Câu hỏi được gắn thẻ «3g»

Viết tắt của "viễn thông di động thế hệ thứ 3", 3G nói chung đề cập đến một bộ tiêu chuẩn cho điện thoại di động và các dịch vụ viễn thông di động. Thường được sử dụng khi đề cập đến kết nối dữ liệu di động 3G.


3
Chỉ tự động kết nối với các mạng Wi-Fi nhất định
Tôi có một chiếc HTC Desire với Android 2.2. Vấn đề của tôi là có thể có các mạng Wi-Fi mở gần đó yêu cầu mật khẩu một khi được kết nối, ví dụ như các điểm truy cập tại các cửa hàng cà phê. Điện thoại của tôi kết …
8 wi-fi  3g 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.