Câu hỏi được gắn thẻ «privacy»

Đối với các câu hỏi liên quan đến việc thực thi quyền riêng tư của bạn trên thiết bị Android


14
Có công cụ nào để sandbox một ứng dụng phần mềm độc hại thậm chí nhiều hơn các quyền được cấp trên Android không?
Giả sử tôi muốn chạy một số chương trình yêu cầu quá nhiều quyền. Ví dụ: ghi âm từ micrô hoặc đọc IMEI của điện thoại của tôi. Tuy nhiên, không có lời giải thích thực tế tại sao ghi từ mic hoặc số IMEI là cần thiết cho ứng …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.