Câu hỏi được gắn thẻ «fans»

1
Hiểu những gì quạt CR-10S đang làm mát
Tôi đang thiết kế giá treo quạt cho máy in CR-10S để giữ cảm biến E3D All-metal v6 HotEnd và BLTouch. Máy in CR-10S có hai quạt. Một ở phía trước: và một cái khác ở bên phải: Tôi cần phải biết những gì hai quạt thực sự làm mát …

1
Kết nối quạt Sanguinololu 1.3a
Bất cứ ai có thể cho tôi biết nơi để kết nối một quạt làm mát trên bảng Sanguinololu v1.3a? Một vài trong số các trang thông tin đề cập đến ba đầu ra PWM: Máy đùn, máy sưởi giường và quạt, nhưng không có sơ đồ nối dây nào …
8 cooling  fans 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.