Câu hỏi được gắn thẻ «popularity-contest»

Một cuộc thi phổ biến là một cuộc thi trong đó câu trả lời có tỷ lệ bình chọn cao nhất (tăng điểm trừ điểm hạ gục) sẽ giành chiến thắng. Vì chúng thường xuyên bị đóng, hãy đọc thông tin thẻ và gửi thử thách của bạn lên hộp cát trước.30
Cách sáng tạo nhất để hiển thị 42
Douglas Adams sinh ngày 11 tháng 3 năm 1952 và qua đời khi ông mới 49 tuổi. Để vinh danh nhà văn tuyệt vời này, tôi thách bạn thể hiện 42 theo cách sáng tạo nhất có thể. Bạn có thể in nó trong nhật ký, thông qua một số …30
Tôi cần một chương trình trong đó người dùng nhập một mảng nhân đôi và chương trình xuất ra mảng được sắp xếp
Lưu ý: Câu hỏi này đã được chỉnh sửa nghiêm ngặt kể từ lần đầu tiên tôi đăng nó ở đây. Các quy tắc đã được chuyển đến đây , đọc chúng trước khi đăng bất kỳ câu trả lời để hiểu mục đích của việc này. Đây là câu …

30
Làm cho nó giống như tôi đang làm việc
Thông thường, tôi thấy mình đang chạy một tập lệnh hoặc truy vấn sẽ mất một lượng thời gian đáng kể để chạy. Tôi có thể để kịch bản mở và tận hưởng sự chần chừ không có tội. Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể …

30
Mã sẽ chỉ thực thi một lần
Mục tiêu Mục tiêu của thử thách này là viết mã sẽ thực thi một lần và chỉ một lần. Điều này có nghĩa là về cơ bản, nó làm hỏng chương trình, tập lệnh hoặc môi trường theo một cách nào đó. Nếu khởi động lại hệ thống cho …

30
Gì? Không có lỗi? [đóng cửa]
Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản. Viết chương trình rõ ràng sẽ tạo ra lỗi ngay từ cái nhìn đầu tiên khi được biên dịch hoặc chạy, nhưng không hoặc không tạo ra một số lỗi không liên quan khác. Đây là một cuộc thi phổ biến, vì vậy …


30
Trolling troll [đóng]
Một troll đã bắt bạn và buộc bạn phải viết phần mềm độc hại (được định nghĩa là chương trình làm hỏng máy tính chạy nó). Troll có thể đọc và hiểu mã, nhưng không tốt trong việc phát hiện ra lỗi. Mục tiêu của bạn là viết một chương …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.