Làm mát cho các lớp lớn


8

Có một tùy chọn trong Dil3r để vô hiệu hóa làm mát cho các lớp mất hơn n giây.

Điều gì sẽ là những bất lợi của việc làm mát trên các lớp lớn?

Câu trả lời:


7

Cong vênh. Đặc biệt với các vật liệu như ABS, bạn muốn nhựa nguội dần (và chậm) càng tốt, để tránh in bị cong vênh như các hợp đồng nhựa làm mát. Trên các lớp nhỏ, việc làm mát thường là bắt buộc: với các lớp thực sự nhỏ, bạn chỉ cần kết thúc với một khối nhựa nóng chảy lớn nếu lớp trước không đông cứng đủ trước khi lớp tiếp theo được đặt lên trên.

Bạn muốn làm mát vừa đủ để nhựa giữ hình dạng của nó, nhưng không nhiều hơn thế. Trên một lớp lớn, nhựa nguội đủ tự nhiên mà không cần sự trợ giúp của quạt.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.