Câu hỏi được gắn thẻ «custom-roms»

Sử dụng thẻ này khi vấn đề của bạn là dành riêng cho ROM tùy chỉnh - nhưng trước tiên hãy đảm bảo rằng không có thẻ cụ thể hơn, ví dụ như 'cyanogenmod' hoặc 'darky-rom'. Xem wiki thẻ đầy đủ để biết thêm chi tiết.7
Nếu tôi mua điện thoại Android ngay hôm nay và muốn cập nhật bảo mật càng lâu càng tốt, tôi nên chọn điện thoại như thế nào? Tôi sẵn sàng sử dụng ROM tùy chỉnh.
Lý lịch Khá nhiều nhà phát triển phần mềm cung cấp các phiên bản "hỗ trợ dài hạn" (LTS) hoặc "phát hành hỗ trợ mở rộng" (ESR) đặc biệt cho các sản phẩm của họ. Bạn cài đặt sản phẩm một lần và nhận các bản cập nhật bảo mật …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.