Kết nối quạt Sanguinololu 1.3a


8

Bất cứ ai có thể cho tôi biết nơi để kết nối một quạt làm mát trên bảng Sanguinololu v1.3a? Một vài trong số các trang thông tin đề cập đến ba đầu ra PWM: Máy đùn, máy sưởi giường và quạt, nhưng không có sơ đồ nối dây nào tôi có thể tìm thấy, thực sự hiển thị các kết nối cho quạt.

Câu trả lời:


4

Dường như không có giải pháp "vượt trội" nào cho yêu cầu của bạn, nhưng may mắn là với bạn. Ai đó với hội đồng quản trị và mục tiêu của bạn đã đăng những gì dường như là một sửa đổi hợp lý:

http://www.instructables.com/id/Add-a-Cooling-Fan-to-your-Rep-Rap-Sanguinololu/


Vâng, điều này xác nhận những gì tôi đã bắt đầu nghĩ và đó là một mod tôi có thể xử lý. Cảm ơn.
cơn bão
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.