown = '';
        split.push(allTokens[index]);
        cursor += lengthOfCursor - 1; //for cursor++ later
        break;
      }
      lengthOfCursor--;
      if (lengthOfCursor === 0) {
        unknown = unknown.concat(line.charAt(cursor));
      }
    }
    cursor++;
  }
  if (unknown !== '') {
    split.push(unknown.trim());
  }
  return split;
}

function replaceVars(token) {
  for (var i = 0; i < tokens.length; i++) {
    if (token === tokens[i]) {
      return token;
    }
  }
  //deals with lists
  for (var cursor = 0; cursor < token.length - 1; cursor++) {
    if (/[^a-zA-Z_]L[1-6]|^L[1-6]/.test(token.substring(cursor, cursor + 3)) === true) {
      var parenthIndex;
      for (var newCurs = cursor; newCurs < token.length; newCurs++) {
        if (token.charAt(newCurs) === '(') {
          parenthIndex = newCurs;
          break;
        }
      }
      var nextPIndex = matchParenthese(token, parenthIndex);
      var inner = token.substring(parenthIndex + 1, nextPIndex);
      //note recursiveness, supports L1(L1(L1(5))), for example
      var innerValue = eval(replaceVars(inner));
      var num = parseInt(token.substring(parenthIndex - 1, parenthIndex));
      var realValue;
      if (num === 1) {
        realValue = L1[innerValue];
      }
      if (num === 2) {
        realValue = L2[innerValue];
      }
      if (num === 3) {
        realValue = L3[innerValue];
      }
      if (num === 4) {
        realValue = L4[innerValue];
      }
      if (num === 5) {
        realValue = L5[innerValue];
      }
      if (num === 6) {
        realValue = L6[innerValue];
      }
      if (innerValue !== Math.round(innerValue) || innerValue < 1) {
        printE('array indexes must be integers greater or equal to 1. Why? ask Texas Instruments.');
        throw new Error();
      }
      token = token.substring(0, parenthIndex - 2) + realValue + token.substring(nextPIndex + 1);
    }
  }
  //Math stuff
  var a;
  var sinFunc = function (value) {
    return Math.sin(value);
  };
  while ((a = returnValue('sin', token, sinFunc)) !== null) {
    token = a;
  }

  var cosFunc = function (value) {
    return Math.cos(value);
  };
  while ((a = returnValue('cos', token, cosFunc)) !== null) {
    token = a;
  }

  var tanFunc = function (value) {
    return Math.tan(value);
  };
  while ((a = returnValue('tan', token, tanFunc)) !== null) {
    token = a;
  }

  var asinFunc = function (value) {
    return Math.asin(value);
  };
  while ((a = returnValue('asin', token, asinFunc)) !== null) {
    token = a;
  }

  var acosFunc = function (value) {
    return Math.acos(value);
  };
  while ((a = returnValue('acos', token, acosFunc)) !== null) {
    token = a;
  }

  var atanFunc = function (value) {
    return Math.atan(value);
  };
  while ((a = returnValue('atan', token, atanFunc)) !== null) {
    token = a;
  }
  //note my calculator doesn't have atan2...

  var absFunc = function (value) {
    return Math.abs(value);
  };
  while ((a = returnValue('abs', token, absFunc)) !== null) {
    token = a;
  }

  var roundFunc = function (value) {
    return Math.round(value);
  };
  while ((a = returnValue('round', token, roundFunc)) !== null) {
    token = a;
  }

  var intFunc = function (value) {
    return Math.floor(value);
  };
  while ((a = returnValue('int', token, intFunc)) !== null) {
    token = a;
  }

  var coshFunc = function (value) {
    return (Math.pow(Math.E, value) + Math.pow(Math.E, -1 * value)) / 2;
  };
  while ((a = returnValue('cosh', token, coshFunc)) !== null) {
    token = a;
  }

  var sinhFunc = function (value) {
    return (Math.pow(Math.E, value) - Math.pow(Math.E, -1 * value)) / 2;
  };
  while ((a = returnValue('sinh', token, sinhFunc)) !== null) {
    token = a;
  }

  var tanhFunc = function (value) {
    return (Math.pow(Math.E, value) - Math.pow(Math.E, -1 * value)) / (Math.pow(Math.E, value) + Math.pow(Math.E, -1 * value));
  };
  while ((a = returnValue('tanh', token, tanhFunc)) !== null) {
    token = a;
  }

  //if token contains new variables, then initialize them with random values
  var newReg = new RegExp('([^a-zA-Z_])([a-zA-Z_]+)([^a-zA-Z_])', 'g');
  var newReg2 = new RegExp('^([a-zA-Z_]+)([^a-zA-Z_])', 'g');
  var newReg3 = new RegExp('([^a-zA-Z_])([a-zA-Z_]+)$', 'g');
  var newReg4 = new RegExp('^([a-zA-Z_]+)$', 'g');
  var match1 = token.match(newReg);
  if (match1 !== null) {
    for (var q = 0; q < match1.length; q++) {
      initializeVar(match1[q].substring(1, match1[q].length - 1));
    }
  }

  var match2 = token.match(newReg2);
  if (match2 !== null) {
    for (var w = 0; w < match2.length; w++) {
      initializeVar(match2[w].substring(0, match2[w].length - 1));
    }
  }

  var match3 = token.match(newReg3);
  if (match3 !== null) {
    for (var e = 0; e < match3.length; e++) {
      initializeVar(match3[e].substring(1, match3[e].length));
    }
  }

  var match4 = token.match(newReg4);
  if (match4 !== null) {
    for (var r = 0; r < match4.length; r++) {
      initializeVar(match4[r].substring(0, match4[r].length));
    }
  }

  var varNames = [];
  for (var key in variables) {
    if (token.indexOf(key) !== -1) {
      var regex1 = '([^a-zA-Z_])(' + key + ')([^a-zA-Z_])';
      var reg = new RegExp(regex1, 'g');
      token = token.replace(reg, '$1' + variables[key] + '$3');
      var regex2 = '(^' + key + ')([^a-zA-Z_])';
      var reg2 = new RegExp(regex2, 'g');
      token = token.replace(reg2, variables[key] + '$2');
      var regex3 = '([^a-zA-Z_])(' + key + ')$';
      var reg3 = new RegExp(regex3, 'g');
      token = token.replace(reg3, '$1' + variables[key]);
      var reg4 = new RegExp('^' + key + '$', 'g');
      token = token.replace(reg4, variables[key]);
    }
  }
  return token;
}

function matchParenthese(token, index) {
  var pStack = [];
  for (var cursor = index + 1; cursor < token.length; cursor++) {
    if (token.charAt(cursor) === '(') {
      pStack.push(1);
    }
    if (token.charAt(cursor) === ')') {
      if (pStack.length > 0) {
        pStack.pop();
      } else {
        return cursor;
      }
    }
  }
  return index;
}

function returnValue(identifyer, token, toDoFunction) { //note: do NOT include parentheses in identifyer
  for (var cursor = 0; cursor < token.length; cursor++) {
    if (token.length > cursor + identifyer.length) {
      if (token.substring(cursor, cursor + identifyer.length) === identifyer) {
        if (cursor === 0 || /^[^a-zA-Z_]/.test(token.charAt(cursor - 1)) === true) {
          if (nextNonWhiteChar(token, cursor + identifyer.length - 1) === '(') {
            print(identifyer);
            var nextParen = matchParenthese(token, cursor + identifyer.length + 1);
            var inner = token.substring(cursor + identifyer.length + 1, nextParen);
            inner = replaceVars(inner);
            var value = eval(inner);
            value = toDoFunction(value);
            return token.substring(0, cursor) + value + token.substring(nextParen + 1, token.length);
          }
        }
      }
    }

  }
  return null;
}

function nextNonWhiteChar(token, index) { //give non-white character
  for (var i = index + 1; i < token.length; i++) {
    if (token.charAt(i) !== ' ') {
      return token.charAt(i);
    }
  }
}
function clearPixels(){
  var canvas = document.getElementById('canvas');
  canvas.getContext('2d').fillStyle = '#fff';
  canvas.getContext('2d').fillRect(0,0,canvas.width,canvas.height);
  for(var x=0;x<96;x++){
    for(var y=0;y<64;y++){
      pixels[(x,y)] = 0;
    }
  }
}
function stop(){
  running = false;
  clearInterval(lineProcessing);
}
function initializeVar(name) {
  if (!(name in variables) && name !== 'L1' && name !== 'L2' && name !== 'L3' && name !== 'L4' && name !== 'L5' && name !== 'L6') {
    variables[name] = Math.random() * 100;
  }
}

function clear() {
  document.getElementById('output').value = '';
  document.getElementById('error').value = '';
}

function printE(str) {
  document.getElementById('error').value += str + '\n'
}

function print(str) {
  document.getElementById('output').value += str + '\n';
}
<h1>Ti-Basic Interpreter</h1>


<h3>Code</h3>

<textarea id='code-block' cols='50' rows='7' oninput='inputChanged()'>:clrdraw
:for(a,2,96,2)
:for(b,(a/2)%2,64,2)
:pxl-on(a,b)
:end
:end</textarea>
<br>
<button width='20' height='10' onclick='run()'>Run</button>
  <button width='20' height='10' onclick='stop()'>Stop</button>

<h3>Output (also input)</h3>

  <textarea id='output' cols='50' rows='7' onkeypress='onUserInput(event)'></textarea>
<br>
  <canvas id='canvas' width='192' height='128'></canvas>
<br>

<textarea id='error' cols='50' rows='7'></textarea>


liên quan đến suy nghĩ javascript trước khi hiển thị, trình duyệt chạy trong một luồng duy nhất. kết xuất các đối tượng DOM (trang web thực tế) xảy ra trên cùng một luồng, vì vậy cho đến khi mã của bạn mang lại sự thực thi, trang sẽ không cập nhật. cách khắc phục bằng cách sử dụng hàm setTimeout ( w3schools.com/jsref/met_win_settimeout.asp ) để mang lại để trình duyệt có thể hiển thị bản cập nhật của bạn, sau đó tiếp tục quá trình xử lý của bạn
bút danh 117

1
Tôi đang làm mọi thứ với mã này! Tôi tìm thấy một lỗi: Trên dòng ~ 93, bạn có lineProcessing.clearInterval();; điều này thay vào đó nên được clearInterval(lineProcessing);.
Conor O'Brien

@ CᴏɴᴏʀO'Bʀɪᴇɴ Hãy thoải mái chỉnh sửa và thay đổi nó. Đã được một lúc kể từ khi tôi xem mã này. Ngoài ra, hiện tại tôi đang bị ngập trong công việc ở trường, nên có thể mất một lúc cho đến khi tôi thay đổi bất cứ điều gì.
Căng thẳng điên cuồng

3
@StretchManiac À, được rồi. Tôi hiểu - ATM chần chừ ^ _ ^
Conor O'Brien

26

Brainfuck

Đây là một trình thông dịch BF cơ bản. Không có trình gỡ lỗi nào, nhưng có một vài tùy chọn tùy chỉnh.

const NUM_CELLS = 30000;
const ITERS_PER_SEC = 100000;
const TIMEOUT_MILLISECS = 5000;
const ERROR_BRACKET = "Mismatched brackets";
const ERROR_TIMEOUT = "Timeout";
const ERROR_INTERRUPT = "Interrupted by user";

var code, input, wrap, timeout, eof, loop_stack, loop_map;
var running, start_time, code_ptr, input_ptr, cell_ptr, cells, iterations;

function clear_output() {
 document.getElementById("output").value = "";
 document.getElementById("stderr").innerHTML = "";
}

function stop() {
 running = false;
 document.getElementById("run").disabled = false;
 document.getElementById("stop").disabled = true;
 document.getElementById("clear").disabled = false;
 document.getElementById("wrap").disabled = false;
 document.getElementById("timeout").disabled = false;
 document.getElementById("eof").disabled = false;
}

function interrupt() {
 error(ERROR_INTERRUPT);
}

function error(msg) {
 document.getElementById("stderr").innerHTML = msg;
 stop();
}

function run() {
 clear_output();
 
 document.getElementById("run").disabled = true;
 document.getElementById("stop").disabled = false;
 document.getElementById("clear").disabled = true;
 document.getElementById("wrap").disabled = true;
 document.getElementById("timeout").disabled = true;
 document.getElementById("eof").disabled = true;

 code = document.getElementById("code").value;
 input = document.getElementById("input").value;
 wrap = document.getElementById("wrap").value;
 timeout = document.getElementById("timeout").checked;
 eof = document.getElementById("eof").value;

 loop_stack = [];
 loop_map = {};

 for (var i = 0; i < code.length; ++i) {
  if (code[i] == "[") {
   loop_stack.push(i);

  } else if (code[i] == "]") {
   if (loop_stack.length == 0) {
    error(ERROR_BRACKET);
    return;

   } else {
    var last_bracket = loop_stack.pop();
    loop_map[last_bracket] = i;
    loop_map[i] = last_bracket;
   }
  }
 }

 if (loop_stack.length > 0) {
  error(ERROR_BRACKET);
  return;
 }

 running = true;
 start_time = Date.now();
 code_ptr = 0;
 input_ptr = 0;
 cell_ptr = Math.floor(NUM_CELLS / 2);
 cells = {};
 iterations = 0;

 bf_iter(1);
}

function bf_iter(niters) {
 if (code_ptr >= code.length || !running) {
  stop();
  return;
 }

 var iter_start_time = Date.now();

 for (var i = 0; i < niters; ++i) {
  if (cells[cell_ptr] == undefined) {
   cells[cell_ptr] = 0;
  }

  switch (code[code_ptr]) {
   case "+":
    if ((wrap == "8" && cells[cell_ptr] == 255) ||
      (wrap == "16" && cells[cell_ptr] == 65535) || 
      (wrap == "32" && cells[cell_ptr] == 2147483647)) {
      cells[cell_ptr] = 0;
    } else {
     cells[cell_ptr]++;
    }
    break;
    
   case "-":
    if (cells[cell_ptr] == 0 && wrap != "-1"){
     if (wrap == "8"){ cells[cell_ptr] = 255 }
     if (wrap == "16"){ cells[cell_ptr] = 65535 }
     if (wrap == "32"){ cells[cell_ptr] = 2147483647 }  
    } else {
     cells[cell_ptr]--;
    }
    break;
   
   case "<": cell_ptr--; break;
   case ">": cell_ptr++; break;

   case ".":
    document.getElementById("output").value += String.fromCharCode(cells[cell_ptr]);
    break;

   case ",":
    if (input_ptr >= input.length) {
     if (eof != "nochange") {
      cells[cell_ptr] = parseInt(eof);
     }
    } else {
     cells[cell_ptr] = input.charCodeAt(input_ptr);
     input_ptr++;
    }
    break;

   case "[":
    if (cells[cell_ptr] == 0) {
     code_ptr = loop_map[code_ptr];
    }
    break;

   case "]":
    if (cells[cell_ptr] != 0) {
     code_ptr = loop_map[code_ptr];
    }
    break;
  }

  code_ptr++;
  iterations++;

  if (timeout && Date.now() - start_time > TIMEOUT_MILLISECS) {
   error(ERROR_TIMEOUT);
   return;
  }
 }

 setTimeout(function() { bf_iter(ITERS_PER_SEC * (Date.now() - iter_start_time)/1000) }, 0);
}
<div style="font-size:12px;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">
 <div style="float:left; width:50%;">
  Code:
  <br>
  <textarea id="code" rows="4" style="overflow:scroll;overflow-x:hidden;width:90%;">>++++++++[<+++++++++>-]<.>>+>+>++>[-]+<[>[->+<<++++>]<<]>.+++++++..+++.>>+++++++.<<<[[-]<[-]>]<+++++++++++++++.>>.+++.------.--------.>>+.>++++.</textarea>
  <br>Input:
  <br>
  <textarea id="input" rows="2" style="overflow:scroll;overflow-x:hidden;width:90%;"></textarea>
  <p>
   Wrap:
   <select id="wrap">
    <option value="8">8-bit</option>
    <option value="16">16-bit</option>
    <option value="32">32-bit</option>
    <option value="-1">None</option>
   </select>
   &nbsp;
   Timeout:
   <input id="timeout" type="checkbox" checked="true" />&nbsp; EOF:
   <select id="eof">
    <option value="nochange">Same</option>
    <option value="0">0</option>
    <option value="-1">-1</option>
   </select>
  </p>
 </div>
 <div style="float:left; width:50%;">
  Output:
  <br>
  <textarea id="output" rows="6" style="overflow:scroll;width:90%;"></textarea>
  <p>
   <input id="run" type="button" value="Run" onclick="run()" />
   <input id="stop" type="button" value="Stop" onclick="interrupt()" disabled="true" />
   <input id="clear" type="button" value="Clear" onclick="clear_output()" />
   &nbsp;
   <span id="stderr" style="color:red"></span>
  </p>
 </div>
</div>

Trên trình duyệt của tôi, mọi thứ được chứa trong đoạn mã mở rộng, nhưng tôi không phải là chuyên gia về khả năng tương thích trình duyệt nên tôi không thể đảm bảo rằng mọi thứ sẽ giống nhau cho mọi người.

