Có nghĩa là gì khi được biết đến bởi người nổi tiếng trong vụ Một cơ sở tri thức thể hiện kiến ​​thức đầy đủ cho mọi P (trong phạm vi từ vựng của nó) P hoặc ~ P được biết


7

Tôi có một câu hỏi là ý nghĩa của một cơ sở tri thức là nhất quán và đầy đủ. Tôi đã xem xét logic phi đơn điệu và các hình thức khác nhau cho nó từ cuốn sách "Đại diện kiến ​​thức và lý luận" của Brachman và Levesque, nhưng có gì đó làm tôi bối rối. Họ nói:

Chúng tôi nói một KB thể hiện kiến ​​thức nhất quán nếu không có câu P sao cho cả P ​​và ~ P đều biết. Điều này giống như yêu cầu KB phải thỏa đáng. Chúng tôi cũng nói rằng KB thể hiện kiến ​​thức đầy đủ iff cho mọi P (trong phạm vi từ vựng của nó) P hoặc ~ P được biết đến "

Sau đó, họ dường như gợi ý rằng "được biết" có nghĩa là "được yêu cầu". Họ nói

"Nói chung, tất nhiên, kiến ​​thức có thể không đầy đủ. Ví dụ: giả sử KB bao gồm một câu duy nhất (P hoặc Q). Sau đó KB không yêu cầu P hoặc ~ P, và do đó thể hiện kiến ​​thức không đầy đủ."

Nhưng khi giao dịch với bộ câu, tôi thường thấy những thuật ngữ như được xác định wrt derivability và không entailment .

Vì vậy, câu hỏi của tôi là, chính xác những gì các tác giả có nghĩa là "được biết" trong các trích dẫn ở trên?

chỉnh sửa: bài đăng này trao đổi ngăn xếp toán học đã giúp làm rõ mọi thứ.

Câu trả lời:


1

Dường như họ đang tuyên bố rằng một cơ sở tri thức là nhất quán nếu và chỉ khi nó không bao giờ khẳng định sự thật của cả sự thật và sự phủ định của một P. cụ thể. Nói cách khác, một cơ sở tri thức là nhất quán nếu nó không bao giờ mâu thuẫn với chính nó. Định nghĩa của họ cho phép các cơ sở tri thức không đầy đủ được coi là phù hợp; theo định nghĩa của họ, một cơ sở tri thức trống rỗng vẫn được coi là một cơ sở nhất quán.


0

Tôi không nghĩ rằng họ có nghĩa là "được biết" tương đương với "được yêu cầu" --- trong một hệ thống khá phức tạp, người ta không thể mong đợi biết mọi câu được yêu cầu. Có lẽ ví dụ của họ chỉ là một chút thiếu.


0

Tôi đoán trong bối cảnh này "được biết" có nghĩa là không có gì nhưng P hoặc là Plà trong KB; hơn nữa, chính xác một trong hai điều này cần phải có trong KB.

Chỉ cần nghĩ về những gì nó có nghĩa là nếu P¬P trong KB, thì KB rõ ràng không nhất quán.

Và nếu cả hai câu này đều không có trong KB, thì không có thông tin nào có thể được truy xuất từ ​​KB và vẫn chưa rõ liệu P hoặc là ¬Pđược cho là một tuyên bố đúng; do đóP là không biết".

Tuy nhiên, nếu chính xác một trong hai điều này nằm trong KB, thì người ta có tất cả thông tin mà người ta cần về P (do loại trừ giữa); P là "được biết" và nhất quán.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.