Câu hỏi được gắn thẻ «google-drive»

Đối với các câu hỏi cụ thể về ứng dụng Android cho dịch vụ đồng bộ hóa tệp và lưu trữ đám mây từ Google.


1
Đồng bộ hóa thư mục Google Drive
Có phần mềm nào khả dụng để chọn một (hoặc có thể nhiều hơn) trên thiết bị Android của bạn và tự động đồng bộ hóa nó với một thư mục (bộ sưu tập) trên Google Drive không? Điều này có vẻ như điều này có thể phục vụ như …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.