Câu hỏi được gắn thẻ «updates»

Cập nhật hệ điều hành hoặc ứng dụng. Vui lòng đảm bảo sử dụng thẻ phù hợp nhất với vấn đề của bạn, ví dụ: 'ota-update', 'application-autoupdate' hoặc 'rom-flash' nếu chúng phù hợp hơn. Xem wiki thẻ đầy đủ để biết thêm chi tiết và sơ cứu.1
Làm cách nào để cập nhật Android trên thiết bị của tôi?
Câu hỏi Community Wiki này được thiết kế để trở thành "câu hỏi chính tắc" cho các câu hỏi hỏi cách nâng cấp thiết bị của một người lên phiên bản Android mới. Tôi muốn có phiên bản HĐH mới hơn cho thiết bị Android của mình. Làm thế nào …
63 updates 


7
Làm cách nào tôi có thể tắt các ứng dụng cho phép tự động cập nhật, cho các ứng dụng ** tất cả **?
Gần đây, Google bắt đầu kiểm tra các ứng dụng cho phép tự động cập nhật các ứng dụng của họ mà không bị yêu cầu, điều mà tôi ghét. Tôi phải hủy kích hoạt nó cho từng ứng dụng riêng biệt. Nhưng quan trọng hơn là điều này đã …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.