Câu hỏi được gắn thẻ «dalvik»

Dalvik là máy ảo tiến trình (VM) trong hệ điều hành Android của Google. Nó là phần mềm chạy các ứng dụng trên thiết bị Android. Để tối ưu hóa, Java Bytecode của ứng dụng được biên dịch thành các tệp .dex` (Dalvik Executable) tương thích với Dalvik trước khi cài đặt trên thiết bị, được lưu trữ trong cái gọi là Dalvik Cache.2
Xóa bộ nhớ cache từ ADB?
Làm cách nào để xóa bộ nhớ cache (ứng dụng, ứng dụng riêng lẻ, Dalvik, ART nếu có thể) thông qua ADB? Sử dụng ứng dụng, khôi phục hoặc thực hiện thông qua Cài đặt không phải là tùy chọn đối với tôi. Ngoài ra, điện thoại của tôi không …
13 adb  cache  dalvik  art Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.