Câu hỏi được gắn thẻ «makerware»

2
Phần in 3D không đều
Tôi cố gắng in từ một file STL trên máy in Qidi CÔNG NGHỆ 3DP-QDA16-01 kép đùn Desktop 3D Qidi TECH tôi . Họ khuyên bạn nên sử dụng phần mềm MakerBot với cấu hình Bộ sao chép (Dual) . Bản in 3D mà tôi đã thử bị rối. Vật …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.