Câu hỏi được gắn thẻ «settings»

Các câu hỏi liên quan đến Cài đặt và Cấu hình Di động của Android.


6
Im lặng một nhóm Whatsapp
Tôi muốn ngừng nhận thông báo tin nhắn mới từ một nhóm Whatsapp nào đó. Có thể không? Làm rõ: Tôi không muốn rời nhóm. Tôi không muốn tắt tất cả các thông báo Whatsapp. Có những nhóm khác mà tôi vẫn muốn nhận thông báo. Tôi không muốn tắt …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.