Câu hỏi được gắn thẻ «http»


16
Bắt curl để xuất mã trạng thái HTTP?
Tôi đang sử dụng curltại dòng lệnh trên Linux để phát hành các yêu cầu HTTP. Các nội dung phản hồi được in ra theo tiêu chuẩn, điều này rất tốt, nhưng tôi không thể xem từ trang hướng dẫn cách cuộn tròn để in mã trạng thái HTTP từ ...
800 http  curl  status 


8
Firefox nhanh chóng quên HTTP Basic Auth
Làm cách nào tôi có thể làm cho Firefox "không hợp lệ" được lưu thông tin xác thực HTTP Basic Auth cho một trang web từ phía khách hàng? Hiện tại, tôi phải khởi động lại trình duyệt, khá cồng kềnh với nhiều tab đang mở. Có cách nào để ...
87 firefox  http 4
Sự khác biệt giữa ping và không có http: //
Tôi đang cố gắng ping trang web của mình http://www.example.com/và nó giải quyết đến một địa chỉ IP không xác định và hết thời gian. PING http://www.example.com/ (198.105.254.228): 56 data bytes Request timeout for icmp_seq 0 Request timeout for icmp_seq 1 Request timeout for icmp_seq 2 nhưng khi tôi ping ...
46 ping  http 

6
Chuyển đổi các yêu cầu HTTP sang SOCKS5
Tôi hiện đang thực hiện một số công việc kiểm tra với TOR và gặp phải một vấn đề nhỏ. Ứng dụng khách của Tor chỉ hỗ trợ nhận kết nối thông qua giao thức SOCKS5, nhưng các ứng dụng tôi đang sử dụng chỉ hỗ trợ Protocals Proxy HTTP. ...
46 proxy  http  tor  socks 

6
Làm cách nào để theo dõi chuyển hướng url trong trình duyệt?
Khi tôi gõ http://example.com/load/vào trình duyệt của mình và nhấn ENTER, trang web này chuyển hướng tôi đến http://example.com/load/1/, từ đó đến http://example.com/load/2/cuối cùng tôi cũng đáp xuống http://example.com/load/3/. Những chuyển hướng này xảy ra ở cuối trang web, tôi không biết mình sẽ đi đâu. Nhưng cuối cùng tôi ...


2
Rau xuất hiện trong tiêu đề HTTP là gì?
Trên một số trang web có các tiêu đề sau bao gồm vegur, ví dụ: Via: 1.1 vegur Ở đây (kiểm tra các tiêu đề) và cũng trong bài viết đó . Tôi đã cố gắng tìm kiếm nó, nhưng tôi không thể tìm thấy nó. Đây có phải là ...
33 http  headers 

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.