Câu hỏi được gắn thẻ «downloading»

Đưa ứng dụng hoặc dữ liệu từ Internet vào thiết bị Android của bạn. Vui lòng xem wiki thẻ đầy đủ để biết các liên kết liên quan có thể phù hợp hơn với câu hỏi của bạn hoặc nên được sử dụng bổ sung để mô tả rõ hơn vấn đề của bạn.


7
Hoàn thành triển khai Dropbox cho Android
Tôi đang tìm kiếm một phương pháp để lấy tất cả các tệp của mình từ tài khoản Dropbox của mình và tải chúng xuống thẻ SD. Điều này sẽ tải xuống mọi thứ mà không cần sự can thiệp của người dùng. Có một vài ứng dụng Dropbox xung …6
Firefox cho Android: Tải xuống tệp video
Tôi đã có Firefox chạy trên Nexus 10 và tôi đang cố tải xuống video từ URL. Khi tôi nhấn vào liên kết video, nó bắt đầu thử phát trên trình duyệt, thay vì tải xuống tệp. Làm thế nào tôi có thể tải tập tin? Nhấn và giữ URL …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.