Đặc trưng

 • Hành vi gói và EOF có thể được cấu hình
 • Thời gian chờ có thể được bỏ qua
 • Chương trình có thể bị dừng giữa chừng
 • Một nút nhỏ rõ ràng đẹp
 • Tất cả điều này trong hộp Stack Snippet (hoặc ít nhất là tôi đã thử) và đồng hồ ở mức khoảng 6k charsled

Đây là một chương trình mèo để bạn kiểm tra: ,.[>,.]( cảnh báo : đừng thử với các văn bản lớn!). Nhưng mã này hoạt động TUYỆT VỜI!.
Ismael Miguel

@IsmaelMiguel Còn gì nữa +[,.]:)
hãy xem

1
@IsmaelMiguel Cá nhân tôi không muốn di chuyển con trỏ bên trong vòng lặp để mọi người không nhận thấy rằng băng bị giới hạn bởi kích thước số nguyên của Javascript: P
Sp3000

1
@ Sp3000 Vâng, nếu bạn có thể đọc độ dài văn bản, bạn có thể chắc chắn rằng mã sẽ chạy tốt. Nếu bạn quản lý để có được một văn bản có kích thước chiều dài là 0xFFFFFFFFFFFFFF và mã của tôi "chết", thì bạn sẽ trao huy chương cho Sieg.
Ismael Miguel

1
Tôi đề nghị bạn sử dụng một phím tắt cho document.getElementById()chức năng.
AL

21

Tuyệt vời *

Thông dịch viên này có thể chứa đầy lỗi; nếu bạn tìm thấy bất kỳ, xin vui lòng cho tôi biết.

Điều này hỗ trợ tất cả các tính năng của Marbelous ngoại trừ #include. Ngoài ra còn có một tùy chọn cho việc sử dụng một bảng hình trụ (viên bi được đẩy ra khỏi các mặt của bảng xuất hiện ở phía bên kia).

Trình thông dịch cũng đi kèm với nhiều bảng hiện diện trong các ví dụ trong repo cho trình thông dịch python cho Marbelous . Các bảng được liệt kê dưới đây:

dec_out.mbl - Dp, Decout
hex_out.mbl - Hp, Hexo
fourwayincrement.mbl - Fwin
threewaysplit.mbl - 3W
bitwise_operations.mbl - Bitx, Bdif, Borr, Band, Bxor, Bnor
logical_operations.mbl - Tf, Nt, Lorr, Land, Lnor, Lxor, Cmpr, Eqal, Gteq, Lteq, Grtr, Less, Sort
replace_input.mbl - Replac
adder.mbl - Plus
arithmetic.mbl - Subt, Subo, Subful, Addo, Addful, Mult
wide_devices.mbl - Wideadditionfunc, Widesubtractfunc, Wbitleft, Wbitrght, Wbitfetchx, Mulx, Doblmult, Widemultiplyfunc

Không bao gồm nên được sử dụng. Xem repo của trình thông dịch python để biết chi tiết về những gì mỗi bảng này làm.

* Thêm thông tin về Marbelous:

Lưu ý: Đầu ra đồ họa (bộ đệm đôi 256x256 với màu RGB 24 bit) có sẵn trên trình thông dịch này. Các bảng sau có thể được sử dụng cho mục đích này:

{}{}{}{}{} - Set Pixel for Back Buffer (}0 - x, }1 - y, }2 - red, }3 - green, }4 - blue)
>< - Swap Buffers and Clear Back Buffer (}0 - anything)
@f@f@f - Get Pixel from Front Buffer (}0 - x, }1 - y, {0 - red, {1 - green, {2 - blue)
@b@b@b - Get Pixel from Back Buffer (}0 - x, }1 - y, {0 - red, {1 - green, {2 - blue)

Xin lưu ý rằng việc Use Draw Bufferskiểm tra (cần thiết cho đầu ra đồ họa) có thể làm chậm trình thông dịch và đầu ra đồ họa chậm.

Cập nhật : thay đổi bộ đệm để sử dụng canvas thay vì div 1x1 pixel; vẽ nên nhanh hơn nhiều

var stdin = "";
var boards = {};
var bnames = [];
var max_tick = 1000;
var space_as_blank = false;
var cylindrical_board = false;
var print_numbers = false;
var libraries = true;
var stopped = false;
var gfx = false;
var front_buffer = null;
var back_buffer = null;
function base36(a){	return a.toString(36).toUpperCase();}
function base16(a){	return ("0"+a.toString(16).toUpperCase()).substr(-2);}
function wto16(arr, i){ return arr[i] << 8 | arr[i+1]; }
function wto32(arr, i){ return arr[i] << 24 | arr[i+1] << 16 | arr[i+2] << 8 | arr[i+3]; }
function getch(){
var p = stdin.substr(0, 1);
stdin = stdin.substr(1);
if(p === '') return -1;
else return p.charCodeAt(0) & 255;
}
function putch(obj, ch){
if(print_numbers)
	obj.stdout += ch + ' ';
else
	obj.stdout += String.fromCharCode(ch);
}
function longestMatch(search, list){
var best = null, blen = 0;
for(var i = 0, len = list.length; i < len; ++i)
	if(list[i].length > blen && search.indexOf(list[i]) === 0)
		best = list[i], blen = best.length;
return best;
}
function swapBuffers(){
front_buffer.ctx.drawImage(back_buffer.canvas, 0, 0);
back_buffer.clear();
}

function jsBoard(name, inc, outc, code){
var f = eval('(function(inp, self){return ' + code + ';})');
boards[name] = new Board(name, true, f, inc, outc);
bnames.push(name);
}
function loadDefaultBoards(){
// implement \\ // /\ \/ ++ -- >> << ~~ ]] +n -n ?? ?n ^n =n >n <n as js boards
jsBoard('\\\\', 1, 0, '{37: inp[0]}');
jsBoard('//', 1, 0, '{36: inp[0]}');
jsBoard('/\\', 1, 0, '{36: inp[0], 37: inp[0]}');
jsBoard('\\/', 1, 0, '{}');
jsBoard('++', 1, 1, '{0: (inp[0]+1)&255}');
jsBoard('--', 1, 1, '{0: (inp[0]+255)&255}');
jsBoard('>>', 1, 1, '{0: inp[0]>>1}');
jsBoard('<<', 1, 1, '{0: (inp[0]<<1)&255}');
jsBoard('~~', 1, 1, '{0: (~inp[0])&255}');
jsBoard(']]', 1, 1, '(c=getch())>-1?{0:c}:{37:inp[0]}');
jsBoard('??', 1, 1, '{0: Math.floor(Math.random()*(inp[0]+1))}');
for(var i = 0; i < 36; ++i){
	j = base36(i);
	jsBoard('+'+j, 1, 1, '{0: (inp[0]+'+i+')&255}');
	jsBoard('-'+j, 1, 1, '{0: (inp[0]-'+i+')&255}');
	jsBoard('?'+j, 1, 1, '{0: Math.floor(Math.random()*'+(i+1)+')}');
	jsBoard('='+j, 1, 1, 'inp[0]=='+i+'?{0: inp[0]}:{37: inp[0]}');
	jsBoard('>'+j, 1, 1, 'inp[0]>'+i+'?{0: inp[0]}:{37: inp[0]}');
	jsBoard('<'+j, 1, 1, 'inp[0]<'+i+'?{0: inp[0]}:{37: inp[0]}');
	if(i < 8){
		jsBoard('^'+j, 1, 1, '{0: !!(inp[0]&(1<<'+i+'))}');
	}
}
if(gfx){
	jsBoard('{}{}{}{}{}', 5, 0, 'back_buffer.set(inp[0], inp[1], inp[2], inp[3], inp[4]),{}');
	jsBoard('@f@f@f', 2, 3, 'front_buffer.get(inp[0], inp[1])');
	jsBoard('@b@b@b', 2, 3, 'back_buffer.get(inp[0], inp[1])');
	jsBoard('><', 1, 0, 'swapBuffers(), {}');
}
if(libraries){
	// dec_out.mbl - Dp, Decout
	jsBoard('Dp', 1, 0, 'putch(self,Math.floor(inp[0]/100)+0x30),putch(self,Math.floor(inp[0]/10)%10+0x30),putch(self,inp[0]%10+0x30),{}');
	jsBoard('Decout', 1, 3, '{0: inp[0]/100, 1: inp[0]/10%10, 2: inp[0]%10}');
	// hex_out.mbl - Hp, Hexo
	jsBoard('Hp', 1, 0, 's=base16(inp[0]),putch(self,s.charCodeAt(0)),putch(self,s.charCodeAt(1)),{}');
	jsBoard('Hexo', 1, 2, 's=base16(inp[0]),{0: s.charCodeAt(0), 1: s.charCodeAt(1)}');
	// fourwayincrement.mbl - Fwin
	jsBoard('Fwin', 1, 2, '{36: inp[0], 0: (inp[0]+1)&255, 1: (inp[0]+1)&255, 37: (inp[0]+2)&255}');
	// threewaysplit.mbl - 3W
	jsBoard('3W', 1, 1, '{0: inp[0], 36: inp[0], 37: inp[0]}');
	// bitwise_operations.mbl - Bitx, Bdif, Borr, Band, Bxor, Bnor
	jsBoard('Bitx', 2, 1, 'inp[1]<8?{0: !!(inp[0] & (1 << inp[1]))}:{}');
	jsBoard('Bdif', 2, 1, 'b=inp[0]^inp[1],{0: !!(b&1)+!!(b&2)+!!(b&4)+!!(b&8)+!!(b&16)+!!(b&32)+!!(b&64)+!!(b&128)}');
	jsBoard('Borr', 2, 1, '{0: inp[0]|inp[1]}');
	jsBoard('Band', 2, 1, '{0: inp[0]&inp[1]}');
	jsBoard('Bxor', 2, 1, '{0: inp[0]^inp[1]}');
	jsBoard('Bnor', 2, 1, '{0: ~(inp[0]|inp[1])}');
	// logical_operations.mbl - Tf, Nt, Lorr, Land, Lnor, Lxor, Cmpr, Eqal, Gteq, Lteq, Grtr, Less, Sort
	jsBoard('Tf', 1, 1, '{0: (inp[0]>0)|0}');
	jsBoard('Nt', 1, 1, '{0: (!inp[0])|0}');
	jsBoard('Lorr', 2, 1, '{0: (inp[0]||inp[1])|0}');
	jsBoard('Land', 2, 1, '{0: (inp[0]&&inp[1])|0}');
	jsBoard('Lnor', 2, 1, '{0: !(inp[0]||inp[1])|0}');
	jsBoard('Lxor', 2, 1, '{0: (!inp[0]!=!inp[1])|0}');
	jsBoard('Cmpr', 2, 1, '{0: inp[0]>inp[1]?1:inp[0]<inp[1]?-1:0}');
	jsBoard('Eqal', 2, 1, '{0: (inp[0] == inp[1])|0}');
	jsBoard('Gteq', 2, 1, '{0: (inp[0] >= inp[1])|0}');
	jsBoard('Lteq', 2, 1, '{0: (inp[0] <= inp[1])|0}');
	jsBoard('Grtr', 2, 1, '{0: (inp[0] > inp[1])|0}');
	jsBoard('Less', 2, 1, '{0: (inp[0] < inp[1])|0}');
	jsBoard('Sort', 2, 2, '{0: Math.min(inp[0],inp[1]), 1: Math.max(inp[0],inp[1])}');
	// replace_input.mbl - Replac
	jsBoard('Replac', 3, 1, '{0: inp[0]==inp[1]?inp[2]:inp[0]}');
	// adder.mbl - Plus
	jsBoard('Plus', 2, 1, '{0: (inp[0] + inp[1])&255}');
	// arithmetic.mbl - Subt, Subo, Subful, Addo, Addful, Mult
	jsBoard('Subt', 2, 1, '{0: (inp[0] - inp[1])&255}');
	jsBoard('Subo', 2, 1, '{0: (inp[0] - inp[1])&255, 36: (inp[0] < inp[1])|0}');
	jsBoard('Subful', 3, 1, 'a=(inp[0] - inp[1])&255,{0: (a + 256 - inp[2])&255, 36: (inp[0]<inp[1])+(a<inp[2])}');
	jsBoard('Addo', 2, 1, 'a=inp[0]+inp[1],{0: a&255, 36: (a>255)|0}');
	jsBoard('Addful', 3, 1, 'a=inp[0]+inp[1]+inp[2],{0: a&255, 36: (a>255)|0}');
	jsBoard('Mult', 2, 1, '{0: (inp[0]*inp[1])&255}');
	// wide_devices.mbl - Wideadditionfunc, Widesubtractfunc, Wbitleft, Wbitrght, Wbitfetchx, Mulx, Doblmult, Widemultiplyfunc
	jsBoard('Wideadditionfunc', 8, 4, 'c=(wto32(inp,0)+wto32(inp,4))&0xFFFFFFFF,{0: (c&0xFF000000)>>>24, 1: (c&0x00FF0000)>>>16, 2: (c&0x0000FF00)>>>8, 3: (c&0x000000FF)}');
	jsBoard('Widesubtractfunc', 8, 4, 'c=(wto32(inp,0)-wto32(inp,4))&0xFFFFFFFF,{0: (c&0xFF000000)>>>24, 1: (c&0x00FF0000)>>>16, 2: (c&0x0000FF00)>>>8, 3: (c&0x000000FF)}');
	jsBoard('Wbitleft', 4, 4, 'c=(wto32(inp,0)<<1)&0xFFFFFFFF,{0: (c&0xFF000000)>>>24, 1: (c&0x00FF0000)>>>16, 2: (c&0x0000FF00)>>>8, 3: (c&0x000000FF)}');
	jsBoard('Wbitrght', 4, 4, 'c=wto32(inp,0)>>>1,{0: (c&0xFF000000)>>>24, 1: (c&0x00FF0000)>>>16, 2: (c&0x0000FF00)>>>8, 3: (c&0x000000FF)}');
	jsBoard('Wbitfetchx', 5, 1, 'inp[4]<32?{0:!!(wto32(inp,0)&(1<<inp[4]))}:{}');
	jsBoard('Mulx', 2, 2, 'c=(inp[0]*inp[1])&0xFFFF,{0: (c&0xFF00)>>>8, 1: (c&0x00FF)}');
	jsBoard('Doblmult', 4, 4, 'c=(wto16(inp,0)*wto16(inp,2))&0xFFFFFFFF,{0: (c&0xFF000000)>>>24, 1: (c&0x00FF0000)>>>16, 2: (c&0x0000FF00)>>>8, 3: (c&0x000000FF)}');
	jsBoard('Widemultiplyfunc', 8, 4, 'c=(wto32(inp,0)*wto32(inp,4))&0xFFFFFFFF,{0: (c&0xFF000000)>>>24, 1: (c&0x00FF0000)>>>16, 2: (c&0x0000FF00)>>>8, 3: (c&0x000000FF)}');
}
}
// most devices are implemented as js subboards
var CTypes = {
PORTAL:			1,
SYNCHRONISER:	2,
INPUT:			3,
OUTPUT:			4,
TERMINATE:		5,
SUBROUTINE:		6,
LITERAL:		7,
};
function Cell(type,value){
this.type = type;
this.value = value;
}
Cell.prototype.copy = function(other){
this.type = other.type;
this.value = other.value;
};
function Board(name, js, jsref, jsinc, jsoutc){
this.name = name;
this.stdout = "";
if(!js){
	this.cells = [];
	this.marbles = [];
	this.cols = 0;
	this.rows = 0;
	this.inputs = [];
	this.outputs = [];
	this.syncs = [];
	this.portals = [];
	this.terminators = [];
	for(var i = 0; i < 36; ++i){
		this.inputs[i] = [];
		this.outputs[i] = [];
		this.syncs[i] = [];
		this.portals[i] = [];
	}
	this.outputs[36] = []; // {<
	this.outputs[37] = []; // {>
	this.subroutines = []; // [r0,c0,board name,size,inputs,outputs]
	this.type = 0;
	this.inc = 0; 
	this.outc = 0;
}else{
	this.func = jsref;
	this.inc = jsinc;
	this.outc = jsoutc;
	this.type = 1;
}
}
Board.prototype.set = function(row,col,cell){
if(row >= this.rows){
	for(var r = this.rows; r <= row; ++r){
		this.cells[r] = [];
		this.marbles[r] = [];
	}
}
this.rows = Math.max(this.rows, row + 1);
this.cols = Math.max(this.cols, col + 1);
if(!cell){
	this.cells[row][col] = null;
	return;
}
if(!this.cells[row][col])
	this.cells[row][col] = new Cell;
this.cells[row][col].copy(cell);
if(cell.type == CTypes.LITERAL){
	this.marbles[row][col] = cell.value;
}else{
	this.marbles[row][col] = null;
}
};
Board.prototype.get = function(r,c){
return this.cells[r][c];
};
Board.prototype.init = function(){
if(this.type == 0){
	var maxin = 0, maxout = 0;
	for(var r = 0; r < this.rows; ++r){
		for(var c = 0; c < this.cols; ++c){
			if(this.cells[r][c] == null) continue;
			switch(this.cells[r][c].type){
				case CTypes.PORTAL:
					this.portals[this.cells[r][c].value].push([r,c]);
				break;
				case CTypes.SYNCHRONISER:
					this.syncs[this.cells[r][c].value].push([r,c]);
				break;
				case CTypes.INPUT:
					this.inputs[this.cells[r][c].value].push([r,c]);
					maxin = Math.max(this.cells[r][c].value + 1, maxin);
				break;
				case CTypes.OUTPUT:
					if(this.cells[r][c].value != '<' && this.cells[r][c].value != '>'){
						this.outputs[this.cells[r][c].value].push([r,c]);
						maxout = Math.max(this.cells[r][c].value + 1, maxout);
					}else{
						this.outputs[this.cells[r][c].value == '<' ? 36 : 37].push([r,c]);
					}
				break;
				case CTypes.TERMINATE:
					this.terminators.push([r,c]);
				break;
			}
		}
	}
	this.inc = maxin;
	this.outc = maxout;
}
var namelen = Math.max(1, this.inc, this.outc) * 2;
this.name = new Array(namelen + 1).join(this.name).substr(0, namelen);
};
Board.prototype.validateSubr = function(names){
if(this.type == 1) return;
for(var r = 0, len = this.cells.length; r < len; ++r){
	var str = "", start = -1;
	for(var c = 0, rlen = this.cells[r].length; c < rlen; ++c){
		if(this.cells[r][c] && this.cells[r][c].type == CTypes.SUBROUTINE){
			if(start == -1) start = c;
			str += this.cells[r][c].value;
		}else if(start != -1){
			var match;
			while(str.length && (match = longestMatch(str, names))){
				var slen = match.length / 2;
				this.subroutines.push([r,start,match,slen,boards[match].inc,boards[match].outc]);
				start += slen;
				str = str.substr(slen * 2); 
			}
			if(str.length){
				throw "No subboard could be found near `" + str + "`";
			}
			start = -1;
			str = "";
		}
	}
	var match;
	while(str.length && (match = longestMatch(str, names))){
		var slen = match.length / 2;
		this.subroutines.push([r,start,match,slen,boards[match].inc,boards[match].outc]);
		start += slen;
		str = str.substr(slen * 2);
	}
	if(str.length){
		throw "No subboard could be found near `" + str + "`";
	}
}
};
Board.prototype.runCopy = function(inp){
var b = new Board('');
b.type = 2;
b.ref = this;
b.tickNum = 0;
if(this.type == 0){
	for(var r = 0, rlen = this.marbles.length; r < rlen; ++r){
		b.marbles[r] = [];
		for(var c = 0, clen = this.marbles[r].length; c < clen; ++c){
			b.marbles[r][c] = this.marbles[r][c]; 
		}
	}
	for(var i = 0; i < this.inc; ++i){
		if(inp[i] != null){
			var k = this.inputs[i];
			for(var j = 0, l = k.length; j < l; ++j){
				b.marbles[k[j][0]][k[j][1]] = ((parseInt(inp[i])&255)+256)&255;
			}
		}
	}
	b.cols = this.cols;
	b.rows = this.rows;
	b.inc = this.inc;
	b.outc = this.outc;
	b.stdout = "";
}else{
	b.inp = inp;
}
return b;
};
Board.prototype.tick = function(){
if(this.type != 2) throw "Calling Board.tick without Board.runCopy";
if(this.tickNum == -1) throw "Copied board has already run to completion";

