Câu hỏi được gắn thẻ «multi-user»

Nhiều người dùng là một thuật ngữ xác định một hệ điều hành, chương trình máy tính hoặc trò chơi cho phép sử dụng nhiều hơn một người dùng của cùng một máy tính cùng một lúc. Android 4.2 Jelly Bean mang đến sự hỗ trợ nhiều người dùng cho máy tính bảng Android.


6
Có cách nào để xóa tài khoản Guest không?
Lollipop đã nhấn mạnh vào nhiều người dùng, điều này thật khó chịu trên điện thoại cá nhân. Tôi không cần tài khoản khách và tôi không cần biểu tượng người dùng màu xanh sáng nhắc nhở tôi rằng tôi có thể là người khác. Tôi đã vô hiệu hóa …
1
Làm cách nào để kiểm tra tính năng đa người dùng của 4.2 JellyBean trên trình giả lập máy tính bảng Nexus 7?
Tôi biết chức năng nhiều người dùng có sẵn trong Android 4.2 JellyBean: Tôi đã trải qua NÀY và NÀY . Nhưng tôi muốn thử nghiệm tính năng này trên trình giả lập của mình chứ không phải trên thiết bị thực tế. Những câu hỏi của tôi: Có thể …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.