Lập trình

Q & A cho các lập trình viên chuyên nghiệp và đam mê

26
Tại sao xử lý một mảng được sắp xếp nhanh hơn xử lý một mảng chưa sắp xếp?
На этот вопрос есть ответы на Stack Overflow на русском : Почему отсортированный массив обрабатывается быстрее, чем не отсортированный? Đây là một đoạn mã C ++ cho thấy một số hành vi rất đặc biệt. Vì một số lý do kỳ lạ, việc sắp xếp dữ liệu một cách kỳ …

30
Làm cách nào để hoàn tác các cam kết cục bộ gần đây nhất trong Git?
На этот вопрос есть ответы на Stack Overflow на русском : Как вернуться (откатиться) к более раннему коммиту? Tôi đã vô tình cam kết các tệp sai cho Git , nhưng tôi chưa đẩy cam kết đến máy chủ. Làm thế nào tôi có thể hoàn tác những cam kết …30
Loại nội dung JSON chính xác là gì?
На этот вопрос есть ответы на Stack Overflow на русском : Какой наиболее правильный MIME для ответа с JSON? Tôi đã loay hoay với JSON một thời gian, chỉ đẩy nó ra dưới dạng văn bản và nó không làm tổn thương bất kỳ ai (mà tôi biết), nhưng tôi …

30
Từ khóa năng suất trên mạng làm gì?
Việc sử dụng yieldtừ khóa trong Python là gì và nó làm gì? Ví dụ: tôi đang cố gắng hiểu mã này 1 : def _get_child_candidates(self, distance, min_dist, max_dist): if self._leftchild and distance - max_dist < self._median: yield self._leftchild if self._rightchild and distance + max_dist >= self._median: yield self._rightchild Và …


22
Toán tử - -> trong C ++ là gì?
На этот вопрос есть ответы на Stack Overflow на русском : Что такое оператор "->" в С ++? Sau khi đọc Các tính năng ẩn và Dark Corners của C ++ / STL trên comp.lang.c++.moderated, tôi đã hoàn toàn ngạc nhiên rằng sau Đoạn biên soạn và làm việc tại …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.