if(this.ref.type == 1){
	this.tickNum = -1;
	this.outp = this.ref.func(this.inp, this);
	return moved;
}

var moved = false;

var new_marbles = [];
for(var r = 0; r <= this.rows; ++r) 
	new_marbles[r] = [];

// subroutines
for(var i = 0, len = this.ref.subroutines.length; i < len; ++i){
	var r = this.ref.subroutines[i][0], c = this.ref.subroutines[i][1], 
		name = this.ref.subroutines[i][2], sz = this.ref.subroutines[i][3],
		inc = this.ref.subroutines[i][4], outc = this.ref.subroutines[i][5];
	var all = true, inp = [];
	for(var j = 0; j < inc; ++j){
		if(this.marbles[r][c+j] == null && (boards[name].type == 1 || boards[name].inputs[j].length > 0)){
			all = false; break;
		}else{
			inp[j] = this.marbles[r][c+j];
		}
	}
	if(all){
		var cb = boards[name].runCopy(inp);
		while(cb.tickNum != -1 && cb.tickNum < max_tick) cb.tick();
		if(cb.tickNum != -1) throw "Max tick count exceeded running board `" + name + "`";
		var outp = cb.out();
		if(cb.stdout != "") moved = true;
		for(var j = 0; j < outc; ++j){
			if(outp[j] != null){
				new_marbles[r+1][c+j] = ((new_marbles[r+1][c+j]||0)+(outp[j]))&255;
				moved = true;
			}
		}
		if(outp[36] != null){ // left
			var left = c-1;
			if(left < 0 && cylindrical_board){
				left = this.cols - 1;
			}
			if(left >= 0){
				new_marbles[r][left] = ((new_marbles[r][left]||0)+(outp[36]))&255;
				moved = true;
			}
		}
		if(outp[37] != null){ // right
			var right = c+sz;
			if(right >= this.cols && cylindrical_board){
				right = 0;
			}
			if(right < this.cols){
				new_marbles[r][right] = ((new_marbles[r][right]||0)+(outp[37]))&255;
				moved = true;
			}
		}
		this.stdout += cb.stdout;
	}else{
		for(var j = 0; j < inc; ++j){
			if(this.marbles[r][c+j] != null){
				new_marbles[r][c+j] = ((new_marbles[r][c+j]||0)+(this.marbles[r][c+j]))&255;
			}					
		}
	}
}

// synchronisers
for(var i = 0; i < 36; ++i){
	if(this.ref.syncs[i].length){
		var all = true;
		for(var j = 0, len = this.ref.syncs[i].length; j < len; ++j){
			if(this.marbles[this.ref.syncs[i][j][0]][this.ref.syncs[i][j][1]] == null){
				all = false; break;
			}
		}
		if(all){
			for(var j = 0, len = this.ref.syncs[i].length; j < len; ++j){
				var r = this.ref.syncs[i][j][0];
				var c = this.ref.syncs[i][j][1];
				new_marbles[r+1][c] = this.marbles[r][c];
				moved = true;
			}
		}else{
			for(var j = 0, len = this.ref.syncs[i].length; j < len; ++j){
				var r = this.ref.syncs[i][j][0], c = this.ref.syncs[i][j][1];
				if(this.marbles[r][c] != null){
					new_marbles[r][c] = ((new_marbles[r][c]||0)+( this.marbles[r][c]))&255;
				}
			}
		}
	}
}

// input literal null move, output does not
for(var r = 0; r < this.rows; ++r){
	for(var c = 0; c < this.cols; ++c){
		if(this.marbles[r][c] != null){
			var type = this.ref.cells[r][c] && this.ref.cells[r][c].type;
			if(!type || type == CTypes.INPUT || type == CTypes.LITERAL){
				new_marbles[r+1][c] = ((new_marbles[r+1][c]||0)+(this.marbles[r][c]))&255;
				moved = true;
			}else if(type == CTypes.OUTPUT){
				new_marbles[r][c] = ((new_marbles[r][c]||0)+(this.marbles[r][c]))&255;
			}
		}
	}
}	

// shift portal
for(var i = 0; i < 36; ++i){
	if(this.ref.portals[i].length){
		var p = this.ref.portals[i];
		if(p.length == 1){
			var r = p[0][0], c = p[0][1];
			if(this.marbles[r][c] != null){
				new_marbles[r+1][c] = ((new_marbles[r+1][c]||0)+( this.marbles[r][c]))&255;
				moved = true;
			}
		}else{
			var q = [];
			for(var j = 0, l = p.length; j < l; ++j){
				if(this.marbles[p[j][0]][p[j][1]] != null){
					// generate output portal - any other portal except the input
					var toWhere = Math.floor(Math.random() * (l-1));
					if(toWhere >= j) ++toWhere;
					var r = p[j][0], c = p[j][1];
					q[toWhere] = ((q[toWhere]||0)+(this.marbles[r][c]))&255;
					moved = true;
				}
			}
			for(var j = 0, l = p.length; j < l; ++j){
				if(q[j] != null){
					var r = p[j][0] + 1, c = p[j][1];
					new_marbles[r][c] = q[j];
				}
			}
		}
	}
}

// check stdout
if(new_marbles[new_marbles.length-1].length){
	var r = this.rows;
	for(var i = 0, l = new_marbles[r].length; i < l; ++i){
		if(new_marbles[r][i] != null){
			putch(this, new_marbles[r][i]);
			moved = true;
		}
	}
}
new_marbles.splice(this.rows);

if(!moved){
	this.tickNum = -1;
	return moved;
}
this.marbles = new_marbles;
// check terminator
for(var i = 0, len = this.ref.terminators.length; i < len; ++i){
	var r = this.ref.terminators[i][0], c = this.ref.terminators[i][1];
	if(new_marbles[r][c] != null){
		this.tickNum = -1;
		return moved;
	}
}
// check output
if(this.outc){
	var allOuts = true;
	for(var i = 0; i < 38; ++i){
		var o = this.ref.outputs[i];
		if(o.length){
			var occupied = false;
			for(var j = 0, len = o.length; j < len; ++j){
				if(new_marbles[o[j][0]][o[j][1]] != null){
					occupied = true;
					break;
				}
			}
			if(!occupied){
				allOuts = false; break;
			}
		}
	}
	if(allOuts){
		this.tickNum = -1;
		return moved;
	}
}
++this.tickNum;
return moved;
};
Board.prototype.out = function(){
if(this.type != 2) throw "Calling Board.out without Board.runCopy";
if(this.tickNum != -1) throw "Copied board hasn't run to completion yet";
if(this.ref.type == 1) return this.outp;
var outp = {};
for(var i = 0; i < 38; ++i){
	if(this.ref.outputs[i].length){
		outp[i] = 0;
		var o = this.ref.outputs[i], isFilled = false;
		for(var j = 0, len = o.length; j < len; ++j){
			var r = o[j][0], c = o[j][1];
			isFilled = isFilled || this.marbles[r][c] != null;
			outp[i] = ((outp[i])+( this.marbles[r][c] || 0))&255;
		}
		if(!isFilled)
			outp[i] = null;
	}
}
return outp;
};

function DrawBuffer(canvas){
this.canvas = canvas;
this.ctx = this.canvas.getContext('2d');
this.ctx.fillStyle = 'rgb(0,0,0)';
this.ctx.fillRect(0, 0, 256, 256);
}

