Câu hỏi được gắn thẻ «arduino»

Hãy chắc chắn sử dụng Arduino Stack Exchange cho các câu hỏi có nhiều Arduino và ít thiết bị điện tử hơn.


10
Tại sao AVR được sử dụng trong Arduino?
Tại sao Arduino sử dụng AVR? Tôi hiểu rằng chúng là bộ xử lý chính thức nhưng không có lý do nào mã không thể được chuyển sang kiến ​​trúc ARM hoặc Freescale ngoài chi phí, phải không? Miễn là có bộ nhớ trên tàu, tôi đoán rằng có thể …
41 arm  avr  freescale  arduino 

4
Chuyển đổi I2C 3.3 đến 5.0 V
Tôi đang cố gắng giao diện thiết bị 3.3VI 2 C với Arduino 5V. Tôi không có bất kỳ vấn đề với dòng SCL. Tôi có thể sử dụng một bộ chia điện áp đơn giản nhưng tôi gặp vấn đề với đường dây SDA vì đây là hướng hai …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.