Câu hỏi được gắn thẻ «audio»

6
Làm cách nào để tôi tạo một máy màn hình trống màn hình trong một khoảng thời gian (như một hình phạt) nếu đạt được mức độ tiếng ồn nhất định?
Con tôi (4 và 5) la hét rất nhiều khi chơi game trên máy tính. Tôi tìm thấy một phương pháp hiệu quả cho việc này. Khi tôi nghe thấy tiếng động lớn, tôi ssh vào máy tính trò chơi và làm: chvt 3; sleep 15; chvt 7 Điều này ...6
DisplayPort có mang âm thanh như HDMI không?
DisplayPort có mang âm thanh như HDMI không? Cụ thể, tôi đang xem xét Máy tính xách tay Lenovo T410 hoặc T510. Tôi tự hỏi nếu thông số kỹ thuật cho phép âm thanh qua DP, và nếu có thể, liệu các máy tính xách tay Lenovo tôi đã đề ...


9
phát tệp mp3 hoặc wav qua dòng lệnh Linux
Tôi muốn tạo một hệ thống báo động được hỗ trợ bởi hộp Ubuntu (không có giao diện đồ họa), phát các bản nhạc thông báo và âm thanh báo động khác nhau (.mp3 hoặc .wav) thông qua dòng lệnh. Ví dụ: $ root> audioplay ./hello.wav Âm thanh phải đến ...
79 linux  ubuntu  audio 


Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.