Câu hỏi được gắn thẻ «4.2-jelly-bean»

Android 4.2 là bản cập nhật gia tăng trong loạt phiên bản "Jelly Bean" đã ra mắt với Nexus 4 và Nexus 10. Vui lòng chỉ sử dụng thẻ này nếu bạn cảm thấy câu hỏi của mình dành riêng cho Android 4.2.
19
Làm cách nào tôi có thể chuyển ảnh sang thiết bị Android Jelly Bean trong khi duy trì dấu thời gian ban đầu?
Gần đây tôi đã mua một chiếc Nexus 4 và tôi muốn chuyển ảnh của mình về thiết bị trước đây của mình sang nó. Điện thoại Android trước đây của tôi đã sử dụng bộ lưu trữ dung lượng lớn USB tiêu chuẩn, có 0 vấn đề để sao …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.