Câu hỏi được gắn thẻ «stock-browser»

Thuật ngữ "stock-browser" đề cập đến trình duyệt web thường được cài đặt sẵn với thiết bị Android của bạn.
1
Có cách nào để liệt kê danh sách trắng một ứng dụng (trình duyệt web) để trình quản lý bộ nhớ Froyo 2.2 KHÔNG giết nó không?
Một trong những thú cưng lớn nhất của tôi với Android (do sử dụng nhiều Droid X của tôi để đọc các trang web) là thực tế là nó có thể giết bất kỳ ứng dụng nào nó muốn khi thực hiện quản lý bộ nhớ tự động. Đặc biệt, …


2
Tên của trình duyệt Android mặc định
Có ai biết trình duyệt Android tiêu chuẩn được cài đặt sẵn trên điện thoại di động có tên riêng không? Mỗi trình duyệt trên thị trường đều có một - Safari, FF, Fennec, Dolphin, v.v. Nhưng "trình duyệt Android tiêu chuẩn" dường như thiếu nó. Hay tôi nhầm? Tôi …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.