DrawBuffer.prototype.clear = function(){
this.ctx.fillStyle = 'rgb(0,0,0)';
this.ctx.fillRect(0, 0, 256, 256);
};
DrawBuffer.prototype.set = function(x, y, r, g, b){
this.ctx.fillStyle = 'rgb(' + r + ',' + g + ',' + b + ')';
this.ctx.fillRect(x, y, 1, 1);
};
DrawBuffer.prototype.get = function(x, y){
return this.ctx.getImageData(x, y, 1, 1).data.splice(0, 3);
};
// spaces: is an empty cell denoted with whitespace?
function parseMblSrc(src,spaces){
var lines = (':MB\n'+src).split('\n');
var sb = []; // start lines of new mb subboards
for(var i = lines.length; i-- > 0;){
	// strip mid-line spaces if possible
	if(!spaces){
		lines[i] = lines[i].trim();
		lines[i] = lines[i].replace(/\s/g,'');
	}
	// index of comment
	var o = lines[i].indexOf('#');
	// remove comments
	if(o > 0){
		lines[i] = lines[i].substr(0, o).trim();
	}else if(lines[i].length == 0 || o == 0){
		if(lines[i].indexOf('include') == 1){
			throw "#include not supported";
		}
		lines.splice(i, 1);
	}
}
for(var i = lines.length; i-- > 0;){
	// identify subboards
	if(lines[i].charAt(0) == ':'){
		sb.push(i);
	}
}
sb.sort(function(a,b){return a-b;});
var mbname = '';
for(var i = 0, len = sb.length; i < len; ++i){
	var name = lines[sb[i]].substr(1).trim();
	var board;
	board = new Board(name, false);
	var endl;
	if(i == len - 1) endl = lines.length;
	else endl = sb[i+1];
	for(var j = sb[i]+1; j < endl; ++j){
		var r = j - sb[i] - 1;
		if(lines[j].length % 2 != 0){
			throw "Error near `" + lines[j] + "`";
		}
		var cells = lines[j].match(/../g);
		for(var k = 0, clen = cells.length; k < clen; ++k){
			var val;
			if(val = cells[k].match(/^@([0-9A-Z])$/)){
				board.set(r, k, new Cell(CTypes.PORTAL, parseInt(val[1], 36)));
			}else if(val = cells[k].match(/^&([0-9A-Z])$/)){
				board.set(r, k, new Cell(CTypes.SYNCHRONISER, parseInt(val[1], 36)));
			}else if(val = cells[k].match(/^}([0-9A-Z])$/)){
				board.set(r, k, new Cell(CTypes.INPUT, parseInt(val[1], 36)));
			}else if(val = cells[k].match(/^{([0-9A-Z<>])$/)){
				var value;
				if(val[1] == '<' || val[1] == '>') value = val[1];
				else value = parseInt(val[1], 36);
				board.set(r, k, new Cell(CTypes.OUTPUT, value));
			}else if(cells[k] == '!!'){
				board.set(r, k, new Cell(CTypes.TERMINATE, 0));
			}else if(val = cells[k].match(/^[0-9A-F]{2}$/)){
				board.set(r, k, new Cell(CTypes.LITERAL, parseInt(cells[k], 16)));
			}else if(cells[k].match(/^[ \.]{2}$/)){
				board.set(r, k, null);
			}else{
				board.set(r, k, new Cell(CTypes.SUBROUTINE, cells[k]));
			}
		}
	}
	board.init();
	if(name == 'MB')
		mbname = board.name;
	name = board.name;
	bnames.push(name);
	boards[name] = board;
}
// validate and connect subr
for(var p in boards){
	boards[p].validateSubr(bnames);
}
return mbname;
}
function run(){
// normal init
stopped = false;
max_tick = document.getElementById('mb-ticks').value;
space_as_blank = document.getElementById('mb-spaces').checked;
cylindrical_board = document.getElementById('mb-cylinder').checked;
print_numbers = document.getElementById('mb-numprint').checked;
libraries = document.getElementById('mb-lib').checked;
gfx = document.getElementById('mb-gfx').checked;

src = document.getElementById('mb-src').value;
stdin = document.getElementById('mb-in').value;
boards = {};
bnames = [];
loadDefaultBoards();

if(gfx){
	// prepare draw buffers
	front_buffer = new DrawBuffer(document.getElementById('mb-fb'));
	back_buffer = new DrawBuffer(document.getElementById('mb-bb'));
}else{
	if(front_buffer){
		front_buffer.clear();
		back_buffer.clear();
		front_buffer = null;
		back_buffer = null;
	}
}
try{
	var mb = parseMblSrc(src, space_as_blank);
	var rc = boards[mb].runCopy(document.getElementById('mb-args').value.split(' '));
	var tmp = function(){
		try{
			if(stopped) throw "Board execution stopped.";
			else if(rc.tickNum != -1 && rc.tickNum < max_tick){
				rc.tick();
				document.getElementById('mb-out').value = rc.stdout;
				document.getElementById('mb-out').scrollTop = document.getElementById('mb-out').scrollHeight;
				setTimeout(tmp, 0);
			}else if(rc.tickNum == -1){
				document.getElementById('mb-out').value = rc.stdout;
				document.getElementById('mb-out').scrollTop = document.getElementById('mb-out').scrollHeight;
				document.getElementById('mb-return').value = rc.out()[0] || 0;
			}else throw "Max tick count exceeded running main board.";
		}catch(e){
			document.getElementById('mb-out').value = rc.stdout + '\n' + e;
			document.getElementById('mb-out').scrollTop = document.getElementById('mb-out').scrollHeight;
		}
	};
	setTimeout(tmp, 0);
}catch(e){
	document.getElementById('mb-out').value = (rc ? rc.stdout: '') + '\n' + e;
	document.getElementById('mb-out').scrollTop = document.getElementById('mb-out').scrollHeight;
}
}
function stop(){
stopped = true;
}
<div style="font-size: 12px;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">
<div style="float: left;">
	Marbelous Source:<br />
	<textarea id="mb-src" rows="4" cols="35">48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 21</textarea><br />
	Arguments: <br />
	<input id="mb-args" size="33" /> <br />
	STDIN: <br />
	<textarea id="mb-in" rows="2" cols="35"></textarea><br />
	<span style="float: left">
		Max Ticks: <input id="mb-ticks" type="number" min="1" style="width: 60px" value="1000" />
	</span>
	<span style="float: right">
		<input type="button" onclick="run()" value="Run Code" style="" />
		<input type="button" onclick="stop()" value="Stop" style="" />
	</span>
</div>
<div style="float: left; margin-left: 15px;">
	<div style="margin-bottom: 10px">
		<input type="checkbox" id="mb-spaces" />Using spaces for blank cells<br />
		<input type="checkbox" id="mb-cylinder" />Cylindrical Board<br />
		<input type="checkbox" id="mb-numprint" />Display output as decimal numbers<br />
		<input type="checkbox" id="mb-lib" checked="true" />Include Libraries<br />
		<input type="checkbox" id="mb-gfx" />Use Draw Buffers<br />
	</div>
	<div>
		STDOUT:<br />
		<textarea id="mb-out" rows="3" cols="35"></textarea><br />
		Return Code: <input id="mb-return" />
	</div>
</div>
<div style="clear: both; text-align: center; width: 550px; padding-top: 10px;" id="mb-draw-buffers">
	<div style="float: left; width: 256px;">
		Front Buffer:
		<canvas style="height: 256px; width: 256px; background: black;" width="256" height="256" id="mb-fb"></canvas>
	</div>
	<div style="float: right; width: 256px;">
		Back Buffer:
		<canvas style="height: 256px; width: 256px; background: black;" width="256" height="256" id="mb-bb"></canvas>
	</div>
</div>
</div>

Một vài chương trình đơn giản để thử:

mèo (in stdin đến stdout)

.. @0 ..
00 ]] \/
@0 /\ ..

rot13 (đọc từ stdin)

.. @0 ..
00 ]] \/
@0 /\ Rt
:Rt
}0 .. @0 .. }0 }0 }0 }0 }0
-W .. -W .. .. +D -D +D -D
-X .. >C &3 &0 &1 &2 &3 &4
>C &1 >P &4 {0 {0 {0 {0 {0
>P &2 &0 \/ .. .. .. .. ..
@0 \/ \/ .. .. .. .. .. ..

Trình diễn đầu ra đồ họa (đặt pixel ngẫu nhiên thành màu ngẫu nhiên và sau đó lật bộ đệm)

FF FF FF FF FF 00
?? ?? ?? ?? ?? ..
{} {} {} {} {} ><

Điều này thật tuyệt vời, có vẻ như các bảng với tên chữ cái duy nhất không hoạt động.
overactor

@overactor cần được sửa ngay bây giờ
es1024

Bản demo cuối cùng có lỗiError near FF FF FF FF FF 00
Khaled.K

17

JavaScript (câu trả lời mẫu)

Giải thích JavaScript bằng JavaScript có phần vô dụng, nhưng điều này cho thấy đoạn trích trình thông dịch của bạn sẽ hoạt động như thế nào.

Đây là phiên bản xương trần, dự định sử dụng nhanh chóng trong các bài viết khác:

BEGIN_CODE
// Put JavaScript code here
// it may be on multiple lines
END_CODE_BEGIN_INPUT
Put input here
it may be on multiple lines
END_INPUT
<!--Interpreter code:--><script>i=document.body.innerHTML;document.body.innerHTML=''</script><script>c=i.match(/BEGIN_CODE\n([\s\S]*)\nEND_CODE_BEGIN_INPUT/);c=c&&c.length>1?c[1]:'// Error reading code. Make sure it is on the lines between BEGIN_CODE and END_CODE_BEGIN_INPUT.';i=i.match(/END_CODE_BEGIN_INPUT\n([\s\S]*)\nEND_INPUT/);i=i&&i.length>1?i[1]:'Error reading input. Make sure it is on the lines between END_CODE_BEGIN_INPUT and END_INPUT.'</script>JavaScript:<br><tt>function(x) {</tt><br><textarea id='c'rows='4'cols='60'></textarea><br><tt>}</tt><br><br>Input string (variable x):<br><textarea id='i'rows='4'cols='60'></textarea><p><input type='button'value='Run'onclick='r()'></p>Output (return value):<br><textarea id='o'rows='4'cols='60'style='background-color:#f0f0f0;'></textarea><script>document.getElementById('c').value=c;document.getElementById('i').value=i;function r(){var r,c,i;r=c=i=null;eval('var f=function(x) {'+document.getElementById('c').value+'}');document.getElementById('o').value=String(f(document.getElementById('i').value))}</script>

Markdown thô để bao gồm Stack Snippet này trong một câu hỏi hoặc câu trả lời khác là:

<!-- begin snippet: js hide: false -->
<!-- language: lang-html -->
BEGIN_CODE
// Put JavaScript code here
// it may be on multiple lines
END_CODE_BEGIN_INPUT
Put input here
it may be on multiple lines
END_INPUT
<!--Interpreter code:--><script>i=document.body.innerHTML;document.body.innerHTML=''</script><script>c=i.match(/BEGIN_CODE\n([\s\S]*)\nEND_CODE_BEGIN_INPUT/);c=c&&c.length>1?c[1]:'// Error reading code. Make sure it is on the lines between BEGIN_CODE and END_CODE_BEGIN_INPUT.';i=i.match(/END_CODE_BEGIN_INPUT\n([\s\S]*)\nEND_INPUT/);i=i&&i.length>1?i[1]:'Error reading input. Make sure it is on the lines between END_CODE_BEGIN_INPUT and END_INPUT.'</script>JavaScript:<br><tt>function(x) {</tt><br><textarea id='c'rows='4'cols='60'></textarea><br><tt>}</tt><br><br>Input string (variable x):<br><textarea id='i'rows='4'cols='60'></textarea><p><input type='button'value='Run'onclick='r()'></p>Output (return value):<br><textarea id='o'rows='4'cols='60'style='background-color:#f0f0f0;'></textarea><script>document.getElementById('c').value=c;document.getElementById('i').value=i;function r(){var r,c,i;r=c=i=null;eval('var f=function(x) {'+document.getElementById('c').value+'}');document.getElementById('o').value=String(f(document.getElementById('i').value))}</script>
<!-- end snippet -->

Để sử dụng nó, chỉ cần sao chép nó vào một bài đăng mới và đặt mã của bạn trên các dòng giữa BEGIN_CODEEND_CODE_BEGIN_INPUTvà đầu vào của bạn trên các dòng giữa END_CODE_BEGIN_INPUTEND_INPUT. Thông dịch viên sẽ làm phần còn lại. Lưu ý rằng không có gì cần phải thụt lề.

Tôi cho rằng BEGIN...ENDkỹ thuật này hiện là cách tốt nhất để chúng ta viết những thông dịch viên này để dễ sử dụng trong tương lai vì ...

 • Khi được kết xuất, chỉ có một khối mã (khối HTML) và chỉ có một dòng của nó là "phụ".
 • Người dùng viết đoạn mã có thể thấy chính xác nơi đặt mã và đầu vào của họ. Họ không phải tìm kiếm thẻ textarea thích hợp.
 • Người dùng đọc bài đăng có thể dễ dàng phân biệt mã mà không cần chạy đoạn mã. Tất nhiên khi đoạn mã được chạy, mã là hiển nhiên.
 • Nó chỉ ngắt khi các định danh bắt đầu / kết thúc xuất hiện trên các dòng riêng của chúng trong mã hoặc đầu vào. Nhưng điều này là không thể, và chúng có thể được thay đổi nếu thực sự cần thiết.
 • Nó là khép kín. Tất cả các mã là ở đó. (Tôi biết điều này có thể là không thể đối với một trình thông dịch lớn hơn nhưng một trong những điểm của Stack Snippets là chống lại các liên kết chết với JSFiddle và do đó, tính khép kín là tốt.)
 • Nó có thể được mở rộng để phù hợp với bất kỳ số lượng đầu vào (dựa trên văn bản).

Đoạn mã dưới đây là phiên bản chung không được thu nhỏ, hoàn chỉnh với ví dụ và kiểu dáng hơn một chút.


15

Brainfuck (với trình gỡ lỗi cơ bản)

Tôi thấy câu trả lời của Brainfuck và nghĩ: bạn biết điều gì sẽ tuyệt vời không? Nếu tôi có thể giả vờ tôi hiểu mã não đang làm gì. Và do đó tôi đã thực hiện một trình thông dịch và gỡ lỗi Brainfuck cơ bản. Trình gỡ lỗi là SLOW, nhưng nó hoạt động khá tốt, mặc dù hiện tại tôi chưa thực hiện các điểm dừng (trong danh sách việc cần làm).

Lưu ý: "máy ảo" Brainfuck không tự động thiết lập lại sau khi chạy mã. Nhấn thiết lập lại bằng tay hoặc băng sẽ có cùng các giá trị tồn tại ở cuối chương trình cuối cùng.

