Câu hỏi được gắn thẻ «hardware»

Đối với câu hỏi về phần cứng của thiết bị Android

2
JTAG liên quan đến Android là gì?
Tôi thấy thuật ngữ JTAG được sử dụng để khôi phục các thiết bị Android đã chết mà không phản hồi bất cứ điều gì và không thấy khi kết nối USB. Có vẻ như đó là thứ được thực hiện từ phần cứng vật lý của thiết bị (trái …

7
Nếu tôi mua điện thoại Android ngay hôm nay và muốn cập nhật bảo mật càng lâu càng tốt, tôi nên chọn điện thoại như thế nào? Tôi sẵn sàng sử dụng ROM tùy chỉnh.
Lý lịch Khá nhiều nhà phát triển phần mềm cung cấp các phiên bản "hỗ trợ dài hạn" (LTS) hoặc "phát hành hỗ trợ mở rộng" (ESR) đặc biệt cho các sản phẩm của họ. Bạn cài đặt sản phẩm một lần và nhận các bản cập nhật bảo mật …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.