Câu hỏi được gắn thẻ «sd-card»

Thẻ này chỉ nên được sử dụng cho các câu hỏi chung cho SDCards nội bộ và bên ngoài. Bất cứ khi nào có thể, vui lòng sử dụng các thẻ cụ thể hơn 'bên ngoài-sd' và 'nội bộ-sd'.


3
Làm cách nào để cài đặt tệp APK trên SDCARD?
Tôi có samsung galaxy 3 (I5801). Tôi đã tải xuống nhiều tệp APK từ internet. Tôi không có vấn đề trong việc cài đặt các tập tin APK. Theo mặc định khi tệp APK được chọn, nó sẽ tự cài đặt vào bộ nhớ điện thoại. Tôi muốn nó cài …
19 sd-card  app2sd  apk 

1
Lưu trữ có thể chấp nhận của tôi là đầy đủ. Làm cách nào tôi có thể di chuyển dữ liệu sang thẻ MicroSD lớn hơn?
Tôi đã có một chiếc Moto G 2014 LTE chạy CM13. Khi tôi phát hiện ra toàn bộ 'thông qua thẻ SD là bộ nhớ trong', tôi đã rất phấn khích, vì bộ nhớ trong thực tế trên điện thoại này rất nhỏ. Tôi đã thiết lập một micro SD …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.