Câu hỏi được gắn thẻ «files»

Các vấn đề liên quan đến tệp. Ngoài ra, hãy xem liệu một thẻ khác có thể phù hợp hơn với câu hỏi của bạn hay không: 'file-system', 'file-management' hoặc một trong các thẻ 'lưu trữ'5
Ứng dụng Ubuntu one: làm cách nào tôi có thể đồng bộ tệp văn bản được chỉnh sửa trên thiết bị Android của mình với ubfox?
Tôi vừa có một ứng dụng Ubuntu trên thiết bị Android để đồng bộ hóa tệp giữa thiết bị Android và máy tính để bàn. Tôi thấy rằng ứng dụng có khả năng tự động đồng bộ hóa các ảnh đã tải lên, nó cũng có thể đồng bộ các …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.