Drupal

Hỏi và đáp cho các nhà phát triển và quản trị viên

11
Các quyền thư mục được đề nghị là gì?
Tôi đang chuẩn bị triển khai một trang web Drupal 7 và tôi không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu nào về các quyền mà thư mục và tệp có ý thức bảo mật được đề xuất nên được đặt thành. Cụ thể default/files/(cũng là thư mục con?) settings.php, …
145 7  users  security  files 

14
Khái niệm cơ bản đằng sau móc là gì?
Tôi là trung gian trong PHP. Để đánh bóng các kỹ năng của mình, tôi bắt đầu học Drupal 7. Trong khi học các khái niệm kiến ​​trúc Drupal, các thuật ngữ móc nối và bootstrapping làm tôi bối rối rất nhiều. Tôi đã đọc cuốn sách "Pro Drupal Development" …

3
Xem bộ lọc theo ngữ cảnh tên phân loại
Tôi đang thêm bộ lọc theo ngữ cảnh vào chế độ xem cho loại nội dung tùy chỉnh có trường phân loại. Bộ lọc theo ngữ cảnh cho phép tôi lọc theo id thẻ phân loại nhưng không phải theo tên thẻ phân loại. Ý nghĩa với các thẻ đã …
106 7  taxonomy-terms  views 

1
Tôi nên triển khai hook_menu () như thế nào?
Các nguyên tắc cơ bản của việc thực hiện là hook_menu()gì? Tôi muốn thấy những điều cơ bản được đề cập trong một câu hỏi duy nhất, để tránh phải trả lời những câu hỏi tương tự nhưng khác nhau lặp đi lặp lại.
103 7  routes 14
Bất kỳ cách nào để thêm CSS cho một trang / nút?
Tôi đang dọn dẹp các trang mẫu điên lớn của mình (có thể phù hợp với câu hỏi trong tương lai) và tôi đang tự hỏi cách tốt nhất để thêm CSS tùy chỉnh vào một nút hoặc trang cụ thể. Đặc biệt, trang chủ của trang web công việc …
79 7  theming  panels 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.