Câu hỏi được gắn thẻ «remote-access»
3
VMware View và Workstation 8?
Tôi đã tự hỏi làm thế nào bạn có thể sử dụng VMware View trên Nexus 7 của tôi để truy cập các máy ảo được chia sẻ trên Workstation 8. Bạn có cần phải đi qua Vsphere hoặc có cách nào để truy cập nó qua mạng wifi không? …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.