Vi & Vim

Hỏi và đáp cho những người sử dụng các nhóm soạn thảo văn bản vi và Vim
5
Làm cách nào để tải lại tập tin hiện tại?
Tôi thường xuyên làm việc với các tệp được kiểm soát phiên bản, vì vậy có thể thay đổi được thực hiện cho chúng bên ngoài Vim. Cách nhanh chóng để tải lại tệp mà không cần phải đóng và mở lại Vim là gì? Và có cách nào để …

8
Chế độ Ex có sử dụng thực tế không?
Vim có chế độ Ex có thể được nhập bằng cách nhập Qvà chế độ dòng lệnh có thể được nhập bằng q:. Một khiếu nại phổ biến giữa những người dùng vim mới là họ vô tình vào các chế độ này khi cố gắng thoát vim. Như vậy, …
115 ex-mode Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.