Câu hỏi được gắn thẻ «launchpad»

1
TI Launchpad USB nối tiếp comms trong OSX
Có ai đã quản lý để có được một Launchpad TI thực hiện comms nối tiếp thông qua chip USB trên bo mạch (TUSB3410) cho OSX không? Tôi có mspdebug làm việc để tải lên mã. Nhưng để có được nối tiếp, tôi phải cắm chip FTDI vào các dòng …
9 msp430  osx  launchpad 

1
Bảng khởi chạy TI MSP430 + Ethernet
Tôi vừa nhận được TI Launchpad của mình và tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể thêm thứ gì đó như Ethernet Shield từ Arduino, để hiển thị một trang web đơn giản ...? Bạn có biết bất kỳ lá chắn Ethernet nào cho Launchpad không?
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.