Câu hỏi được gắn thẻ «rom-flashing»

Nhấp nháy là quá trình ghi hình ảnh chương trình cơ sở (và hệ thống tệp gốc) vào bộ nhớ của thiết bị Android2
Các thuật ngữ này có nghĩa là gì
Tôi đang cố gắng sử dụng Odin để tải xuống hệ điều hành cho điện thoại của mình Tập tin ISO có hoạt động không? Tôi không biết tôi sẽ thử xem) Khi tôi sử dụng Odin tôi thấy các loại tệp "BL" "AP" "CP" "CSC" chúng là gì ?? …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.