Câu hỏi được gắn thẻ «automation»

Kích hoạt các hành động được thực hiện tự động trên các sự kiện cụ thể, chẳng hạn như thời gian, vị trí, các lần nhấn phím - hoặc thậm chí cảm biến, mạng được kết nối, v.v. Thẻ này dành cho các câu hỏi "chung chung" trên trường; vui lòng kiểm tra tag-wiki để biết các thẻ cụ thể hơn.


2
Tôi nên sử dụng Tasker hoặc Locale?
Đối với các trường hợp phát hiện chung và các hành động kích hoạt, những lợi thế / bất lợi của Tasker và Locale là gì? Cái nào làm tốt nhất khả năng tổng thể để cải thiện tính hữu dụng của điện thoại / thiết bị? Các danh mục …
3
Lịch trình tự động tắt trên Android
Tôi có một chiếc Samsung Galaxy S3 và đang tự hỏi liệu có thể (như trên Blackberry) để thiết lập lịch trình tắt máy thiết bị tự động hay không. Ví dụ: trên điện thoại trước đây của tôi, tôi có thể cho biết điện thoại tự động tắt lúc …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.