Trình gỡ lỗi hoạt động tốt nhất trong toàn màn hình.

var mycode = "++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.";

function Brainfuck()  {
  this.cell_max = 255;
  this.read = function()  {return 0;}
  this.reset();
}

Brainfuck.prototype.reset = function()  {
  this.stack = [0];
  this.stackptr = 0;
  
  this.printbuffer = "";
}

Brainfuck.prototype.setCode = function(code)  {
  this.code = code;
  this.codeptr = 0;
  
  this.loop_map = {};
  var loops = [];
  for(var i = 0; i < this.code.length; i++)  {
    if(this.code[i] == '[')  {
      loops.push(i);
    }  else if(this.code[i] == ']')  {
      var last = loops.pop();
      this.loop_map[last] = i;
      this.loop_map[i] = last;
    }
  }
}

Brainfuck.prototype.done = function()  {
  return !(this.codeptr < this.code.length);
}

Brainfuck.prototype.step = function()  {
  switch(this.code.charAt(this.codeptr))  {
    case '>':
      if(++this.stackptr >= this.stack.length)  {
        this.stack.push(0);
      }
      break;
    case '<':
      if(--this.stackptr < 0)  {
        this.stackptr = this.stack.length - 1;
      }
      break;
    case '+':
      if(++this.stack[this.stackptr] > this.cell_max)  {
        this.stack[this.stackptr] = 0;
      }
      break;
    case '-':
      if(--this.stack[this.stackptr] < 0)  {
        this.stack[this.stackptr] = this.cell_max;
      }
      break;
    case '.':
      this.print();
      break;
    case ',':
      this.stack[this.stackptr] = this.read();
      break;
    case '[':
      if(this.stack[this.stackptr] == 0)  {
        this.codeptr = this.loop_map[this.codeptr];
      }
      break;
    case ']':
      if(this.stack[this.stackptr] != 0)  {
        this.codeptr = this.loop_map[this.codeptr];
      }
      break;
    default:
      
  }
  while(!this.done() && '><+-.,[]'.indexOf(this.code[++this.codeptr]) == -1);
}

Brainfuck.prototype.print = function()  {
  this.printbuffer += String.fromCharCode(this.stack[this.stackptr]);
}

// UI File

var $ = document.getElementById.bind(document);
var $_ = document.createElement.bind(document);

String.prototype.decodeHTML = function() {
  var map = {"gt":">", "lt":"<", "nbsp":""};
  return this.replace(/&(#(?:x[0-9a-f]+|\d+)|[a-z]+);?/gi, function($0, $1) {
    if ($1[0] === "#") {
      return String.fromCharCode($1[1].toLowerCase() === "x" ? parseInt($1.substr(2), 16) : parseInt($1.substr(1), 10));
    } else {
      return map.hasOwnProperty($1) ? map[$1] : $0;
    }
  });
}

var bf = new Brainfuck();

var setup = function()  {
  bf.setCode($('code').value.decodeHTML());
  bf.read = function()  {
    var stdin = $('stdin').value;
    if(bf.read.index < stdin.length)  {
      return stdin[bf.read.index++].charCodeAt(0);
    }
    return 0;
  }
  bf.read.index = 0;
}

var run = function()  {
  setup();
  
  var stdout = $('stdout');
  var func = function()  {
    for(var i = 0; i < 500000 && !bf.done(); i++)  {
      bf.step();
    }
    stdout.innerHTML = bf.printbuffer;
    setTimeout(func, 0);
  };
  func();
}

var debug = function()  {
  $('debug-area').style.display = 'block';

  setup();
  
  var running = $('running-code');
    for(var i = 0; i < bf.code.length; i++)  {
      var s = $_('span');
      s.innerHTML = bf.code[i];
      s.style.fontFamily = "Courier";
      running.appendChild(s);
    }
    running.children[bf.codeptr].setAttribute('class', 'selected');
  
  genStackTable();
}

var genStackTable = function()  {
  var stable = $('stack-table');
  var head = stable.createTHead();
    var row = head.insertRow(0);
      row.insertCell(0).innerHTML = 'ptr';
      row.insertCell(1).innerHTML = 'addr';
      row.insertCell(2).innerHTML = 'value';
      row.insertCell(3).innerHTML = 'ASCII';
  var setStackVal = function(i, num, ascii, changed)  {
    return changed === num ? function() {
      ascii.value = String.fromCharCode(num.value);
      bf.stack[i] = num.value;
    } : function()  {
      num.value = ascii.value.charCodeAt(0);
      bf.stack[i] = num.value;
    }
  }
  for(var i in bf.stack)  {
    row = stable.insertRow();
    row.insertCell(0).innerHTML = i == bf.stackptr ? '>' : '';
    row.insertCell(1).innerHTML = i;
    var cell = row.insertCell(2);
      var numinput = $_('input');
        numinput.type = 'number';
        numinput.value = bf.stack[i];
      cell.appendChild(numinput);
    cell = row.insertCell(3);
      var asciiinput = $_('input');
        asciiinput.type = 'text';
        asciiinput.value = String.fromCharCode(bf.stack[i]);
        asciiinput.setAttribute('maxlength', 1);
      cell.appendChild(asciiinput);
    
    numinput.oninput = setStackVal(i, numinput, asciiinput, numinput);
    asciiinput.oninput = setStackVal(i, numinput, asciiinput, asciiinput);
  }
}

var debugRun = function()  {
  debugRun.pause = false;
  var func = function()  {
    step();
    if(!bf.done() && !debugRun.pause)  {
      setTimeout(func, $('step-duration').value);
    }
  }
  func();
}

var debugPause = function()  {
  debugRun.pause = true;
}

var step = function()  {
  var running = $('running-code');
  running.children[bf.codeptr].setAttribute('class', '');
  bf.step();
  $('stack-table').innerHTML = '';
  genStackTable();
  if(!bf.done())  {
    running.children[bf.codeptr].setAttribute('class', 'selected');
  }
  $('stdout').innerHTML = bf.printbuffer;
}

var reset = function()  {
  bf.reset();
  bf.read.index = 0;
  $('stdout').innerHTML = '';
  $('running-code').innerHTML = '';
  $('stack-table').innerHTML = '';
  $('debug-area').style.display = 'none';
}

var setStackSize = function()  {
  var sel = $('stackSize');
  bf.cell_max = parseInt(sel.options[sel.selectedIndex].value);
}

$('code').value = mycode;
input  {
  box-sizing:border-box;
  -moz-box-sizing:border-box;
}
div.textarea {
  -moz-appearance: textfield-multiline;
  -webkit-appearance: textarea;
  border: 1px solid gray;
  font: -webkit-small-control;
  font-family:Courier;
  height: 28px;
  overflow: auto;
  padding: 2px;
  resize: both;
  width: 200px;
  white-space:pre;
}
#debug-area  {
  display:none;
}
span.selected  {
  background-color:red;
}
<div>
  <h1>Brainfuck</h1>

  <div>
    <div>Code</div>
    <textarea id="code"></textarea>
  </div>
  <div>
    <div>Stdin</div>
    <textarea id="stdin"></textarea>
  </div>
  <div>
    <div>Stdout</div>
    <div id="stdout" class="textarea"></div>
  </div>
  <div>
    <span>Cell Size</span>
    <select id="stackSize" onchange="setStackSize()">
      <option value="255">8-bit</option>
      <option value="65535">16-bit</option>
      <option value="4294967296">32-bit</option>
    </select>
  </div>
  <div>
    <button id="run" onclick="run()">Run</button>
    <button id="debug" onclick="debug()">Debug</button>
    <button id="reset" onclick="reset()">Reset</button>
  </div>
  <div id="debug-area">
    <h2>Debug</h2>
    <div>
      <button onclick="debugRun()">Run</button>
      <button onclick="debugPause()">Pause</button>
      <span>Time between instructions</span>
      <input id="step-duration" type="number" value=5 />
			<br/>
      <button onclick="step()">Step</button>
    </div>
    <div>
      <h3>Executing Code</h3>
      <div id="running-code"></div>
    </div>
    <div id="stack">
      <h3>Stack</h3>
      <table id="stack-table"></table>
    </div>
  </div>
</div>

LÀM:

 • thêm điểm dừng
 • thêm kiểm tra phạm vi để thay đổi ngăn xếp
 • chỉ báo tiến độ
 • làm cho nó trông tốt hơn
 • thêm tua lại để gỡ lỗi
 • thay đổi stdin để một số loại luồng?
 • mã golf một chút
 • ?

Sử dụng:

Để sử dụng trong một đoạn mã ở đâu đó trên trang web, hãy thay đổi dòng đầu tiên của đoạn mã để bao gồm mã của bạn là "mycode".

Để chạy mã mà không cần trình sửa lỗi, chỉ cần nhấn chạy. Nó đệm đầu ra cho nửa triệu hướng dẫn trước khi cập nhật thiết bị xuất chuẩn.

Để gỡ lỗi, bắt đầu bằng cách nhấn nút gỡ lỗi. Nút bước sẽ bước đến hướng dẫn tiếp theo. Nút chạy sẽ chạy toàn bộ chương trình, nhưng mỗi lần một bước, cập nhật bảng ngăn xếp mỗi bước (đó là lý do tại sao điều này rất chậm). Thời gian giữa các hướng dẫn được xác định bởi hộp đầu vào với tên đó. Nút tạm dừng tạm dừng thực thi mã. Nó có thể được nối lại bằng cách nhấn Run lần nữa.

Tất cả các giá trị trên ngăn xếp có thể được thay đổi trực tiếp thành bất cứ điều gì bạn muốn. Mặc dù vậy, hãy cẩn thận, nó không kiểm tra phạm vi nếu bạn thay đổi giá trị số nguyên trong ô, vì vậy nếu bạn đặt 300 với kích thước ngăn xếp 8 bit, nó không thực sự quan tâm và sẽ không sửa nó cho đến lần tăng tiếp theo.


Điều này là khá gọn gàng. Tôi yêu các trình sửa lỗi!
Ingo Bürk

14

Japt

Japt ( Ja vascri pt rút gọn) là ngôn ngữ tôi thiết kế vào tháng 9 năm 2015. Do lười biếng bận rộn, tôi đã không tạo ra một thông dịch viên cho đến đầu tháng 11. Bạn có thể tìm thấy thông dịch viên chính thức và tài liệu ở đây .

Lưu ý: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc báo cáo lỗi, vui lòng gửi chúng trong phòng chat Japt .

Sự thật thú vị: ban đầu đây là thông dịch viên chính (và thực tế là thông dịch viên duy nhất ). Bạn có thể thấy điều này nếu bạn xem qua lịch sử sửa đổi .


Japt có Github không?
Hạ cấp

@ Vɪʜᴀɴ Chưa, nhưng tôi sẽ thiết lập một trong 24 giờ tới.
Sản xuất ETH

2
@ Vɪʜᴀɴ Tôi nên nói 24 phút. ;) Ở đây bạn đi. Readme đang trên đường.
Sản xuất ETH

1
Bạn nên sử dụng rawgit.com thay vì raw.githubusercontent.com - Chrome không giống như công cụ loại MIME.
Mama Fun Roll

1
@nicael Bạn có thể sử dụng Us q1, tôi tin.
Sản xuất ETH

13

FRACTRAN

Một trình thông dịch bán tối ưu hóa cho ngôn ngữ bí truyền yêu thích của tôi! Thật không may, tôi không có nhiều thời gian trong tuần này, vì vậy các tính năng bổ sung sẽ phải đến sau.

var ITERS_PER_SEC = 100000
var TIMEOUT_MILLISECS = 5000

var ERROR_INPUT = "Invalid input"
var ERROR_PARSE = "Parse error: "
var ERROR_TIMEOUT = "Timeout"
var ERROR_INTERRUPT = "Interrupted by user"

var running, instructions, registers, timeout, start_time, iterations;

function clear_output() {
 document.getElementById("output").value = ""
 document.getElementById("stderr").innerHTML = ""
}

function stop() {
 running = false
 document.getElementById("run").disabled = false
 document.getElementById("stop").disabled = true
 document.getElementById("clear").disabled = false
}

function interrupt() {
 error(ERROR_INTERRUPT)
}

function error(msg) {
 document.getElementById("stderr").innerHTML = msg
 stop()
}

function factorise(n) {
 var factorisation = {}
 var divisor = 2
 
 while (n > 1) {
  if (n % divisor == 0) {
   var power = 0
   
   while (n % divisor == 0) {
    n /= divisor
    power += 1
   }
   
   if (power != 0) {
    factorisation[divisor] = power
   }
  }
  
  divisor += 1
 }
 
 return factorisation
}

function fact_accumulate(fact1, fact2) {
 for (var reg in fact2) {
  if (reg in fact1) {
   fact1[reg] += fact2[reg]
  } else {
   fact1[reg] = fact2[reg]
  }
 } 
 
 return fact1
}

function exp_to_fact(expression) {
 expression = expression.trim().split(/\s*\*\s*/)
 var factorisation = {}
 
 for (var i = 0; i < expression.length; ++i) {
  var term = expression[i].trim().split(/\s*\^\s*/)
  
  if (term.length > 2) {
   throw "error"
  }
  
  term[0] = parseInt(term[0])
  
  if (isNaN(term[0])) {
   throw "error"
  }
  
  if (term.length == 2) {
   term[1] = parseInt(term[1])
   
   if (isNaN(term[1])) {
    throw "error"
   }
  }  
  
  if (term[0] <= 1) {
   continue 
  }
  
  var fact_term = factorise(term[0])
  
  if (term.length == 2) {
   for (var reg in fact_term) {
    fact_term[reg] *= term[1] 
   }
  }
  
  factorisation = fact_accumulate(factorisation, fact_term)
 }
 
 return factorisation
}

function to_instruction(n, d) {
 instruction = []
 divisor = 2
 
 while (n > 1 || d > 1) {
  if (n % divisor == 0 || d % divisor == 0) {
    reg_offset = 0
    
    while (n % divisor == 0) {
     reg_offset += 1
     n /= divisor
    }
   
    while (d % divisor == 0) {
     reg_offset -= 1
     d /= divisor
    }
   
   if (reg_offset != 0) {
    instruction.push(Array(divisor, reg_offset))
   }
  }
  
  divisor += 1
 }
 
 return instruction
}

function run() {
 clear_output()
 
 document.getElementById("run").disabled = true
 document.getElementById("stop").disabled = false
 document.getElementById("clear").disabled = true
 
 timeout = document.getElementById("timeout").checked

 var code = document.getElementById("code").value
 var input = document.getElementById("input").value
 
 instructions = []
 
 code = code.trim().split(/[\s,]+/)
 
 for (i = 0; i < code.length; ++i){
  fraction = code[i]
  
  split_fraction = fraction.split("/")
  
  if (split_fraction.length != 2){
   error(ERROR_PARSE + fraction)
   return
  }
  
  numerator = parseInt(split_fraction[0])
  denominator = parseInt(split_fraction[1])
  
  if (isNaN(numerator) || isNaN(denominator)){
   error(ERROR_PARSE + fraction)
   return
  }
  
  instructions.push(to_instruction(numerator, denominator))
 }
 
 try {
  registers = exp_to_fact(input)
 } catch (err) {
  error(ERROR_INPUT)
  return
 }
 
 running = true
 iterations = 0
 start_time = Date.now()
 
 fractran_iter(1)
}

function regs_to_string(regs) {
 reg_list = Object.keys(regs)
 reg_list.sort(function(a,b){ return a - b })
 
 out_str = []
 
 for (var i = 0; i < reg_list.length; ++i) {
  if (regs[reg_list[i]] != 0) {
   out_str.push(reg_list[i] + "^" + regs[reg_list[i]])
  }
 }
 
 out_str = out_str.join(" * ") 
 
 if (out_str == "") {
  out_str = "1"
 }
 
 return out_str
}

function fractran_iter(niters) {
 if (!running) {
  stop()
  return
 }
 
 var iter_start_time = Date.now()
 
 for (var i = 0; i < niters; ++i)
 {
  program_complete = true
  
  for (var instr_ptr = 0; instr_ptr < instructions.length; ++instr_ptr){
   instruction = instructions[instr_ptr]
   perform_instr = true
  
   for (var j = 0; j < instruction.length; ++j)
   {
    var reg = instruction[j][0]
    var offset = instruction[j][1]
    
    if (registers[reg] == undefined) {
     registers[reg] = 0
    }
    
    if (offset < 0 && registers[reg] < -offset) {
     perform_instr = false
     break
    }     
   }
   
   if (perform_instr) {
    for (var j = 0; j < instruction.length; ++j)
    {
      var reg = instruction[j][0]
      var offset = instruction[j][1]
      
      registers[reg] += offset
    }
    
    program_complete = false
    break
   }
  }
  
  if (program_complete) {
   document.getElementById("output").value += regs_to_string(registers)
   stop()
   return
  }
  
  iterations++
  
  if (timeout && Date.now() - start_time > TIMEOUT_MILLISECS) {
   error(ERROR_TIMEOUT)
   return
  }
 }
 
 setTimeout(function() { fractran_iter(ITERS_PER_SEC * (Date.now() - iter_start_time)/1000) }, 0)
}
<div style="font-size:12px;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">
 <div style="float:left; width:50%;">
  Code:
  <br>
  <textarea id="code" rows="4" style="overflow:scroll;overflow-x:hidden;width:90%;">37789/221 905293/11063 1961/533 2279/481 57293/16211 2279/611 53/559 1961/403 53/299 13/53 1/13 6557/262727 6059/284321 67/4307 67/4661 6059/3599 59/83 1/59 14279/871933 131/9701 102037079/8633 14017/673819 7729/10057 128886839/8989 13493/757301 7729/11303 89/131 1/89 31133/2603 542249/19043 2483/22879 561731/20413 2483/23701 581213/20687 2483/24523 587707/21509 2483/24797 137/191 1/137 6215941/579 6730777/965 7232447/1351 7947497/2123 193/227 31373/193 23533/37327 5401639/458 229/233 21449/229 55973/24823 55973/25787 6705901/52961 7145447/55973 251/269 24119/251 72217/27913 283/73903 281/283 293/281 293/28997 293/271 9320827/58307 9831643/75301 293/313 28213/293 103459/32651 347/104807 347/88631 337/347 349/337 349/33919 349/317 12566447/68753 13307053/107143 349/367 33197/349 135199/38419 389/137497 389/119113 389/100729 383/389 397/383 397/39911 397/373 1203/140141 2005/142523 2807/123467 4411/104411 802/94883 397/401 193/397 1227/47477 2045/47959 2863/50851 4499/53743 241/409 1/241 1/239
</textarea>
  <br>Input:
  <br>
  <textarea id="input" rows="2" style="overflow:scroll;overflow-x:hidden;width:90%;">2^47 * 193</textarea>
  <p>
   Timeout:
   <input id="timeout" type="checkbox" checked="true"></input>
  </p>
 </div>
 <div style="float:left; width:50%;">
  Output:
  <br>
  <textarea id="output" rows="6" style="overflow:scroll;width:90%;"></textarea>
  <p>
   <input id="run" type="button" value="Run" onclick="run()"></input>
   <input id="stop" type="button" value="Stop" onclick="interrupt()" disabled="true"></input>
   <input id="clear" type="button" value="Clear" onclick="clear_output()"></input>
   &nbsp;
   <span id="stderr" style="color:red"></span>
  </p>
 </div>
</div>

Chương trình ví dụ ở trên là chương trình bốn ô vuông của tôi - nó đưa đầu vào 2 n * 193 và xuất ra 3 a * 5 b * 7 c * 11 d , sao cho 2 + b 2 + c 2 + d 2 = n.

