Câu hỏi được gắn thẻ «battery-life»

Các câu hỏi về thời lượng pin (mỗi lần sạc kéo dài bao lâu) hoặc / và Độ bền của pin (bao lâu cho đến khi cần thay thế) nên sử dụng thẻ này.3
Khi nào tôi nên bắt đầu sạc pin Lithium?
Các ý kiến ​​trong câu hỏi này nói rằng tôi không nên đợi cho đến khi mức sạc pin thấp trước khi sạc, vì điều đó làm giảm tuổi thọ pin (điều này trái với hiểu biết của tôi trước đó rằng chúng ta sạc càng nhanh (không phải chờ …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.