Ứng dụng web

Q & A cho người dùng quyền lực của các ứng dụng web

5
Tuyệt vời với GitHub Markdown
Sử dụng thẻ HTML được cho là hoạt động với GitHub Markdown nhưng, đặc biệt, <s>text</s>không hoạt động đối với tôi. Nó được sử dụng để làm việc trên trang xem trước trực tiếp không dùng nữa , nhưng không phải trên bản xem trước của README.mdtệp. Nó hoạt động …
375 markdown  github 
12
Tắt kết quả tìm kiếm Google không xác định
Trong kết quả tìm kiếm của Google, trong Firefox hoặc Chrome, tôi nhận được các URL đi qua Google và không trực tiếp đến trang đích. Ví dụ: tại http://www.google.com/search?q=foo kết quả đầu tiên là http://www.google.com/url?sa = t & rc = j & q = f Tôi không thực sự …

30
Các tính năng ẩn của Tìm kiếm Google
Bạn có mẹo và thủ thuật nào ít biết để tìm kiếm trên Google? Xin lưu ý rằng câu hỏi này tồn tại bởi vì nó có mức độ quan trọng cao, nhưng nó không được coi là một câu hỏi hay, theo chủ đề cho trang web này, vì …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.