Câu hỏi được gắn thẻ «shell»

Shell là một phần mềm cung cấp giao diện dòng lệnh cho hệ điều hành. Sử dụng thẻ này cho các vấn đề cụ thể về vỏ; các vấn đề dòng lệnh chung nên sử dụng thẻ 'dòng lệnh' thay thế. Xem wiki thẻ đầy đủ cho các thẻ liên quan khác.

7
Làm cách nào tôi có thể xóa DNS Cache?
Làm cách nào để xóa bộ nhớ cache DNS trên điện thoại Android? (Droid3, Gingerbread, bắt nguồn từ cụ thể) Lý tưởng nhất là tôi đang tìm kiếm một lệnh để chạy qua trình giả lập thiết bị đầu cuối, một cái gì đó tương tự như ipconfig /flushdns Trên …
27 browser  internet  shell  dns 
1
vỏ adb -> su: không tìm thấy
Làm thế nào tôi có thể khắc phục vấn đề này? Thiết bị: Samsung Galaxy TabS - Android 4.4.2 HTC M8 - Android 5.0.1 Hai thiết bị có cùng một vấn đề.
20 adb  shell Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.