Thêm văn bản di chuột mà không có javascript như chúng tôi di chuột vào danh tiếng của người dùng


262

Trong stackoverflow, khi chúng ta di chuột vào danh tiếng của người dùng, chúng ta sẽ thấy một văn bản. Tôi đã thấy điều này ở nhiều nơi và mã nguồn cho tôi biết rằng nó có thể được thực hiện mà không cần js. Và tôi đã thử và chỉ có điều này-

 <div="text">hover me</div>

Câu trả lời:


495

Sử dụng titlethuộc tính, ví dụ:

<div title="them's hoverin' words">hover me</div>

hoặc là:

<span title="them's hoverin' words">hover me</span>


3
giống như khi chúng ta di chuột vào danh tiếng của người dùng
Ash

1
Có, nếu bạn xem mã nguồn cho danh tiếng, bạn sẽ thấy thuộc tính tiêu đề được đặt thành reputation score.
gcochard

6
@Kevin Giải pháp này thực tế tốt hơn giải pháp JavaScript vì nó sẽ hoạt động trên các trình duyệt bị tắt JavaScript và nó cũng thêm một gợi ý để trình đọc màn hình về nội dung của phần tử.
gcochard

1
@KevinMeredith Tôi sẽ nói rằng biện pháp duy nhất mà giải pháp JS sẽ tốt hơn là bạn không thể định kiểu văn bản xuất hiện và chỉ còn lại với triển khai gốc.
zero298

1
@David d C e Freitas: cảm ơn bạn đã làm sáng tỏ StackOverflow với chỉnh sửa của bạn cho câu trả lời này ... không biết làm thế nào để thực sự gắn thẻ bạn nhưng ồ tốt
Meredith

16

Thuộc tính title cũng hoạt động tốt với các thành phần html khác, ví dụ: liên kết ...

<a title="hover text" ng-href="{{getUrl()}}"> download link
</a>

15

Tôi thường đạt được thẻ html viết tắt trong tình huống này.

<abbr title="Hover">Text</abbr>

https://www.w3schools.com/tags/tag_abbr.asp


7
Yếu tố đó đặc biệt có nghĩa là được sử dụng để chỉ các chữ viết tắt, vì vậy đây không phải là một ý tưởng tốt. Bạn đang nói với các hệ thống chuyển văn bản thành giọng nói để phát âm nó như một từ viết tắt. Sử dụng <span>nếu bạn chỉ muốn một văn bản di chuột.
Lars Marius Garshol

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.