Làm cách nào để giữ wi-fi của tôi ở chế độ ngủ


18

Khi tôi đang tải xuống các tệp lớn, tôi cần ngăn điện thoại của mình ngủ, làm cách nào để giữ wi-fi khi điện thoại ở chế độ ngủ.

Câu trả lời:


17

Truy cập: Cài đặt> Không dây & mạng> Cài đặt Wi-Fi.

Nhấn nút Menu của bạn và chọn Nâng cao. Bây giờ bạn sẽ thấy một tùy chọn để thay đổi chính sách ngủ Wi-Fi.


1

Dành cho Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) và sau đó lên tới Android 5.x (Lollipop)

Đi đến:

Cài đặt> Wifi> Nâng cao (từ menu tùy chọn)> Bật Wi-Fi trong khi ngủ> Luôn luôn

Đối với các phiên bản trước của Android (tức là 2.x), vui lòng xem xét câu trả lời của Rohan Singh.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.