Chọn đúng kỹ thuật để dự đoán bệnh từ các triệu chứng


9

Tôi đang cố gắng đưa ra thuật toán phù hợp cho một hệ thống trong đó người dùng gặp phải một số triệu chứng và hệ thống phải dự đoán hoặc xác định khả năng một vài triệu chứng được chọn có liên quan đến các triệu chứng hiện có trong hệ thống. Sau đó, sau khi liên kết chúng, kết quả hoặc đầu ra phải là một bệnh cụ thể cho các triệu chứng.

Hệ thống này bao gồm một loạt các bệnh với mỗi triệu chứng được gán cho các triệu chứng cụ thể, cũng tồn tại trong hệ thống.

Giả sử rằng người dùng đã nhập thông tin đầu vào sau:

A, B, C, and D

Điều đầu tiên mà hệ thống nên làm là kiểm tra và liên kết từng triệu chứng (trong trường hợp này được biểu thị bằng các chữ cái) theo bảng dữ liệu các triệu chứng đã tồn tại. Và trong trường hợp đầu vào không tồn tại, hệ thống nên báo cáo hoặc gửi phản hồi về nó.

Ngoài ra, giả sử rằng A and Btrong bảng dữ liệu, vì vậy chúng tôi chắc chắn 100% rằng chúng hợp lệ hoặc tồn tại và hệ thống có thể loại bỏ căn bệnh này dựa trên đầu vào. Sau đó, hãy nói rằng đầu vào bây giờ là C and Dnơi Ckhông tồn tại trong bảng dữ liệu, nhưng có khả năng Dtồn tại.

Chúng tôi không cho Dđiểm 100%, nhưng có thể thấp hơn (giả sử 90%). Sau đó, Choàn toàn không tồn tại trong bảng dữ liệu. Vì vậy, Cđược điểm 0%.

Do đó, hệ thống nên có một số loại kỹ thuật hoặc quy tắc dự đoán để kết quả bằng cách đánh giá đầu vào của người dùng.

Tóm tắt về việc tạo đầu ra:

If A and B were entered and exist, then output = 100%
If D was entered and existed but C was not, then output = 90%
If all entered don't exist, then output = 0%

Những kỹ thuật sẽ được sử dụng để sản xuất hệ thống này?

Câu trả lời:


9

Tôi nghĩ rằng bạn đang gặp phải vấn đề của mình hơi sai ... điều mà về cơ bản bạn đang nói đến là một mạng lưới niềm tin.

Bạn có thể muốn xem xét các kỹ thuật Học Bayes hiện có để hiểu rõ về vấn đề này, nhưng các mạng tin tưởng thường sử dụng kịch bản chính xác mà bạn đang nói đến; sử dụng một tập hợp các câu lệnh đã biết (hoặc không chắc chắn) để tạo ra một số xác suất được suy ra của một đầu ra cụ thể.

Thậm chí, họ thường thể hiện điều này thông qua các ví dụ dựa trên triệu chứng bệnh trong hướng dẫn! Hãy thử ở đây .

Quan điểm của tôi là sẽ tốt hơn nếu sử dụng mạng lưới niềm tin vì nền tảng lý thuyết đã sẵn sàng cho bạn, thay vì ANN.


1
Nếu bạn muốn triển khai một mạng bayes từ đầu, bạn sẽ phải hiểu toán học thô thúc đẩy chúng. Có một vài bộ ngoài kia để chạy các mạng bayes mà không cần phải hiểu tất cả các phép toán (đôi khi hơi khó hiểu), chẳng hạn như Netica ( norsys.com/netica.html )
Tim Atkinson
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.