Câu hỏi được gắn thẻ «recovery-mode»

Chế độ phục hồi của Android cho phép flash ROM ngay cả khi thiết bị hiện không thể sử dụng được. Gọi nó thường liên quan đến một tổ hợp phím được nhấn khi khởi động thiết bị. Những kết hợp này khác nhau từ thiết bị này đến thiết bị khác.

1
Sự khác biệt giữa cài đặt SuperSU bằng Play Store so với phục hồi tùy chỉnh cài đặt nó từ tệp?
Tôi thấy rằng một số hướng dẫn root nói rằng root bao gồm: Tải xuống SuperSU dưới dạng tệp zip mà điện thoại có thể truy cập được (ví dụ: thẻ sdcard). Mở khóa bộ nạp khởi động của điện thoại. Khởi động vào chế độ phục hồi "tùy chỉnh". …


8
Xóa mã hóa khỏi recovery
Tôi đang chạy CyanogenMod 12 hàng đêm trên G900T (klte) của tôi. Mọi thứ hoạt động tuyệt vời ngoại trừ mật khẩu mã hóa mặc định, khiến điện thoại của tôi khởi động vòng lặp. Tôi đã định dạng dữ liệu và thực hiện đặt lại nhà máy, nhưng /datavẫn …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.