Có cách nào để chỉnh sửa Tài liệu Google với Android không


20

Có cách nào để chỉnh sửa tài liệu Google từ thiết bị Android không?

Câu trả lời:5

Hiện tại có những ứng dụng sẽ giúp sử dụng tài liệu google trên điện thoại của bạn dễ dàng hơn nhưng một ứng dụng chính thức sẽ sớm ra mắt theo tin tức của CNET.

Google Docs Sắp có iPad, Android2

Documents to Go có hỗ trợ tải xuống, chỉnh sửa và đồng bộ hóa Google Docs của bạn từ thiết bị của bạn. Đồng bộ hóa ban đầu chậm và lưu vào Google Docs đôi khi không thành công, nhưng hỗ trợ là có.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.