Làm

 • Trình tạo đoạn trích
 • Cho phép ký hiệu nhân tố cho phân số quá
 • Xác nhận đầu vào ít tệ hơn
 • Làm sạch mã để tốt hơn
 • Cho phép in các thanh ghi trong các điều kiện đặc biệt (ví dụ: chỉ đăng ký 2được đặt, trong trường hợp bộ tạo chính của Conway). Hiện tại chỉ có các chương trình chấm dứt sản xuất bất kỳ đầu ra.
 • Tối ưu hóa hiệu suất?

Sử dụng

 • Phân số trong mã được phân chia theo [\s,]+, cho phép bạn phân tách phân số theo dòng mới, dấu cách hoặc dấu phẩy (hoặc tab hoặc thậm chí bất kỳ kết hợp nào ở trên, nếu bạn mất trí)
 • Đầu vào có thể là ký hiệu nhân tố, vd 2^5 * 3^7 * 11
 • Trình tạo đoạn mã đến một thời gian sau

1
Cần thêm dấu chấm phẩy. ASI là công việc của quỷ.
nyuszika7h

10

Mở đầu

Có lẽ tôi có thể tăng việc áp dụng Prelude một chút nếu mọi người chỉ có thể chơi xung quanh với nó trong trình duyệt của họ, vì vậy đây là trình thông dịch JavaScript. Nó dựa trên trình thông dịch Brainfuck tiện lợi của Sp3000 , có tính năng sát thủ là thực thi gián đoạn và hết thời gian tùy chọn.

var ITERS_PER_SEC = 100000;
var TIMEOUT_MILLISECS = 5000;
var ERROR_LOOP_MISMATCH = "Mismatched parentheses";
var ERROR_LOOP_MULTI = "Multiple parentheses in the same column";
var ERROR_TIMEOUT = "Timeout";
var ERROR_INTERRUPT = "Interrupted by user";

var code, input, timeout, num_input, num_output, loop_stack, loop_map;
var running, start_time, code_ptr, width, input_ptr, voices, iterations;

function clear_output() {
  document.getElementById("output").value = "";
  document.getElementById("stderr").innerHTML = "";
}

function stop() {
  running = false;
  document.getElementById("run").disabled = false;
  document.getElementById("stop").disabled = true;
  document.getElementById("clear").disabled = false;
  document.getElementById("num_input").disabled = false;
  document.getElementById("num_output").disabled = false;
  document.getElementById("timeout").disabled = false;
}

function interrupt() {
  error(ERROR_INTERRUPT);
}

function error(msg) {
  document.getElementById("stderr").innerHTML = msg;
  stop();
}

function run() {
  clear_output();

  document.getElementById("run").disabled = true;
  document.getElementById("stop").disabled = false;
  document.getElementById("clear").disabled = true;
  document.getElementById("num_input").disabled = false;
  document.getElementById("num_output").disabled = false;
  document.getElementById("timeout").disabled = false;

  code = document.getElementById("code").value;
  input = document.getElementById("input").value;
  num_input = document.getElementById("num_input").checked;
  num_output = document.getElementById("num_output").checked;
  timeout = document.getElementById("timeout").checked;

  loop_stack = [];
  loop_map = {};

  if (num_input) {
    input = input.match(/-?\d+/g).map(function (n) {
      return +n;
    });
  } else {
    input = input.split("").map(function (s) {
      return s.charCodeAt(0);
    });
  }

  code = code.split("\n");
  width = 0;
  for (var i = 0; i < code.length; ++i)
    if (code[i].length > width) 
      width = code[i].length;
  console.log(code);
  console.log(width);
  for (var i = 0; i < width; ++i) {
    var hasParens = false;
    for (var j = 0; j < code.length; ++j) {
      var char = code[j][i];
      if (char == "(" || char == ")") {
        if (hasParens) {
          error(ERROR_LOOP_MULTI);
          return;
        }

        hasParens = true;
        if (char == "(") loop_stack.push({
          x: i,
          y: j
        });
        else {
          if (loop_stack.length == 0) {
            error(ERROR_LOOP_MISMATCH);
            return;
          } else {
            var last_parens = loop_stack.pop();
            loop_map[last_parens.x] = {
              x: i,
              y: last_parens.y
            };
            loop_map[i] = last_parens;
          }
        }
      }
    }
    console.log(i);
    console.log(loop_stack);
  }

  if (loop_stack.length > 0) {
    error(ERROR_LOOP_MISMATCH);
    return;
  }

  console.log(loop_map);

  running = true;
  start_time = Date.now();
  code_ptr = 0;
  input_ptr = 0;
  voices = code.map(function () {
    return [];
  });
  iterations = 0;

  prelude_iter(1);
}

function prelude_iter(niters) {
  if (code_ptr >= width || !running) {
    stop();
    return;
  }

  console.log(voices);
  var iter_start_time = Date.now();

  for (var i = 0; i < niters; ++i) {
    var previousTops = voices.map(function(v) { return v[v.length-1] || 0; });
    
    for (var j = 0; j < code.length; ++j) {
      switch (code[j][code_ptr]) {
        case "0":
        case "1":
        case "2":
        case "3":
        case "4":
        case "5":
        case "6":
        case "7":
        case "8":
        case "9":
          voices[j].push(+code[j][code_ptr]);
          break;
          
        case "+":
          var x = voices[j].pop() || 0;
          var y = voices[j].pop() || 0;
          voices[j].push(x + y);
          break;

        case "-":
          var x = voices[j].pop() || 0;
          var y = voices[j].pop() || 0;
          voices[j].push(y - x);
          break;

        case "v":
          voices[j].push(previousTops[j == code.length-1 ? 0 : j + 1]);
          break;
          
        case "^":
          voices[j].push(previousTops[j == 0 ? code.length-1 : j - 1]);
          break;
          
        case "#":
          voices[j].pop();
          break;

        case "!":
          var value = voices[j].pop() || 0; 
          document.getElementById("output").value += num_output ? value+"\n" : String.fromCharCode(value);
          break;

        case "?":
          if (input_ptr >= input.length) {
            voices[j].push(0);
          } else {
            voices[j].push(input[input_ptr]);
            ++input_ptr;
          }
          break;
      }
    }

    if (loop_map[code_ptr])
    {
      var other = loop_map[code_ptr];
      code_ptr = previousTops[other.y] ? Math.min(code_ptr, other.x) : Math.max(code_ptr, other.x);
    }

    ++code_ptr;
    ++iterations;

    if (timeout && Date.now() - start_time > TIMEOUT_MILLISECS) {
      error(ERROR_TIMEOUT);
      return;
    }
  }

  setTimeout(function () {
    prelude_iter(ITERS_PER_SEC * (Date.now() - iter_start_time) / 1000)
  }, 0);
}
<div style="font-size:12px;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Code:
  <br>
  <textarea id="code" rows="4" style="overflow:scroll;overflow-x:hidden;width:90%;">1( #^  #^^  (#^+!
6 9+ 05+5+^#^+! #^ ^+!
  (((1- )#^##)^^+  )7-!)1433545514232323344949145353495314235494040404232323013334492349532333344953493435343584233475234501333449530423232349495323232323495323230494)</textarea>
  <br>Input:
  <br>
  <textarea id="input" rows="2" style="overflow:scroll;overflow-x:hidden;width:90%;">5a-13 11 2e3</textarea>
  <p>Numeric Input:
    <input id="num_input" type="checkbox">&nbsp; Numeric Output:
    <input id="num_output" type="checkbox">&nbsp; Timeout:
    <input id="timeout" type="checkbox" checked="checked">&nbsp;
    <br>
    <br>
    <input id="run" type="button" value="Run" onclick="run()">
    <input id="stop" type="button" value="Stop" onclick="interrupt()" disabled="disabled">
    <input id="clear" type="button" value="Clear" onclick="clear_output()">&nbsp; <span id="stderr" style="color:red"></span>

  </p>Output:
  <br>
  <textarea id="output" rows="6" style="overflow:scroll;width:90%;"></textarea>
</div>

Ngoài ra, đây là một JSFiddle .

Trình thông dịch được chuẩn bị sẵn câu hỏi của tôi , nhưng bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều chương trình ví dụ để chơi xung quanh bằng cách tìm kiếm câu trả lời Prelude của tôi .

Tất cả các tính năng của Prelude được thực hiện. Thiếu sót duy nhất là thiếu số học chính xác tùy ý, do loại số của JavaScript. Tôi có thể khắc phục điều đó tại một số điểm, vì tôi chỉ cần hỗ trợ phép cộng và phép trừ cho các số nguyên tùy ý.

Đầu vào và đầu ra thường là các giá trị byte của các ký tự riêng lẻ, nhưng trình thông dịch đi kèm với hai cờ để đọc và / hoặc ghi số (đã ký) thay vào đó.

Làm

 • Thêm phiên bản rút gọn để sao chép.
 • Hỗ trợ số học chính xác tùy ý.
 • Thêm trình tạo đoạn trích.

9

Cá chết

function run() {
 var code = document.getElementById("code").value
 var unicode = document.getElementById("unicode").checked
 var n = 0
 var output = ""

 for (var i = 0; i < code.length; ++i) {
  switch (code[i]) {
   case "i":
    n++
    break
   case "d":
    n--
    break
   case "s":
    n *= n
    break
   case "o":
    if (unicode) {
     output += String.fromCharCode(n)
    } else {
     output += n
     output += "\n"
    }
    break
   default:
    output += "\n"
  }
  
  if (n == -1 || n == 256) {
   n = 0
  }
 }

 document.getElementById('output').value = output
}
<div style="font-size:12px;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">
 <div style="float:left; width:50%;">
  Code:<br>
  <textarea id="code" rows="8" style="overflow:scroll;overflow-x:hidden;width:90%;" wrap="hard">iiisdsiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiooiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddsiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiioiioddddddddddddoddddodddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddsdddddodddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddddsiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiofdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiooiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddsiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiioiioddddddddddddoddddodddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddsdddddodddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddddsiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiofdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiooiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddsiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiioiioddddddddddddoddddodddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddsiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioddddoiiiiiiiiiiiiiiiiioddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddsiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioddddoiiioiioiiioiiiiiiiiiiodddddddddddofddddddddddddddddddddddddddddddddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiooiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddsiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiioiioddddddddddddoddddodddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddsdddddodddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddddsiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiio</textarea>
  <p>
   <input id="unicode" type="checkbox" checked="true" />Use ASCII/Unicode mode
  </p>
 </div>
 <div style="float:left; width:50%;">
  Output:<br>
  <textarea id="output" rows="6" style="overflow:scroll;width:90%;"></textarea>
 <p>
  <input id='run' type='button' value='Run' onclick='run()' />
 </p>
 </div>
</div>

Để khởi tạo trước hộp mã, chỉ cần đặt một cái gì đó vào giữa các thẻ textarea. Tương tự, bằng cách thêm checked="true"vào thẻ hộp kiểm, bạn có thể bật chế độ ASCII / Unicode theo mặc định (như đã thấy ở trên).

Lưu ý rằng bản thân Deadfish không thực sự có đầu ra ASCII trong thông số ban đầu của nó, tôi chỉ đặt nó vào các câu hỏi có thể cho phép "điều gần nhất tiếp theo". Nếu bạn lo ngại rằng các quy tắc của câu hỏi có thể không cho phép Deadfish vì điều này, bạn luôn có thể xem xét một cái gì đó giống như Deadfish ~ có đầu ra ASCII.

Ví dụ hiển thị là từ chủ đề Chúc mừng sinh nhật .


inputcác yếu tố không có nội dung (cũng không đóng thẻ). Bạn nên sử dụng <label><input />Foo</label>thay vì<input>Foo</input>
Oriol

Cần thêm dấu chấm phẩy. ASI là công việc của quỷ.
nyuszika7h

@ nyuszika7h Xin lỗi, tôi sẽ cập nhật khi có thời gian (Đã quá quen với Python và tôi không viết nhiều)
Sp3000

8

Cá chết

Điều này không tuân thủ đúng yêu cầu, đó là tầm nhìn của tôi về cách chúng tôi có thể sử dụng Stack Snippets.

Tôi không thích số lượng soạn sẵn, đặc biệt là cần bao gồm HTML tùy chỉnh cho một nút Run khác.

