Câu hỏi được gắn thẻ «2.3-gingerbread»

Chỉ sử dụng thẻ này khi câu hỏi của bạn thực sự cụ thể đối với Gingerbread.
7
Làm cách nào tôi có thể tắt các ứng dụng cho phép tự động cập nhật, cho các ứng dụng ** tất cả **?
Gần đây, Google bắt đầu kiểm tra các ứng dụng cho phép tự động cập nhật các ứng dụng của họ mà không bị yêu cầu, điều mà tôi ghét. Tôi phải hủy kích hoạt nó cho từng ứng dụng riêng biệt. Nhưng quan trọng hơn là điều này đã …


4
Trình phát nhạc tiếp tục hiển thị các bài hát đã xóa. Làm cách nào để xóa chúng hoặc làm mới thư viện?
Tôi đang sử dụng một Droid X với Gingerbread đã được root. Tôi có quyền truy cập root, nhưng chưa sử dụng nó để làm bất cứ điều gì. Tôi đã kiểm tra thư mục / Âm nhạc nhiều lần và hơn 500 bài hát tôi đã xóa không còn …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.