Magento

Hỏi và đáp cho người dùng nền tảng thương mại điện tử Magento

13
Bảng Magento core_url_rewrite quá lớn
Tôi đã nhận thấy một số lượng lớn các báo cáo rằng chính bảng này có thể trở nên cực kỳ lộn xộn, tôi đang điều hành một trang web với ~ 5000 SKU và ~ 250 danh mục (một cửa hàng) và một core_url_rewritebảng kết quả gồm hơn 600.000 …

13
Magento 2: Thay thế cho phương pháp Mage :: log?
Trong Magento 1, nếu bạn muốn gửi tin nhắn đến nhật ký, bạn sẽ sử dụng một phương thức tĩnh trên Magelớp toàn cầu . Mage::log($message, Zend_Log::DEBUG, "my-log-file.log"); Có tương đương trong Magento 2 không? Tôi đã đi qua trang web dev docs và không thấy bất cứ điều gì …
105 magento2  log  psr-logger 

5
Chiến lược GIT và triển khai các dự án Magento2
Với Magento 1, tôi đã sử dụng một công cụ triển khai trong repo GIT, chạy các lệnh như modman deploy-allvà đảm bảo varthư mục có thể ghi được. Đối với .gitignoretôi đã sử dụng cái này hoạt động khá tốt. Nhưng còn Magento 2 thì sao? Gitignore nào hoạt …
92 magento2 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.