Trong tầm nhìn của tôi:

 • đặt một <script>thẻ duy nhất để bao gồm một khung đơn giản và trình thông dịch thực tế
 • Đặt tập lệnh vào vùng CSS (tô sáng cú pháp có thể trở nên khủng khiếp)
 • sử dụng nút Đoạn mã chạy hiện có để chạy mã
 • lấy đầu ra trong khung đoạn

Bây giờ không quyết định làm thế nào sẽ đẹp hơn để chỉ định đầu vào.

iiisdsiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiooiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddsiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiioiioddddddddddddoddddodddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddsdddddodddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddddsiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiio
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiooiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddsiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiioiioddddddddddddoddddodddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddsdddddodddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddddsiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiio
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiooiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddsiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiioiioddddddddddddoddddodddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddsiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioddddoiiiiiiiiiiiiiiiiioddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddsiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioddddoiiioiioiiioiiiiiiiiiiodddddddddddo
ddddddddddddddddddddddddddddddddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiooiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddsiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiioiioddddddddddddoddddodddoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddsdddddodddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddddsiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiio
<script src="https://bitbucket.org/manatwork/stackcode/raw/681610d0a6face9df62e82c50ec887d66d692e0f/interpret.js#Deadfish"></script>


Tôi nên có một cách để dễ dàng bao gồm đầu vào như tôi đoán
SztupY

Chắc chắn, @SztupY. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quyết định nên bao gồm đầu vào cũng trong phần CSS hay trong HTML. Sẽ không sử dụng đoạn JavaScript cho điều đó, vì các trình duyệt sẽ thực thi nó trước đó và một số mã có thể dẫn đến vòng lặp vô tận trong JavaScript. Đáng buồn thay, không có cách nào khác vì các phần khác không được sao chép vào máy chủ snippets stack. :(
manatwork

Tôi nghĩ rằng mã này ổn trong CSS và đầu vào có thể đi sau các <script>thẻ (có thể trong một thùng chứa nhỏ <pre>, vì vậy, tập lệnh có thể có quyền truy cập vào nó. Hy vọng rằng một pre cũng sẽ không làm biến dạng đầu vào nhiều).
SztupY

Một <pre>(hoặc nói chung là bất kỳ thẻ) sẽ xuất hiện và cú pháp được tô sáng màu xanh lá cây. Vì JavaScript có thể trích xuất phần đầu vào bằng mọi cách, tôi sẽ không bao gồm đánh dấu thêm. Sự khác biệt chính giữa việc sử dụng mảnh CSS so với mảnh HTML là CSS không xuất hiện trong tài liệu, trong khi HTML thì có. Vẫn chưa quyết định.
manatwork

3
Ngoài ra, tôi đang thiếu thứ gì đó hay đoạn mã của bạn không hoạt động ngay bây giờ?
Sở thích của Calvin

8

JavaScript ES7

Điều này cho phép bạn chạy mã ES6 / 7 trong bất kỳ trình duyệt nào.

Các trình duyệt tôi chắc chắn rằng trình duyệt này hoạt động 100% là: IE 11, Chrome 46 và Safari 7.

Điều này không hỗ trợ hiểu mảng ( [for(a in b) c])

function color(n,e){return~[null,void 0].indexOf(n)?'<div class="out '+e+'"><span style="color: #808080">'+String(n)+"</span></div>":"string"==typeof n?'<div class="out '+e+'"><span class="string">"'+n+'"</span></div>':"number"==typeof n?'<div class="out '+e+'"><span class="number">'+n+"</span></div>":"function"==typeof n?'<div class="out '+e+'"><span style="color: #808080">function</span></div>':"undefined"!=typeof n.length?'<div class="out '+e+'">'+JSON.stringify(n).replace(/(["'])((?:(?=\\*)\\.|.)*?)\1/g,'<span class="string">$1$2$1</span>').replace(/(\d+)/g,'<span class="number">$1</span>')+"</div>":'<div class="out '+e+'">'+JSON.stringify(n,null,2).replace(/(["'])((?:(?=\\*)\\.|.)*?)\1/g,'<span class="string">$1$2$1</span>').replace(/(\d+)/g,'<span class="number">$1</span>').replace(/\n/g,"<br>")+"</div>"}document.getElementById("run").onclick=function(){document.getElementById("Console").innerHTML="";var res="",err=!1;try{res=eval(babel.transform(document.getElementById("code").value).code.split("\n").slice(1).join("\n"))}catch(er){res=er.toString(),err=!0}err?document.getElementById("Console").innerHTML+='<div class="out error"><span>'+res+"</span></div>":document.getElementById("Console").innerHTML+=color(res,"implicit")},function(n,e){window.console={log:function(){n.log.apply(n,arguments),document.getElementById("Console").innerHTML+=color(arguments.length-1?Array.prototype.slice.call(arguments):arguments[0],"")},warn:function(){n.warn.apply(n,arguments),document.getElementById("Console").innerHTML+=color(arguments.length-1?Array.prototype.slice.call(arguments):arguments[0],"warn")},error:function(){n.error.apply(n,arguments),document.getElementById("Console").innerHTML+=color(arguments.length-1?Array.prototype.slice.call(arguments):arguments[0],"error")}},window.alert=console.log}(window.console,window.alert);
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,700);@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Inconsolata);*{font-family:'Open Sans',Arial,sans-serif;font-size:.9rem}.pre,code,pre,pre *{font-family:Inconsolata,monospace}:not(b,bold,strong){font-weight:300}h1,h2,h3,h4,h5,h6{font-weight:600}h1{font-size:1.4rem}h2{font-size:1.38rem}h3{font-size:1.2rem}h4{font-size:1.15rem}h5{font-size:1.11rem}h6{font-size:1.05rem}b,i,p,span{color:#404040}p{line-height:1.3rem}a{color:#605346;text-decoration:none}a:active{color:#523415}a:visited{color:#74513E}hr{border:none;border-top:1px solid #e0d7c1}blockquote{background:#EDE3D3;border-radius:0 .5rem .5rem 0;padding:.5rem .5rem .5rem 4em;margin:.5rem .2rem}code{background:#EBE7DD;border:1px solid #e0d7c1;padding:.3rem .4rem;border-radius:.2rem}.pre,pre{background:rgba(221,221,221,.3);border-radius:.3rem;padding:.5rem;font-size:1.2rem}ol{counter-reset:ol;list-style:none}li{line-height:1.5rem}ol li:before{content:counter(ol) ". ";counter-increment:ol;font-weight:700}table{background:#f2e8d9;border-radius:.75rem;border-collapse:collapse;table-layout:fixed}table.full>tbody{width:100%}thead>tr:first-child>td{border:none;border-bottom:2px solid #e0cbab!important;font-weight:700;z-index:1;text-align:center}td:not(:first-child){border-left:1px solid #eadbc3;z-index:-1}td:only-child{background:#e6dac7;text-align:center;font-weight:600;padding:.25rem;column-span:all}td{padding:.75rem}tr.sub{background:#EDE3D3}input,textarea{border-radius:.5rem;padding:.25rem;border:none;outline:0;transition:box-shadow .3s ease;background-color:#fff!important;margin:.5rem 0}input:focus,textarea:focus{box-shadow:0 0 5px rgba(81,203,238,1)}textarea{resize:vertical}button,input[type=button]{padding:.3rem .5rem;border-radius:.5rem;background-color:#faebd7;cursor:pointer;border:none;border-bottom:1.5px solid #deb887;outline:0}button:active,input[type=button]:active{border:none;border-top:1.5px solid #deb887;color:#000}
#Console{background-color:#fff;border-radius:.5rem;padding:0;height:auto!important;overflow:scroll;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;min-height:1rem}.out,.out *{font-size:1.1rem;font-family:Inconsoleta,monospace}.out *{padding-left:.3rem}.out{border-top:1px solid #F0F0F0;border-bottom:1px solid #F0F0F0;padding:.7rem 1rem}.string,.string *{color:#C41927!important}.number{color:#1D00CF}.out.implicit:before{content:"<\00B7 ";color:#888;letter-spacing:-2px}.out.error:before,.out.warn:before{display:inline-block;background-size:1.1rem;content:"";width:1.1rem;height:1.1rem}.out.warn:before{background-image:url(http://vihan.org/p/esfiddle/icons/Warn.png)}.out.error:before{background-image:url(http://vihan.org/p/esfiddle/icons/Error.png)}.out.warn,.out.warn *{color:#AA5909;background-color:}.out.implicit,.out.log{border-color:#F0F0F0;background-color:#FFF}.out.error{border-color:#FFD7D8;background-color:#FFEBEB}
body,html{width:100%;height:100%;margin:0}body{background:#F4F3F1;display:-ms-flex;display:-webkit-flex;display:flex;align-items:center;justify-content:center}body>div{background:#EAE8E4;border-radius:.4rem;margin:2rem;padding:1rem;overflow:auto;width:50%;max-height:80%;overflow-x:hidden}label{display:block}.full{width:calc(100% - 1rem);display:inline-block;height:7rem}#input{width:100%}.out.warn { border-color: #FFEFCC; background-color: #FFFAE1; }
<div id="demo"><h1>Code</h1><textarea id="code" class="full pre" placeholder="Code here">f=n=>n+1;
console.log( f(3) );
console.warn( `Foo` )
console.error( `Bar` );
alert( `Output` );
[ f(1), f(2) ]</textarea><button id="run">Run</button><button onclick="prompt('Link:','http://vihan.org/p/esfiddle?code='+encodeURIComponent(document.getElementById('code').value))">Permalink</button></div><div><h1>Console Output</h1><pre id="Console" class="full"></pre></div><script src="http://babeljs.io/scripts/babel.js"></script>

Đối với permalinks, sử dụng ESFiddle


Tôi đang hạ thấp câu trả lời này bởi vì khi tôi cố chạy nó, chrome cảnh báo ERR_NAME_NOT_RESOLVED và sau đó
con mèo

1
Phiên bản Chrome phiên bản 57ReferenceError: babel is not defined
Khaled.K

6

Mất ngủ

Thông số kỹ thuật không rõ ràng về ngữ nghĩa của hướng dẫn 8 và 9, vì vậy chúng không được thực hiện.

Vui lòng cải thiện nó để hỗ trợ hướng dẫn 0 đến 7. Ngoài ra còn có một số mã chưa hoàn chỉnh để chạy chương trình trong chuyển động chậm, nhưng nó đã bị lỗi nên tôi gỡ nó ra khỏi giao diện.

function toAsciiValue(t) {
  var i = 0;
  var a = "";
  for (i = 0; i < t.length; i++) {
    a += t.charCodeAt(i);
  }
  return a;
}

// http://stackoverflow.com/questions/1219860/html-encoding-in-javascript-jquery
function escapeHTML(str)
{
  var div = document.createElement('div');
  var text = document.createTextNode(str);
  div.appendChild(text);
  return div.innerHTML;
}

var interpreter = (function () {
  var group;
  var ip;
  var gp;
  var bp;
  var code;
  var halted;
  var tid;
  var output = "";
  
  function flipbit() {
    group[gp] = group[gp] ^ (1 << bp);
  };
  
  var commands = {
    0: function () { 
      flipbit();
      bp = (bp - 1) & 0x7;
    },
    1: function () {
      flipbit();
      bp = (bp + 1) & 0x7;
    },
    2: flipbit,
    3: function () { gp++; bp = 7; },
    4: function () { gp--; bp = 7; },
    5: function () { output += ~~group[gp]; },
    6: function () { output += String.fromCharCode(~~group[gp]); },
    7: function () {}
  };
  
  var nonprint = {
    "\0": "NUL",
    "\x01": "SOH",
    "\x02": "STX",
    "\x03": "ETX",
    "\x04": "EOT",
    "\x05": "ENQ",
    "\x06": "ACK",
    "\x07": "BEL",
    "\x08": "BS",
    "\x09": "TAB",
    "\x0a": "LF",
    "\x0b": "VT",
    "\x0c": "FF",
    "\x0d": "CR",
    "\x0e": "SO",
    "\x0f": "SI",
    "\x10": "DLE",
    "\x11": "DC1",
    "\x12": "DC2",
    "\x13": "DC3",
    "\x14": "DC4",
    "\x15": "NAK",
    "\x16": "SYN",
    "\x17": "ETB",
    "\x18": "CAN",
    "\x19": "EM",
    "\x1a": "SUB",
    "\x1b": "ESC",
    "\x1c": "FS",
    "\x1d": "GS",
    "\x1e": "RS",
    "\x1f": "US",
    "\x7f": "DEL",
    "\x80": "PAD",
    "\x81": "HOP",
    "\x82": "BPH",
    "\x83": "NBH",
    "\x84": "IND",
    "\x85": "NEL",
    "\x86": "SSA",
    "\x87": "ESA",
    "\x88": "HTS",
    "\x89": "HTJ",
    "\x8a": "LTS",
    "\x8b": "PLD",
    "\x8c": "PLU",
    "\x8d": "RI",
    "\x8e": "SS2",
    "\x8f": "SS3",
    "\x90": "DCS",
    "\x91": "PU1",
    "\x92": "PU2",
    "\x93": "STS",
    "\x94": "CCH",
    "\x95": "MW",
    "\x96": "SPA",
    "\x97": "EPA",
    "\x98": "SOS",
    "\x99": "SGCI",
    "\x9a": "SCI",
    "\x9b": "CSI",
    "\x9c": "ST",
    "\x9d": "OSC",
    "\x9e": "PM",
    "\x9f": "APC"
  }
  
  function exec(opcode) {
    var instruction = commands[opcode];
    if (typeof instruction === "function") {
      instruction();
    } else {
      halted = true;
      alert("Unsupported operation: " + opcode + ". Execution halted.");
    }
  }
  
  return {
    init: function (src) {
      group = [];
      ip = 0;
      gp = 0;
      bp = 7;
      halted = false;
      code = toAsciiValue(src);
      output = "";
      tid = void 0;
      
      this.update();
    },
    output: function () {
      return output;
    },
    update: function () {
      var dispCode = code + " ";
      document.getElementById('execcode').innerHTML = 
        dispCode.substring(0, ip) + "<span class='highlight'>" + dispCode[ip] + "</span>" + dispCode.substring(ip + 1);
      
      document.getElementById('output').innerHTML = 
        escapeHTML(output).replace(/[\x00-\x1f\x7f-\x9f]/g, function ($0) { 
          return "<span class='non-printable'>" + nonprint[$0] + "</span>"; 
        });
        
      document.getElementById('gp').textContent = gp;
      document.getElementById('bp').textContent = bp;
      
      var dispByte = ("0000000" + (~~group[gp]).toString(2)).substr(-8);
      document.getElementById('currgr').innerHTML =
        dispByte.substring(0, 7 - bp) + "<span class='highlight'>" + dispByte[7 - bp] + "</span>" + dispByte.substring(8 - bp);
    },
    step: function () {
      if (ip >= code.length) {
        alert("The program has terminated. Reload the program to run from the beginning.");
        return;
      }
      
      if (halted) {
        alert("Execution has been halted and cannot be recovered");
        return;
      }
      
      exec(code[ip]);
      if (!halted) {
        ip++;
        this.update();
      }
    },
    slow: function () {
      // TODO: Complete this feature. May need to modify run and step.
      if (typeof tid == "number") {
        clearTimeout(tid);
        tid = void 0;
      } else {
        (function auto() {
          if (!halted && ip < code.length) {
            interpreter.step();
            
            if (!halted) {
              tid = setTimeout(auto, 200);
            }
          }
        })();
      }
    },
    run: function () {
      if (ip >= code.length) {
        alert("The program has terminated. Reload the program to run from the beginning.");
        return;
      }
      
      if (halted) {
        alert("Execution has been halted and cannot be recovered");
        return;
      }
      
      while (ip < code.length) {
        exec(code[ip]);
        
        if (!halted) {
          ip++;
        } else {
          // Break out of the loop and update the UI
          break;
        }
      }
      
      this.update();
    }
  }
})();

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {

  var $ascii = document.getElementById("ascii");
  var $workspace = document.getElementById("workspace");
  
  $ascii.textContent = toAsciiValue($workspace.value);
  
  $workspace.onkeypress = $workspace.onkeyup = function () {
    $ascii.textContent = toAsciiValue(this.value);
  }
  
  interpreter.init('');
  
  document.getElementById("load").onclick = function () {
    interpreter.init($workspace.value);
  }
  
  document.getElementById("run").onclick = function () {
    interpreter.run();
  }
  
  document.getElementById("step").onclick = function () {
    interpreter.step();
  }
  
});
body {
  font-family: 'Franklin Gothic Book', 'Trebuchet MS', 'Arial', sans-serif;
}

.code {
  font-family: monospace;
  word-wrap: break-word;
  white-space: pre-wrap;
}

pre.code, textarea.code {
  width: 100%;
}

table th {
  padding: 0 10px;
}

table .code {
  width: 100px;
  text-align: center;
}

td {
  border: 1px solid;
}

.highlight {
  background: pink;
}

.non-printable {
  background: black;
  color: white;
  border-radius: 4px;
  margin: 0 1px;
  padding: 0 1px;
}

.box {
  border: 2px groove;
  height: 6em;
}
<h1>Insomnia<sup><a href="http://esolangs.org/wiki/Insomnia">[?]</a></sup></h1>

Currently only supports commands 0-7. Semantics of command 8 and 9 (WHILE loop) is not clearly understood, so it is not implemented.<br>
This interpreter is greatly inspired by <a href="http://www.quirkster.com/iano/js/">Ian's Befunge-93 interpreter</a>.

