Câu hỏi được gắn thẻ «cyanogenmod»

Đối với câu hỏi về ROM tùy chỉnh phổ biến. Đồng thời thêm thẻ phiên bản Android cụ thể cho câu hỏi dành riêng cho phiên bản.1
Nhược điểm của CyanogenMod
Nếu tôi root và flash điện thoại của tôi, tôi sẽ nhận được một số hạn chế? Tôi hiểu rằng tôi sẽ mất bất kỳ ứng dụng / launcher / widget cụ thể nào của nhà sản xuất và nhà sản xuất (và đây thực sự có thể là một …


4
Làm cách nào để xóa gapps khỏi CyanogenMod
Tôi đã cài đặt CyanogenMod 11 trên HTC One của mình với Trình cài đặt CyanogenMod. Vì vậy, tôi cũng đã nhận được Ứng dụng google (gapps) trên thiết bị của mình. Nhưng tôi cần một CM11 không có gapps. Tôi đã làm sau đó mà không thành công: sao …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.