Câu hỏi được gắn thẻ «nexus-7»

Sử dụng thẻ này nếu vấn đề của bạn thực sự cụ thể đối với máy tính bảng Nexus 7.

1
Cách phân biệt Nexus 7 (2012) và Nexus 7 (2013)
Tôi đang gặp sự cố với Bluetooth Low Energy (BT 4.0) trên Nexus 7. Tôi nghĩ rằng tôi có thể có một mô hình năm 2012. Làm cách nào để biết tôi có phiên bản Nexus 7 năm 2012 hay 2013 không?
50 nexus-7 2
Không thể cài đặt chứng chỉ
Tôi đang cố gắng cài đặt chứng chỉ này trên máy tính bảng Google Nexus 7 . Tôi đã sao chép tệp chứng chỉ (từ Win7x64) vào bộ nhớ trong của nó và mở nó trong trình quản lý tệp để cài đặt nó. Quy trình này hoạt động cho …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.