Làm cách nào để điều khiển từ xa bằng Droid VNC Server qua USB?


9

Tôi đã cài đặt Droid VNC Server trên điện thoại Android 2.2 (CyanogenMod), nhưng hiện chưa rõ cách kiểm soát điện thoại của tôi qua USB.

Khi tôi khởi động máy chủ trên điện thoại, nó cung cấp cho tôi IP nhưng tôi không thể ping đến nó. Tôi không thể kết nối bằng trình duyệt tại địa chỉ được chỉ định cũng như thông qua ứng dụng khách VNC.

Tôi có quyền truy cập root.

Ai đó có thể giải thích cho tôi các bước để làm theo?

Câu trả lời:


9

Không có hướng dẫn hoặc Câu hỏi thường gặp mà tôi đã tìm thấy cho chương trình nên tôi không chắc đây có phải là cách họ dự định sử dụng không. Mặc dù vậy, nó vẫn hoạt động và tôi không thể thấy một phương pháp sử dụng USB khác.

  1. Bạn cần cài đặt ADB cùng với trình điều khiển thích hợp cho thiết bị của bạn. Điều này thay đổi theo nền tảng và điện thoại, vì vậy hãy kiểm tra Google hoặc XDA.
  2. Bật gỡ lỗi USB trên thiết bị của bạn - Cài đặt> Ứng dụng> Phát triển> Gỡ lỗi USB
  3. Cắm vào, khởi động máy chủ droid VNC
  4. Trên một dòng lệnh, chạy các lệnh sau:
    • adb forward tcp:5801 tcp:5801
    • adb forward tcp:5901 tcp:5901
  5. Truy cập http: // localhost: 5801 bằng trình duyệt hoặc trỏ ứng dụng khách VNC của bạn tới localhost: 5901

Tôi nhận thấy rằng hiệu suất không tốt hơn USB so với 802.11g, vì vậy tôi chỉ khuyên bạn nên giải quyết vấn đề này nếu việc truy cập thiết bị của bạn qua WiFi là không khả thi.


Nó làm việc cảm ơn rất nhiều! Chỉ có vấn đề khi sử dụng trình duyệt mà nó trả lời nhưng chỉ hiển thị hai liên kết đến trang web củaVNVN và trang tác giả. Tôi sử dụng UltraVNC Viewer thay thế để kết nối và hoạt động rất tốt.
Drake

Bạn có thể chưa cài đặt Java hoặc máy khách Java VNC có một số vấn đề khi tải trên hệ thống của bạn. Dù bằng cách nào, không thành vấn đề vì UltraVNC làm việc cho bạn.
Saiboogu
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.