<h3>Source code</h3>
<textarea cols="80" rows="5" id="workspace" class="code"></textarea>

<h3>ASCII sequence</h3>
<pre id="ascii" class="code"></pre>
<input type="button" id="load" value="Load program" />

<hr>

<h3>Execution</h3>
<pre id="execcode" class="code"></pre>

<input type="button" id="run" value="Run" />
<input type="button" id="step" value="Step" />
<br>

<h3>Debug</h3>
<table>
 <tr>
  <th>Group Pointer</th>
  <td class="code" id="gp"></td>
 </tr>
 <tr>
  <th>Bit Pointer</th>
  <td class="code" id="bp"></td>
 </tr>
 <tr>
  <th>Current group</th>
  <td class="code" id="currgr"></td>
 </tr>
</table>

<h3>Output</h3>
<pre id="output" class="code box"></pre>


5

HQ9 +

Vì Sở thích của Calvin thậm chí đã sử dụng HQ9 + làm ví dụ, tôi quyết định viết một bản triển khai nhanh cho nó. Vâng, thực hiện một phần, khi tôi quyết định bỏ đi phần tích lũy (bạn có thể ghét tôi vì điều đó).

Thông dịch viên, giả sử, được đánh gôn một phần. Tôi không biết tại sao tôi lại chơi golf, nhưng thực sự không phải vậy.

(function () {
  var bottles = (function beerMe(amount) {
    return "012, 01.\n3, 412.5".replace(/\d/g, function (c) {
      return [amount || "No more", " bottles of beer", " on the wall", amount ? "Take one down, pass it around" : "Go to the store and buy some more", ((amount || 100) - 1) || "no more", amount ? "\n\n" : ""][c];
    }) + (amount ? beerMe(amount - 1) : "");
  })(99);

  document.getElementById('run').onclick = function () {
    var source = document.getElementById('source').value,
      output = '';
    source.split('').forEach(function (command) {
      var index = ['H', 'Q', '9'].indexOf(command);
      (index + 1 && (output += ['Hello, world!', source, bottles][index], !0)) || alert('illegal command: ' + command);
    });

    document.getElementById('stdout').value = output;
  };
})();
#source, #stdout {
  display: block;
  width: 100%;
}

#stdout {
  white-space: pre;
  height: 50px;
}

#stdout, #run {
  margin-top: 3px;
}
<div>
  <input type="text" id="source" placeholder="Enter your HQ9+ program here" />
  <textarea id="stdout" wrap="off" readonly></textarea>
  <input type="button" id="run" value="Execute HQ9+" />
</div>


1
nếu lệnh 9 của bạn bị ngược ... nói hãy đến cửa hàng và mua thêm một số lần nhưng lần cuối cùng
bút danh

1
@ bút danh 117 Rất tiếc. Đã sửa. Một ngôn ngữ có ba lệnh (hữu ích) và tôi vẫn quản lý để in sai đầu ra. :)
Ingo Bürk

5
Lỗi: "1 chai bia trên tường."
kennytm

5
Thông dịch viên của bạn không hỗ trợ tăng tích lũy!
jimmy23013

7
Tôi có nghĩa là bạn ít nhất nên bỏ qua +lệnh thay vì ném một lỗi.
jimmy23013

5

Chùm tia

Tôi thực sự nghĩ rằng ngôn ngữ này xứng đáng có một thông dịch viên và nó có vẻ đơn giản để một người không lập trình như tôi có thể sử dụng. Tôi hy vọng rằng tôi đã làm đúng. Nó xuất hiện để làm việc cho các ví dụ tôi đã thử. Rất nhiều mã được đạo văn từ các câu trả lời khác trong câu hỏi này. Tôi xin lỗi các lập trình viên thực sự ngoài kia nếu tôi có bất kỳ tội lỗi nào trong mã của mình :)

Tôi đã đặt ví dụ 'Reverse STDIN' từ trang Esolangs.

var ITERS_PER_SEC = 100000;
var TIMEOUT_SECS = 50;
var ERROR_INTERRUPT = "Interrupted by user";
var ERROR_TIMEOUT = "Maximum iterations exceeded";
var ERROR_LOSTINSPACE = "Beam is lost in space";

var code, store, beam, ip_x, ip_y, dir, input_ptr, mem;
var input, timeout, width, iterations, running;

function clear_output() {
document.getElementById("output").value = "";
document.getElementById("stderr").innerHTML = "";
}

function stop() {
running = false;
document.getElementById("run").disabled = false;
document.getElementById("stop").disabled = true;
document.getElementById("clear").disabled = false;
document.getElementById("timeout").disabled = false;
}

function interrupt() {
error(ERROR_INTERRUPT);
}

function error(msg) {
document.getElementById("stderr").innerHTML = msg;
stop();
}

function run() {
clear_output();
document.getElementById("run").disabled = true;
document.getElementById("stop").disabled = false;
document.getElementById("clear").disabled = true;
document.getElementById("input").disabled = false;
document.getElementById("timeout").disabled = false;

code = document.getElementById("code").value;
input = document.getElementById("input").value;
timeout = document.getElementById("timeout").checked;
	
code = code.split("\n");
width = 0;
for (var i = 0; i < code.length; ++i){
	if (code[i].length > width){ 
		width = code[i].length;
	}
}
console.log(code);
console.log(width);
	
running = true;
dir = 0;
ip_x = 0;
ip_y = 0;
input_ptr = 0;
beam = 0;
store = 0;
mem = [];
	
input = input.split("").map(function (s) {
		return s.charCodeAt(0);
	});
	
iterations = 0;

beam_iter();
}

function beam_iter() {
while (running) {
	var inst; 
	try {
		inst = code[ip_y][ip_x];
	}
	catch(err) {
		inst = "";
	}
	switch (inst) {
		case ">":
			dir = 0;
			break;
		case "<":
			dir = 1;
			break;
		case "^":
			dir = 2;
			break;
		case "v":
			dir = 3;
			break;
		case "+":
			if(++beam > 255)
				beam = 0;
			break;
		case "-":
			if(--beam < 0)
				beam = 255;
			break;
		case "@":
			document.getElementById("output").value += String.fromCharCode(beam);
			break;
		case ":":
			document.getElementById("output").value += beam;
			break;
		case "/":
			dir ^= 2;
			break;
		case "\\":
			dir ^= 3;
			break;
		case "!":
			if (beam != 0) {
				dir ^= 1;
			}
			break;
		case "?":
			if (beam == 0) {
				dir ^= 1;
			}
			break;
		case "_":
			switch (dir) {
			case 2:
				dir = 3;
				break;
			case 3:
				dir = 2;
				break;
			}
			break;
		case "|":
			switch (dir) {
			case 0:
				dir = 1;
				break;
			case 1:
				dir = 0;
				break;
			}
			break;
		case "H":
			stop();
			break;
		case "S":
			store = beam;
			break;
		case "L":
			beam = store;
			break;
		case "s":
			mem[beam] = store;
			break;
		case "g":
			store = mem[beam];
			break;
		case "P":
			mem[store] = beam;
			break;
		case "p":
			beam = mem[store];
			break;
		case "u":
			if (beam != store) {
				dir = 2;
			}
			break;
		case "n":
			if (beam != store) {
				dir = 3;
			}
			break;
		case "`":
			--store;
			break;
		case "'":
			++store;
			break;
		case ")":
			if (store != 0) {
				dir = 1;
			}
			break;
		case "(":
			if (store != 0) {
				dir = 0;
			}
			break;
		case "r":
			if (input_ptr >= input.length) {
				beam = 0;
			} else {
				beam = input[input_ptr];
				++input_ptr;
			}
			break;
		}
	// Move instruction pointer
	switch (dir) {
		case 0:
			ip_x++;
			break;
		case 1:
			ip_x--;
			break;
		case 2:
			ip_y--;
			break;
		case 3:
			ip_y++;
			break;
	}
	if (running && (ip_x < 0 || ip_y < 0 || ip_x >= width || ip_y >= code.length)) {
		error(ERROR_LOSTINSPACE);
	}
	++iterations;
	if (iterations > ITERS_PER_SEC * TIMEOUT_SECS) {
		error(ERROR_TIMEOUT);
	}
}
}
<div style="font-size:12px;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Code:
  <br>
  <textarea id="code" rows="8" style="overflow:scroll;overflow-x:hidden;width:90%;">v
(>``v
! H(p`@`p)H
P  H
' 
r 
' 
P 
! 
>^
	</textarea>
  <br>Input:
  <br>
  <textarea id="input" rows="2" style="overflow:scroll;overflow-x:hidden;width:90%;">Reverse this string</textarea>
  <p>Timeout:
    <input id="timeout" type="checkbox" checked="checked">&nbsp;
    <br>
    <br>
    <input id="run" type="button" value="Run" onclick="run()">
    <input id="stop" type="button" value="Stop" onclick="interrupt()" disabled="disabled">
    <input id="clear" type="button" value="Clear" onclick="clear_output()">&nbsp; <span id="stderr" style="color:red"></span>
  </p>Output:
  <br>
  <textarea id="output" rows="6" style="overflow:scroll;width:90%;"></textarea>
</div>


Làm thế nào tôi không nhận thấy điều này trước đây? Điều đó thật tuyệt! Tôi thích thấy các ngôn ngữ được giải cứu từ Hố không thực hiện. ;)
Sản phẩm ETH

1
Tôi hy vọng bạn không phiền, nhưng tôi đã dọn sạch phần JS.
Sản xuất ETH

@ETHproductions Tôi không có vấn đề gì với điều đó cả. Tôi không phải là một lập trình viên thực sự như tôi đã đề cập ở trên, nhưng tôi thực sự muốn một cái gì đó để thử nghiệm một số ý tưởng mà bạn đưa ra với câu trả lời của bạn cho thử thách Hello World.
MickyT

Tính năng thời gian chờ hiện tại dường như không hoạt động. Nếu tôi chèn một vòng lặp vô hạn, nó sẽ sập trình duyệt của tôi và tôi nhớ một lần cố gắng in mọi ký tự ASCII từ đó !sang ~và luôn hết thời gian sau ba lần đầu tiên, ngay cả khi hết thời gian chờ. Tôi sẽ xem xét điều này một chút.
Sản xuất ETH

@ETHproductions xuất hiện với đoạn trích mà tôi đã sao chép phần lớn để bắt đầu phần này. Phải thừa nhận tôi đã có một vài vấn đề với thời gian chờ.
MickyT

5

K5

Đây là một trình bao bọc mỏng, đơn giản xung quanh việc triển khai K dựa trên JavaScript của tôi, oK và tham chiếu đến repo github. Tôi đã xây dựng một lối vào dựa trên trình duyệt đẹp hơn nhiều . oK thực hiện một phần rất đáng kể của K5, ngoài IO và đã được sử dụng trong quá khứ để giải quyết một số vấn đề ở đây về lỗi tràn stack. Mã không được đánh gôn, mỗi se, nhưng có dưới 1000 dòng bao gồm các bình luận, trình phân tích cú pháp, tất cả các hoạt động nguyên thủy, trình thông dịch và trình vẽ đẹp.

* {
 font-size:12px;
 font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;
}
textarea {
 overflow:scroll;
 overflow-x:hidden;
 width:90%;
 font-family:Consolas, Courier New, monospace;
 font-size:10p
}
<script src="http://johnearnest.github.io/ok/oK.js"></script>
<script>
  function runk() {
  	var code = document.getElementById("code").value;
  	var env = baseEnv();
  	var ret = run(parse(code), baseEnv());
  	document.getElementById("output").value = format(ret);
  }
</script>

Code:
<br>
<textarea id="code" rows="8">2*!10</textarea>
<p><input id="run" type="button" value="Run" onclick="runk()"></p>
Output:
<br>
<textarea id="output" rows="6" style="overflow:scroll;width:90%;"></textarea>


5

Khoảng trắng

function interpret() {
  function num(sign, bits) { return sign * parseInt(bits.replace("S", "0").replace("T", "1"), 2); }
  var prog = document.getElementById("prog").value, esc = document.getElementById("esc").checked;
  if (!esc)
    prog = prog.replace(" ", "S").replace("\t", "T").replace("\n", "L");
  prog = prog.replace(/[^STL]/g, "");
  var stack = [], labels = {}, heap = [], input = document.getElementById("in").value, output = document.getElementById("out"), inPos = 0, callStack = [];
  for (var i = 0; i < prog.length; i++) {
    switch (prog[i]) {
      case "S":
        switch (prog[++i]) {
          case "S":
            stack.push(num(prog[++i] == "S" ? 1 : -1, prog.slice(++i, prog.indexOf("L", i) - 1)));
            i = prog.indexOf("L", i);
            break;
          case "T":
            switch (prog[++i]) {
              case "S":
                stack.push(stack[stack.length - num(prog[++i] == "S" ? 1 : -1, prog.slice(++i, prog.indexOf("L", i) - 1))]);
                i = prog.indexOf("L", i);
                break;
              case "L":
                var num = num(prog[++i] == "S" ? 1 : -1, prog.slice(++i, prog.indexOf("L", i) - 1));
                i = prog.indexOf("L", i);
                stack.splice(stack.length - num - 1, num);
                break;
            }
            break;
          case "L":
            switch (prog[++i]) {
              case "S":
                stack.push(stack[stack.length - 1]);
                break;
              case "T":
                stack.push.apply(stack, stack.slice(-2).reverse());
                break;
              case "L":
                stack.pop();
                break;
            }
            break;
        }
        break;
      case "T":
        switch (prog[++i]) {
          case "S":
            switch (prog[++i]) {
              case "S":
                switch (prog[++i]) {
                  case "S":
                    stack.push(stack.pop() + stack.pop());
                    break;
                  case "T":
                    stack.push(stack.pop() - stack.pop());
                    break;
                  case "L":
                    stack.push(stack.pop() * stack.pop());
                    break;
                }
                break;
              case "T":
                switch (prog[++i]) {
                  case "S":
                    stack.push(Math.floor(stack.pop() / stack.pop()));
                    break;
                  case "T":
                    stack.push(stack.pop() % stack.pop());
                    break;
                }
                break;
            }
            break;
        }
        break;
      case "T":
        switch<