Câu hỏi được gắn thẻ «vpn»

Thuật ngữ "VPN" là viết tắt của "Virtual Private Network" có nghĩa là kết nối an toàn thiết bị với mạng cục bộ thông qua Internet.3
Buộc sử dụng VPN?
Trên điện thoại android, stock hoặc rom đã được mod, có thể buộc sử dụng VPN không? Ví dụ: chỉ cho phép lưu lượng truy cập được tạo đường hầm bởi VPN, không cho phép lưu lượng truy cập mà không sử dụng VPN để đảm bảo rằng không có …
23 security  vpn 

3
Làm thế nào để VPN chỉ một ứng dụng duy nhất?
Giả sử bạn chỉ muốn định tuyến lưu lượng truy cập của một ứng dụng thông qua VPN. (Vì ứng dụng thiếu hỗ trợ mã hóa phù hợp hoặc dịch vụ từ xa chỉ khả dụng trên mạng hợp tác.) Những thứ khác như duyệt web sẽ đi qua kết …
13 vpn  voip 

2
Làm cách nào để thiết lập máy tính bảng để sử dụng máy chủ DNS cục bộ thông qua VPN thay vì DNS của Google?
Tôi có máy chủ Windows Server 2008 R2 Enterprise đang chạy trong mạng gia đình của chúng tôi. Nó có chức năng VPN được cài đặt và hoạt động đầy đủ. Nếu tôi kết nối với máy tính, máy tính sẽ nhận được đúng máy chủ DNS. Nếu tôi kết …3
Bảo vệ biến áp Prime, VPN và mật khẩu
Tôi có kết nối VPN trên máy tính bảng Android (Asus Transformer Prime) và nó yêu cầu tôi thiết lập bảo vệ mật khẩu cho máy tính bảng của mình. Tôi không muốn sử dụng bất kỳ mật khẩu giả nào để mở máy tính bảng của mình, vậy làm …
9 vpn 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.